Helende Plant Mei: Eik – Levensdrager, Duurzaam bouwen, Moed

In Mei bloeit Zomereik (Quercus robur), in Centraal- en West-Europa altijd eik2al gekend als de Koning van het Woud. Geen boom huisvest zoveel levensvormen, geen hout draagt beter het dak dat ons beschermt. Hij spoort ons aan om consequent, traag maar gestaag ons Hart te volgen en dit om te zetten in duurzame daden.

In de oude tijden werd Eik gezien als vertegenwoordiger van de mannelijke oppergod, bv. de Germaanse Donar en later de Griekse Zeus. Over geen boom is zoveel geschreven in de Keltische literatuur, waarbij hij meestal werd aangehaald om associaties met kracht, moed, wijsheid en uithoudingsvermogen aan te halen. Rechtspraak vond plaats onder een Eik, de druïden beschouwden Hem als heilig en plaatsen waar oude Eiken groeiden, liefst nog in een cirkel, waren hun geliefkoosde plaatsen voor rituelen en magie.

Eén van de oude betekenissen van Eik is ‘deur‘, wat duidt op nieuwe kansen en de moed die ervoor nodig is om erdoor te gaan, alsook op het zien van beide kanten van een plaatje.

eik bliksemEik trekt Bliksem aan, niet toevallig ook geassocieerd met Donar (Donder), en een Eik die reeds getroffen is door de Bliksem werd als uitzonderlijk heilig beschouwd. Aangezien de Bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats insloeg, was hout van zo’n boom dan ook gegeerd als beschermende talisman, tegen Bliksem of ander ‘onheil’.

De heiligste en meest gegeerde Maretak groeide op Eik, moeilijk te vinden omdat de bast van Eik zo hard en ondoordringbaar is.

Eik is een traag groeiende boom: Hij begint pas vrucht te dragen als Hij ongeveer 20 jaar oud is, het kan 200 jaar duren voor Hij tot volle wasdom is gekomen, normaal (als Hij de kans krijgt) wordt hij 600 à 700 jaar, maar Hij kan tot 2000 jaar oud worden! Hij leert ons de les dat met geduld de meest duurzame en kwalitatieve resultaten bereikt worden.

Wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen is dat Zijn wortels even diep in de Aarde reiken als Zijn takken hoog zijn. Zo kan Hij dieper liggende grondstoffen aanboren dan alle andere bomen én op plaatsen groeien waar anderen (behalve pioniersplanten) het niet redden. Op deze manier toont Hij ons Zijn ware kracht, ‘zo boven, zo beneden’ en het wezenlijke belang van een goede aarding.

Eik is een echte Levensdrager, ecologisch gezien van ongekende waarde. In de 16e eeuw was één derde (!) van Europa door enorme Eikenwouden bedekt, door kappen blijft hier bijna niets meer van over. Meer dan 400 soorten insecten zijn voor hun voedsel rechtstreeks afhankelijk van Eik! Galwespen, rupsen van nachtvlinders, houtetende eikenbladinsecten,… Dan zijn er nog de soorten insecten, vogels die van deze insecten leven. Zijn bladerkroon laat vrij veel licht door, wat weer veel ondergroei toelaat van kleinere bosplanten en struiken, die dan weer tesamen met Eik veel nest- en schuilgelegenheid aan vogels en andere dieren biedt. Daarbij komen nog de vele soorten schimmels en paddenstoelen die in en rond de Eik leven. En uiteraard zijn er de eikels, in de Herfst belangrijk voedsel voor Everzwijn, Eekhoorn, Gaai en Houtduif.

Hij speelt een hoofdrol in spontane bosontwikkeling, waar Hij vroeg verschijnt en heel lang blijft. Zo bouwt Hij aan een duurzame rijkdom aan leven. De mogelijkheden die Hij schept voor ander leven, creëren een veel grotere biodiversiteit dan in meer schaduwrijke bossen.

Qua uitstraling, met Zijn kronkelende takken en diepe hoekige kloven in de harde bast, heeft Eik niet het stijlvolle van de gladde, dansende Beuk, maar wel de woeste oerkracht van een krijger, die opkomt voor Al wat van Hem afhankelijk is.

Hoewel Hij in de druïdische traditie qua jaargetijde vooral gelinkt wordt met midzomer, dat net zoals de Eik het summum van levenskracht is, past Hij ook heel mooi in het jaargetijde van opbouw, de Lente, meer bepaald in het teken van de Stier, die ook tot een gegronde opbouw aanzet, het Leven rijkelijk rond zich wil verzamelen en een kans wil geven om groeivormen uit te proberen. In die zin is de Zuidoostkracht heel duidelijk aan het werk in Eik.

In het Ogham, het Keltische bomenalfabet, heeft Eik een plaats met als kernwoorden Moed en Doorzettingsvermogen.

De geneeskracht van Eik

Vooral de looistoffen in de jonge bast zijn hier van belang, soms in combinatie met het flavonoïde quercetine en saponinen. Eerstgenoemde hebben een samentrekkende werking op weefsels, wat de genezing – het toegroeien – bevordert van wonden, in- en uitwendige zweren (huid, maag, darm, mondslijmvlies, tandvlees, spataderzweren,…), huiduitslag en ontstekingen die hierbij kunnen voorkomen (hierbij helpen de flavonoïden).

Voorzichtigheid in het gebruik (kleine hoeveelheden per keer) is geboden wegens de grote concentratie aan looistoffen in eikenbast.

Zeer interessant is ook een aftreksel, in alcohol en glycerine, van de jonge, zich pas ontluikende bladknoppen: deze stimuleren de aanmaak van testosteron en werken activerend en versterkend. Goed als je je wat futloos voelt. Met wat geluk vind je nu, begin Mei, nog zo’n ontluikende Eik.

Wat kan je nog doen met Eik?

eik spiritZoals gezegd is het hout uitermate geschikt voor duurzaam dragend binnenschrijnwerk (balken), maar het meest heb je (en iedereen) aan Eik en Eik aan jou als je Hem laat staan; Hij biedt een krachtige bedding en Hemel-Aarde verbinding om rituelen onder uit te voeren: geeft een veel vlottere instroom van en connectie met zowel de Kosmische als de Aardekrachten. Eer Hem telkens vooraf met wat (smeulende) kruiden, een lied of een zoetigheidje.

Heel opladend is om gewoon een poosje met je rug tegen een Eik te gaan zitten of staan – of Hem te knuffelen – en contact te maken. Voel dan de energie maar doorstromen. Je kan ook vooraf een vraag stellen en tijdens het contact luisteren naar het antwoord. Hoe ouder de Eik, van des te Dieper het antwoord komt.

Ik wens je een duurzame, diepgaande verbinding met Eik!

Levende Wilgentempel

Wilgen zijn fantastisch! Hun groeikracht is ongeëvenaard, net als hun buigzaamheid en verzachtende werking bij koorts en hoofdpijn (door de stof salicylzuur, waarvan aspirine wordt gemaakt). We hebben ze jaren gebruikt om zweethutten mee te bouwen…

Waarschijnlijk heb je al eens een levende wilgenhut gezien, gemaakt van twijgen die in de grond zijn gestoken. Deze schieten dan terug uit, groeien en worden wel vaker gevlochten tot een levend, groeiend speelkamp voor kinderen in de vorm van een iglo of een tipi.

Al deze dingen bij elkaar gaven ons de inspiratie om een wat groter levend bouwwerk te maken: een cirkel van 7m doorsnee. We hebben hiervoor stevige takken van zo’n 7cm dik gebruikt, 2m hoog boven de grond. Het is de bedoeling dat deze stammen in elkaar groeien en dat de nieuwe twijgen in elkaar gevlochten worden tot een steeds steviger dak.

Zo krijgen we een praktijkruimte die later volledig waterdicht en warm zal zijn, zelfs in de Winter… Hoe we dat gaan doen, verklappen we nog niet…

Het wordt een tempel die is gewijd aan de integratie en harmonieuze samenleving van zoveel mogelijk levensvormen. Wij mensen doen er onze ceremonies en cursussen in, de wilgen groeien en verschillende soorten dieren kunnen erin nestelen en voedsel vinden.

In onze droom wordt dit ooit een gigantische holle boom…

Het mag de levende realiteit worden van ‘All my relations’!

Je mag in dit bericht af en toe updates verwachten over de evolutie van de Levende Wilgentempel: de groei, het vlechten, ceremonies,…

Eerste Vuur-ceremonie

Mooi hoe de energie hier gebundeld werd, uitnodigde tot cirkeldansen en tot het maken van de verbinding Hemel-Aarde.

Tempel in de Groei!

Eind april 2018: hij begint te schieten!

Helende Plant April: Paardenbloem – Zien en Oneindige Inspiratie Zaaien

In April bloeit Paardenbloem (Taraxacum officinale), het landschap vrolijkpaardenbloem geel kleurend als een tapijt van ingedaalde Sterren. Ze herinnert ons met Haar wijd verspreide bloemen en nadien met Haar enorme aantal zaden uitgedragen door de wind, aan de vele mogelijkheden om de oneindige inspiratie van de Ziel uit te zaaien, en diep te verankeren waar we ook terechtkomen…

Bekeken vanuit het Levenswiel heeft Paardenbloem een duidelijk manifeste Oostkracht, de kracht achter de Lente, die zich toont in de aspecten van het Zien, de gele kleur, de veelheid van zaden die ze verspreidt en het gemak waarmee Ze zich uitzaait.

Haar Latijnse benaming zou zijn afgeleid van het Griekse ‘taraxis’ (oogziekten) en ‘akeomai’ (genezen) en duidt op de traditionele aanwending bij oogziekten. Paardenbloem helpt ons dus Zien, zien als onze ogen genezen maar ook zien waar onze zaden zullen terechtkomen of onze blik richten waar we ze willen heen leiden.

paardenbloem3Een andere associatie met helder Zien is het traditionele kinderspelletje (dat zijn wortels vindt in waarzeggerij door sjamanen en heksen) om op de pluisbol te blazen en je dan door het aantal pluisjes dat nog bleef staan te laten vertellen hoeveel jaren het nog zou duren voor je ging huwen of hoeveel kinderen je zou krijgen.

Zoals elke kleur zijn effect op de geest en het gevoelsleven heeft, maakt de gele kleur van Haar bloem onze geest fris, helder en opgewekt. Geel wekt m.a.w. Oostkracht in ons op.

Haar tientallen zaden verspreiden zich met gemak via de wind, dankzij het pluisje dat als een soort parachute dient, daarmee de Oost-kwaliteit tentoon spreidend van de veelheid van ideeën en inspiraties die we zelf kunnen afvuren, waarvan er dan wel een aantal zullen in goede aarde vallen en goed gedijen.

Bovendien zijn de zaadjes die goed gedijen helemaal niet zo zeldzaam. Paardenbloempaardenbloem5 beschikt over grote levenskrachten die ervoor zorgen dat Ze kan groeien in de moeilijkste omstandigheden: in de meest verharde grond, tussen stenen, zowel in zand als klei, vochtig of droog en zelfs verzilte grond. Paardenbloem heeft in de Natuur dan ook de Taak om de grond te bewerken, los te breken met Haar diepe penwortels. Ze is net als Berk een pioniersplant. Haar levenskracht gaat zelfs zo ver dat Ze zich niet alleen kan vermeerderen uit zaad, maar uit eender welk plantendeel: stukjes afgebroken wortel, zelfs stukjes blad, stengel of bloem. Paardenbloem is een survivor. Al wordt Ze nog zovele malen platgelopen, Ze zal toch telkens weer terug groeien en bloeien en zaden verspreiden.

De ‘versnipperde veelheid‘ van Paardenbloem vinden we niet alleen terug in Haar gedrag, het is zelfs zo dat Zijzelf eigenlijk niet één soort is; Haar ene naam is slechts een illusie, een verzamelnaam voor een oneindigheid aan miniscuul verschillende ondersoorten. Zij verdeelt zich graag in velen… Ook de vele benamingen in de volksmond die Haar ooit gegeven zijn, zijn ontelbaar. Van pissebloem, molsla en leeuwentand over pluisbol, melkdistel, melkwied, varkensbloem, kaarsjesbloem tot papenkruid en brievenbesteller. En daarmee is nog maar een deeltje van de lijst aangeraakt!

Nog een vertoning van Haar Oostkracht is het feit dat ze bij moeders die borstvoeding geven, de melkproductie stimuleert: ook zo bevordert Ze de groei van nieuw leven.

Paardenbloem groeit nederig onder onze voeten, en wordt vaak beschouwd als hardnekkig ‘onkruid’, en toch biedt Ze een schatkist aan gezondheid. Al duizenden jaren beschouwt de Chinese geneeskunde, en later ook onze traditionele kruidengeneeskunde, zowel blad als wortel als een breed werkende zegen, werkend via de zuiveringsorganen en de spijsvertering.

Aan het blad wordt voornamelijk een heilzame werking door een stimulerende invloed op de nieren (zonder ze te irriteren), vochtafdrijving en urinezuurafdrijving toegeschreven. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij vochtophoping, nierzwakte, nierstenen, lentezuiveringskuren, artritis en jicht. Door Haar hoge kaliumgehalte vangt Ze ook het verlies van dit mineraal op dat optreedt door de waterafdrijvende werking. (Veel klassieke vochtafdrijvende medicijnen daarentegen creëren een tekort aan kalium.)

Hoewel zowel blad als wortel beide op zowel nieren als lever/gal werken, werkt de wortel toch het meest op lever/gal. De bitterstoffen werken galvormend en -drijvend en leverstimulerend. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij zwakke leverfunctie, hepatitis, geelzucht, galblaaszwakte of -ontsteking, preventie en afdrijving van galstenen. Dezelfde bitterstoffen stimuleren alle spijsverteringssappen, waardoor Paardenbloem heel nuttig is bij gebrekkige eetlust en slechte maagsapafscheiding.

Paardenbloem is ontzettend rijk aan verschillende mineralen (kalium, magnesium, calcium, silicium, ijzer,…) en vitamines (vooral provitamine A en vitamine C, maar ook verschillende B-vitamines), waardoor Ze een heel goede aanvulling vormt in het voorjaar en mede door de stimulerende bitterstoffen een echt versterkend tonicum is. De mineralen helpen ook bot- en bindweefsel, huid, haar en nagels te versterken.

Tenslotte bevat de wortel nogal wat inuline, zoals Haar familieleden Chicorei en Aardpeer, wat de aangroei van goede darmflora bevordert en de bloedsuikerspiegel helpt in evenwicht brengen.

Paardenbloem is altijd voedsel geweest, vooral de jonge blaadjes. In het vroege voorjaar, als de voedselvoorraden opraakten, was Ze een welkome bron van voeding en reiniging voor de lichaamsslakken van de winter.

Wat kan je doen met Paardenbloem?

Je kunt de jonge blaadjes als (of in de) sla eten, klaarmaken als spinazie, er thee van zetten. Pluk ze vóór de bloei, erna worden ze erg bitter. Je kan ze ook bleken zoals witloof (dit wordt dan molsla genoemd) door er grond over te leggen en enkele weken later te oogsten (zachter van textuur en smaak).

paardenbloemenwijnJe kunt van de blaadjes (geoogst in de lente) of wortels (geoogst in de late herfst of vroege lente) een tinctuur maken met alcohol van 60 % of van de wortels een likeurtje met jenever van ca. 40 %.

Een traditionele toepassing is het maken van wijn van de bloemetjes of ze gewoon laten trekken in wijn. De bloemen kunnen ook opgekookt worden met suiker om een heerlijke siroop van te maken, te gebruiken als honing of in witte wijn in de zomer.

Als je Haar Spirit wilt aanwenden in rituelen (op een altaar voor een healingritueel) of gewoon Haar fysieke kracht wilt benutten, is het altijd goed om eerst het sjamanistisch contact aan te gaan door Haar te eren en te danken met woorden, een lied en/of wat salie of een zoetigheidje, Haar uit te leggen wat je wil gaan doen en toestemming te vragen. Die toestemming krijg je meestal wel, tenzij je een sterke innerlijke ‘nee, nu niet’ voelt.

Ik wens je veel verbinding en Oostkracht met Paardenbloem!

Spirit van Kikker: Transparantie, vernieuwing, aanpassingsvermogen

In april wordt Kikker wakker. Dan wordt Hij weer het Wezen dat Wereldenkikker (2) Verbindt. Kikker voorvoelt als er Water uit de Lucht gaat vallen, wordt wel eens gezien als Maker van Regen, en vooral de Groene Kikker springt heen en weer tussen Water en Aarde. Hij is de bondgenoot van zij die zich begeven tussen de werelden – heksen en sjamanen -, niet als ingrediënt van een giftig brouwsel maar als heler die kanaal is voor de Watergeest…

In Kikker werkt de Oostkracht. Velen verbinden het element Lucht met deze kracht, maar ook Water is nodig voor de manifestatie van het Oosten. Oostkracht doet beginnen en het Leven begint in het Water – vruchtwater in de buik, het vocht in een ei, kikkerdril,… Ook kenmerkend voor deze kracht is het scheppen van mogelijkheden, en dat is nu net wat Kikker doet door overvloedig eieren te leggen, waaruit de Zuidkracht zal selecteren welke eitjes en kikkervisjes sterk genoeg zijn om het leven voort te zetten.

In die zin komt de energie van Kikker niet toevallig overeen met die van Paardenbloem, typische plant van de maand April. Zij past zich ook ontzettend aan door zich zowel met Haar vele zaden, als met het kleinste stukje van Haar wortel en zelfs andere delen te kunnen voortplanten. –> Zie het artikel over Paardenbloem

kikker2 (2)Wij kunnen leren van deze kracht: durven impulsief inspiratie volgen en dingen in gang zetten, om dan te ondervinden wat ervan blijft leven en dus goed werkt, en ook los te laten wat niet kan aarden en het niet overleeft.

De kracht van vernieuwing is hier dus duidelijk aan het werk…

Kikker heeft een ontzettend gevoelige huid. Hij kan verbranden doordat je Hem aanraakt, en het is ook door de ultradunne huid en rekbaarheid van zijn blaaskaken dat Hij zulke subtiele klanken met boventonen kan maken. Kikker voelt ook Regen aankomen en zal beginnen kwaken voordat ‘ie valt. Hij is met zijn klanken een doorgeefluik van de Waterspirit, zoals Hij ook met zijn reizen tussen de twee elementen de spirit van het Water op de Aarde brengt. Luister met al je zintuigen naar een kikkerconcert en je krijgt een klankhealing.

Kikker heeft met zijn gevoeligheid een energie van transparantie die, als we ons erop afstemmen, ons helpt openen voor het Leven en voor het goede in dingen waar we het niet in zien. Kikker opent ons voor verborgen geschenken. Denk maar aan de vele verhalen waarin de Kikker verandert in een mooie prins als het meisje maar leert
vertrouwen in de verborgen goedheid van het dier waarvoor ze weerstand voelt. Ook wij stellen ons vaak angstig en defensief op tegenover mensen en situaties waarvan we het gevoel hebben dat we ons ertegen moeten beschermen. Terwijl, als we ons toch durven openen, open communiceren en durven kijken naar de goedheid i.p.v. de harde bolster, we die goedheid ook de kans geven om naar buiten te komen. Het is ook een manier om meer energie door ons te laten stromen (als we ons afsluiten, blokkeren we onze eigen energie), en gevuld zijn met energie is de beste ‘bescherming’.

Kikker brengt ons dus op verschillende kikker3 (2)manieren naar de Bron, de bron van Vernieuwing en Jeugd. Vroeger werden Kikkers ook vaak gezien als de vertegenwoordigers van de Watergeesten van vele bronnen, en bronnen behoorden nu net in onze streken tot de belangrijkste plekken van verering en genezing.

Wil jij graag de kans grijpen om de verborgen geschenken van Kikker je te laten verfrissen? Kom dan naar de Klankhealing met Reiki en Kikker medicijn op 28 april 2018!

Ik wens je een mooie verfrissende tijd met Kikker, met open zintuigen voor al Zijn geschenken!

Hoe aard je een spirituele levenshouding?

Wat mij altijd gepassioneerd heeft, is de verbinding tussen Mens en Natuur, én die tussen spiritualiteit en duurzaamheid. Want spiritualiteit betekent leven vanuit je hart, zorg dragen voor en verantwoordelijkheid nemen. Het betekent ook geen afscheiding creëren, de natuurlijke weg gaan ook, en dat alles ten volle. Toch?

Dat klinkt allemaal heel mooi. Het is ook heerlijk om te ervaren hoe bv in een meditatie, weerstanden tegen de natuurlijke flow van energie smelten en je hart te voelen opengaan. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Blijf je in die flow als je de volgende dag in de file staat? En wat betekent het in het dagelijks leven om beslissingen te nemen vanuit het hart en die verbondenheid echt neer te zetten?

Ik ben reeds lang in beide werelden redelijk thuis: zowel het stuk Mens en spiritualiteit als Natuur en duurzaam leven. Na en doorheen vele ervaringen en opleidingen, zit ik zelf op een steeds verdiepend pad van heling en zelfontplooiing en begeleid ik mensen op deze weg. De Natuur en het herbronnend effect van Haar diepere lagen zijn al lang mijn steun en toeverlaat, tuinieren is mijn passie en duurzame, ecologische keuzes maak ik al sinds ik op mijn eigen benen stond.

Toch bleven het voor een stuk twee werelden die zich niet helemaal leken te verenigen: het innerlijke en het uiterlijke. De schijnbare tegenstelling tussen de soms misschien zweverige innerlijke beleving die niet helemaal in de praktijk tot uitdrukking komt en anderzijds de buitenkant waarbij je toch vooral in het doen zit. Ik merkte ook dat mensen die met spiritualiteit en zelfontplooing bezig zijn, niet per se altijd ecologisch leven. En mensen die met ecologie bezig zijn, doen dat soms eerder vanuit reactie en zijn niet per se gericht op het essentiële feit dat ware verandering vanuit de binnenkant moet komen.

Toen kwam de klik, ik zag hoe de twee één konden worden. Ik ontdekte permacultuur: een holistische visie, gericht op het creëren en ervaren van overvloed. Hoe? Door het maken van zoveel mogelijk verbindingen tussen alle mogelijke elementen in je leven, waardoor deze elkaar versterken. En door een optimaal energiebeheer: zo veel mogelijk output met zo weinig mogelijk input, m.a.w. zorgen dat het stroomt. Leren denken als een ecosysteem, leren handelen als een deel ervan. De Natuur worden, in je binnenste én in je handelen.

Dit is bij uitstek eigenlijk een spirituele visie! Die ook meteen alles in de praktijk zet en gericht is op duurzaamheid en ‘ecologie’ op alle niveaus, micro en macro. Want de Aarde is een ecosysteem met heel veel verbindingen, jouw tuin ook, net zoals de organisatie van jouw beroepsleven en ook jij op jezelf bent een ecosysteem. En je kunt de principes succesvol toepassen op al deze vlakken.

Wat zijn dan de principes?

Permacultuur heeft 3 ethische uitgangspunten: Zorg voor de Mens, Zorg voor de Aarde en Deel de Overvloed. Overvloed kan er zijn als je de eerste twee toepast. Toets alles in je leven hieraan af: vraag je bij elke stap af of hij werkelijk voldoet aan deze drie.

Uit deze basisprincipes komen 12 ontwerpprincipes voort: die helpen je om de eerste 3 concreet te maken. Ik ga hier nu niet te uitgebreid op in, maar geef graag een voorbeeld. Volgens het principe (vrij vertaald) ‘Ga efficiënt met energie om, zorg dat ze in je systeem blijft circuleren en niet weglekt’, kun je je afvragen waar energie weglekt die jou eigenlijk toebehoort of die jij zou kunnen doorgeven aan je omgeving. Is het zinvol om elke dag uren in de wagen te zitten, honderd km af te leggen heen en terug naar een job die je geen plezier en voldoening geeft maar enkel geld opbrengt en je eigenlijk uitput? Geeft het hogere loon voor dit werk je ook echt overvloed of enkel opvulling met spullen, en zouden jij en je gezin misschien juist meer overvloed gaan ervaren met minder geld maar meer tijd? En minder vervuiling? En minder stress?

Zelf ervaren we steeds meer de voordelen van het ontwerpen van ons leven volgens deze principes. Doen wat we echt willen en wat ons echt roept, brengt ons voorlopig niet zo veel centen op, maar het leven betaalt ons in natura :-). We laden elke dag op van buiten in de Natuur te zijn, het plezier van met planten bezig te zijn en het gratis voedsel en de vele nieuwe smaken dat ons groeiende voedselbos ons geeft. We hebben het gevoel écht iets zinvols te doen en kijken vol verwondering uit naar wat het ons nog meer gaat brengen.

Permacultuur is bovenal een positieve kijk: je leert om mogelijkheden te zien, alles als een geschenk en een groeikans. En dat is nu net wat ik als de kern van mijn spirituele werk beschouw, om mensen hier bij te brengen.

Dit artikel is bedoeld als aanzet. Ik ga later graag dieper en concreter in op de praktisch-spirituele insteek van permacultuur. Hou onze website en nieuwsbrief in het oog!

Ter contemplatie zet ik nog even de 12 ontwerpprincipes op een rijtje:

 1. Observeer en handel ernaar
 2. Vang energie en sla ze op
 3. Zorg voor opbrengst
 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling (laat je informeren door de gevolgen van je daden)
 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
 6. Produceer geen afval, maak kringlopen
 7. Ontwerp van grote lijnen naar details
 8. Verenig eerder dan te scheiden
 9. Gebruik kleine en trage oplossingen
 10. Gebruik en waardeer diversiteit
 11. Durf onbewandelde paden te betreden
 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

 

Spirit van Schaap: Volg de Lokroep naar Buiten

Al duizenden jaren lang wordt al wie zich verbindt met Schaap geroepen omWP_20150218_003 steeds weer nieuw terrein te verkennen en de platgetreden paden te verlaten. Ook wie geboren is onder het sterrenbeeld Ram, voelt die drang om het nieuwe te zoeken en gewoon te DOEN. Ook al houden we de kudde graag dicht bij, Schaap maakt de weg open en de moedigen volgen!

Ja, Schaap staat bekend als een braaf kuddedier, maar als we nader gaan kijken naar hoe Ze zich gedraagt en wat ze teweegbrengt bij mensen, zien we heel andere kwaliteiten naar boven komen…

Vanaf het moment dat mensen Schapen en andere gedomesticeerde dieren begonnen te hoeden, begonnen ze veel sterker invloed uit te oefenen op hun omgeving. Schapen eten niet alleen gras en kruidachtige gewassen kort, ze vreten ook (scheuten van) struikgewas weg en trekken schors van jonge bomen waardoor deze sterven, en hierdoor wordt het bezochte terrein steeds meer open. Meer grasland, met een andere, en vaak grotere, biodiversiteit kon ontstaan. De mens kon steeds nieuwe gebieden ontdekken, maar ook bewerken voor landbouw. Schaap creëert dus overzicht en nieuwe mogelijkheden.

schaapsherderEénmaal sedentaire gemeenschappen zich dan begonnen te vormen, werden de schaaphoeders degenen die zich steeds weer buiten de veilige, bekende omgeving van het dorp moesten wagen. Het waren vaak de mensen waarmee de gemeenschap geen blijf wist, op vele vlakken degenen die mentale, spirituele en fysieke grenzen in vraag stelden en verlegden.

Zo verlokt de energie van Schaap ons om hetzelfde te doen: naar buiten te komen om schapenhet nieuwe op te zoeken, springen in het duister. Schaap kondigt ook vaak de Lente aan: met het Keltische feest Imbolc begin februari worden de eerste lammetjes geboren… Ook wie geboren is met de Zon in het sterrenbeeld Ram, ook in de Lente maar dan maart-april, draagt deze kwaliteit van ‘doorstoten naar het nieuwe’.

Schaap manifesteert duidelijk de Oostkracht op het Levenswiel, meer specifiek het doorbreken van Noord naar Oost, zoals het aanbreken van de dag. Het nieuwe aangaan, grenzen verleggen, mogelijkheden verkennen, van binnen naar buiten gaan, overzicht creëren.

Wie behoefte heeft om zijn wereld en zijn blik open te trekken, kan zich verbinden met de spirit van Schaap. Je kunt ze ter hulp roepen in een sjamanistisch ritueel rond dit thema en vragen om jouw wereld open te trekken en je te helpen de drempel over te gaan. Een mooie manier om je af te stemmen is het bezingen van Haar kwaliteiten in een gedicht of in een lied, dat je rechtstreeks naar Haar richt.

Wil je leren effectief met zulke rituelen te werken? Dan is de Basistraining Sjamanisme Weg van de Spirits iets voor jou! –> Meer info 

Wil je op een eenvoudige manier de helende nabijheid van de spirit van Schaap ervaren? Kom dan naar de Sjamanistische Soundhealingceremonie met Reiki en de spirit van Schaap op 23/3/2018! –> Meer info

–> Inschrijven

 

Veel grensverleggend plezier en verbinding met Schaap!