weergegeven: 11-20 van 29 resultaten
Geen categorie

Spirit van Walvis: Droomtijd, sferisch bewustzijn

Walvis is een intelligent wezen. Maar Ze denkt niet als wij. Wij denken lineair, Zij in cirkels. Ze is in staat Haar bewustzijn uit te strekken over grotere gehelen van tijd en ruimte, te zien hoe alles samenhangt en steeds terugkomt. Ze draagt het geheugen van de Aarde in Haar grotere context, de Akasha-kronieken, eindeloos rond in de oceanen. Via Walvis kunnen we ons verbinden met onze Oorsprong in de Droomtijd, met wie we bedoeld zijn te Zijn…

De Droomtijd kennen we als een begrip uit Australische Aboriginal culturen. Het wordt uitgelegd als de tijd waarin de voorouders landschappen en wezens schiepen, en duidt op de archetypische energetische lagen, de dimensie van de Ziel waar alles eerst ontstond (ontstaat). Maar eigenlijk weten alle animistische (sjamanistische) culturen, dat alles een oorspronkelijke blauwdruk heeft en in de eerste plaats als energie bestaat voor het zich eventueel fysiek manifesteert.

Walvis weet dit ook en is de grote bewaker, de archivaris van deze Aarde-bibliotheek in het element van het geheugen: Water. Hij is het enige dier met een ‘hogere intelligentie’ dat op zulke diepten zwemt. Daarbij pikt Hij oude informatie op uit de diepte om het aan de oppervlakte te brengen, net zoals Hij ook nieuwe gegevens helpt integreren bij het duiken. Zijn grote lichaam heeft Hij nodig om deze bibliotheek te dragen. Walvis legt grote afstanden af in de oceanen en zwemt daarbij, om de kennis beschikbaar te houden, langs de grote energiebanen/meridianen/leylijnen van de Aarde.

Als wij mensen de linker hersenhelft van de Aarde vertegenwoordigen, het analytische en planmatige, dan is Walvis de rechter hersenhelft nl. het intuïtieve en holistische bewustzijn. Maak je leeg wanneer je Walvissen hoort zingen en je komt dichter bij dezelfde staat, wat men noemt het sferische bewustzijn waarin je contact maakt met de energetische dimensies, met het oude, het eeuwige.  Walvis ondersteunt door te zingen de activering van de trilling van de Ziel. De Ziel van de Aarde en de Ziel van ieder wezen die het hoort.

Als je een Walvis ziet, moet je moeite doen om te geloven dat dit echt is; Ze lijkt wel een mythisch wezen. En dat is Ze ook: een mythisch wezen in een fysiek lichaam.

Er zijn steeds minder Walvissen. Er wordt gezegd dat Ze overgaan naar een hogere trilling, dat Ze verdwijnen om de ontwikkeling van de Aarde te ondersteunen van op een hoger vlak. Veel is in verandering… Wat niet wil zeggen dat we het onrecht dat hen wordt aangedaan zomaar moeten laten gebeuren. Onze verbondenheid en onze gemeenschappelijke afkomst (het zijn ook verstandelijk hoger ontwikkelde zoogdieren die ooit op het land leefden) vragen hierom. Walvissen worden nog steeds op grote schaal bejaagd om hun vlees door o.a. Japan en soms zelfs voor de sport afgemaakt door jonge mannen bv. in Denemarken om hun mannelijkheid te bewijzen…(?!) Sonars van onderzeeërs sturen het lokalisatievermogen van Walvissen in de war, waardoor Ze gescheiden geraken van de kudde, verloren zwemmen en soms in ondiepe wateren in de problemen geraken en aanspoelen.

Deze zaken mogen aan de kaak gesteld worden. Maar laat ons ook, terwijl Ze er nog zijn, genieten van hen gezang dat ons meeneemt in de ruimere sferen, en zo ons sferisch bewustzijn van onszelf als energetisch wezen vergroten. Wat dan weer onze betrokkenheid op het welzijn van het Grotere Geheel bevordert.

Wil je mee gaan in de afstemming op de Droomtijd, de Zieletrilling die Walvis brengt? Kom dan naar de soundhealing met Walvis op vrijdag 20 december!

Ik schrijf me in voor de soundhealing met Walvis

Geen categorie

Cadeautje van de Natuur: Sleedoornpruimengelei

De Natuur biedt ons, ook in de Winter, gratis supergezond voedsel om zomaar te plukken. Omdat deze planten niet veredeld zijn om meer op te brengen, ten koste van de levenskracht en de inhoudsstoffen van dit voedsel, bevatten ze nog steeds veel meer gezonde stoffen dan onze groenten en fruit uit de winkel. En natuurlijk zijn ze ook niet behandeld met vergif.

Eén van die schatten zijn de pruimpjes van de Sleedoorn. Het is een soort oerpruim, propvol vitamine C en andere stoffen die je lichaam beschermen en je levenskracht verhogen. Rauw gegeten zijn ze wat wrang van smaak, hoewel je ook dan al de typische zoete pruimensmaak erin kunt ontdekken.

Het geheim om de wrangheid er wat uit te krijgen, is de Winter! Ontdek waar in je buurt er enkele struiken met veel mooie pruimpjes staan, en wacht met oogsten tot Vrouwe Vorst er eens goed is overgegaan. Dan is er al redelijk wat uit van de scherpe nasmaak.

Ze worden echter pas helemaal lekker als ze zijn opgekookt met suiker. Je maakt er dus gelei van. Ja, suiker, ongezond, ik weet het… Maar je zal hoe dan ook een veel gezondere gelei hebben dan die van de opgefokte en bespoten pruimen uit de winkel. Je hoeft er ook niet zoveel suiker bij te doen. Meestal wordt gezegd voor confituur of gelei 50% fruit en 50% suiker. Die hoeveelheid suiker kan je minstens halveren, en dan zal het nog meer dan zoet en ingedikt genoeg zijn (sleedoornpruimen bevatten ook veel pectine, wat helpt indikken).

Ook om te bewaren hoeft de hoeveelheid suiker niet zo hoog te zijn. Belangrijk daarbij is vooral om nauwkeurig en hygiënisch te werken.

De glazen potten die je gebruikt om je gelei in te doen, maak je eerst steriel met kokend water. Een bodem ingieten, even ronddraaien, nog wat bijvullen en enkele minuten laten staan. Zelfde met de deksels. Water uitgieten, doe je vlak voor je de gelei erin doet.

Nadat je de pruimpjes hebt opgekookt met de suiker en de pitten eruit gezeefd, vul je je potten tot de rand met de hete brij. Dan draai je het deksel er goed vast op en je draait de pot onmiddellijk om. Je bewaart je potten ook steeds omgekeerd. Zo ben je gerust dat er nooit lucht bijkan en dat je gelei dus steriel blijft. Zo kan je de hele Winter door en zelfs tot in de Zomer als je dat wilt nog genieten van deze superfood op je boterham.

Smakelijk!

Geen categorie

Spirit van Beer: Diepteheling, zelfzorg, centeren, wortelen

beer

Beer is de Oer-healer, de meester-heler onder de dieren. Hij kent de kruiden, geneest zichzelf met wortels en aarzelt niet om diep te graven om de oorzaak boven te halen. Tegelijk is Hij de teddybeer, brengt kinderen die troost nodig hebben weer terug bij de rust in zichzelf. Hij is het oudst vereerde dier; in het Paleolithicum, de oudste periode van ons mens-zijn, was er een Berencultus. Volgens Joseph Campbell vormen heiligdommen met berenschedels uit die periode het vroegste bewijs op Aarde van de verering van een goddelijk wezen…

Oktober vormt samen met november de meest uitgesproken West-periode: sapstromen zakken, energie trekt zich terug in de Aarde en de wortels, planten(delen) sterven af en ook dieren verdwijnen uit het zicht en in de Grond. Zo ook Beer, die zich eerst volvreet om zich dan terug te trekken en volledig stil te vallen (zelfs zijn nieren stoppen met werken in functie van diepe winterslaap). Beer gehoorzaamt zo aan het natuurlijke ritme dat Hem Kracht geeft.

Beer staat bekend als manifestatie van de West-kracht. Hij volgt zijn gevoel, zijn instinct, doet wat zijn ritme hem ingeeft vanuit een gezond gecenterd zelfgevoel, en weet als geen ander geneeskrachtige kruiden en vooral wortels te vinden om zichzelf te behandelen. Niet alleen gaat Hij dus met regelmaat de Aarde in, Hij weet met de wortels ook opgeslagen energieën in de Aarde te vinden en te benutten. Terugtrekking, introspectie en tappen uit en verbinden met Aarde-energie zijn typische kwaliteiten van de kracht van het Westen. Beer gaat de diepte in.

teddybeer

Andere West-kwaliteiten die Beer bezit lijken wat tegenstrijdig, zoals de Westkracht zelf ook paradoxaal is. Enerzijds heeft Beer dat zorgende en zachte, vandaar ook de Teddybeer; een Berenmoeder is ook zeer beschermend en wegzakken in Haar pels is ook niet moeilijk om je voor te stellen. Anderzijds heeft Zij de neiging om, als het nodig is, zeer explosief uit te halen, het is zowat het laatste (vroeger) inheemse dier in Europa dat je wil tegenkomen. Beren lijken log, maar zijn zeer snel: topsnelheid op vlakke stukken 60 km/u. De woestheid van bepaalde aan Odin gewijde Noorse krijgers, de ‘Berserkir‘, stond bekend en de naam zelf verwijst naar Beren.

beer spirit

Ook in sjamanistisch werk staat Beer bekend voor deze twee kanten. Behulpzaam, maar onder Zijn zelf bepaalde condities (een Beer kan je niet voor je kar spannen), zacht als het kan maar tot op het bot als het moet. Beer is een helper uit de duizend, maar je moet Hem nemen zoals Hij is: liefdevol maar nukkig, Hij werkt voor jouw goed maar niet voor je comfort.

Wat we van Beer kunnen leren is om enkel te gaan voor keuzes die echt goed voelen, geen compromissen sluiten omwille van het comfort van anderen, en “nee” zeggen als het nodig is. Beer de honingliefhebber toont je ook dat genieten een ruime plek mag innemen in je leven. Beer de winterslaper herinnert je eraan om met regelmaat ruim de tijd te nemen om je terug te trekken, te rusten en op te laden. Beer helpt je ook contact maken met wat in de diepte van jezelf leeft, jouw dromen en drijfveren.

beer neanderthalers

‘Art’ is het Keltische stamwoord voor Beer en de Kelten vereerden Berengodin Artio of Andarta en de Berengod Artaois, Ardehe of Arthe. Ook de naam van koning Arthur verwees naar de kracht van de Beer en de ‘Beer in de Sterren’, de Grote Beer, wordt in het Engels ook wel Arthurs plough (Arthur’s ploeg) genoemd. Deze verbinding van Beer met zowel Aarde als het fijnstoffelijke goddelijke Sterrenlicht gaat helemaal terug tot het Paleolithicum, toen Beer het eerste als goddelijk vereerde dier was. Zelfs de Neanderthalers vereerden 70.000 jaar geleden al de holenbeer als Heer der Dieren, zo tonen ons stenen altaren met een grote verzameling Berenbotten.

De natives in wat nu Noord-Amerika heet, beschouwen de Beer als verwant aan de Mens; naast ons is Hij de enige ‘tweebenige’, omdat Hij rechtop kan lopen.

Beer is vernederd en tot het uiterste mishandeld door de Mens in Europa, gedwongen om voor ons te dansen en gefolterd ter vermaak. We hebben hem uitgeroeid, er leven vandaag de dag geen Beren meer in onze streken. In de bergen is Hij terug uitgezet en op sommige plaatsen (o.a. Slovenië) gaat het er goed mee. Wolf is terug aan het opkomen, Beer is daar nog lang niet aan toe, maar wie weet kan Hij op een dag terug Zijn plaats innemen in ons ecosysteem. Het eerste dat we dienen te doen, is Hem terug te eren en Zijn waarde te erkennen.

beer zalm

In Alaska verrijkt Beer hele ecosystemen met stikstof nodig voor de groei, door resten van half opgegeten Zalm in het bos te verspreiden (dat gaat over vele tonnen die verspreid worden door duizenden Beren). De vraatzucht van Beer in de Herfst is daar de motor voor de vruchtbaarheid.

Voorbij alle miskenning en uitroeiing, spoort de spirit van Beer ons nog steeds aan om in onze Kracht te staan. Ons eigen ritme en gevoel te volgen, wat de wereld ook zegt. En is Hij als healer nog steeds bereid voor wie zich openstelt en zich een stukje overgeeft.

Beren-centeringsoefening

Denk aan een situatie waarbij je er moeilijk in lijkt te slagen om voet bij stuk te houden, nee te zeggen of neigt om eerder voor het comfort van de ander te kiezen dan dat van jezelf.

Ga met je voeten uit elkaar, op schouderbreedte, rechtop staan met een rechte, niet holle rug zodat je je buikspieren voelt werken. Leg je beide handen over je navel, het centrum van je lichaam dat de hara genoemd wordt.

Voel hoe zwaar je voeten op de Grond wegen, hoe ze impact hebben. Voel hoe je hele lichaam druk teweeg brengt op de Aarde, ‘gewicht in de schaal legt’. Breng met je lichaam meer gewicht over op je ene voet, en vervolgens op de andere. Doe dit zo enkele minuten en blijf daarbij je impact op de ondergrond, de druk die je uitoefent, gewaarworden. Daarbij kan je je ook inleven hoe het zou zijn om er als een grote Beer te staan.

Dan kan je beginnen stappen, waarbij je met elke stap je voet neerploft en een korte, diepe binnensmondse grom maakt. Daarbij denk je terug aan je situatie, en geef je aan jezelf, de omgeving en mensen met elke plof en grom de boodschap dat je wél je ruimte inneemt, je grenzen stelt en jouw comfort installeert.

Eindig met terug in stilstand te komen en zoals in het begin je gewicht van de ene voet op de andere te verplaatsen, terwijl je bevestigt in jezelf met een lange diepe binnensmondse grom dat je nu je ruimte hebt ingenomen.

Wil jij de spirit van Beer komen ervaren in een koesterende omgeving en relaxte toestand? Kom dan naar de sjamanistische Soundhealing met Reiki en spirit van Beer!  Vrijdag 26 oktober, 20u – 22u. –> Inschrijven

Veel genot en verdieping met Beer!

Geen categorie

Spirit van Kat: Sensitief Genotvol Meesterschap

kat5

Geen dier heeft ons zo bij de neus als Kat: wij geven Haar eten en onderdak, en toch is ze helemaal vrij, doet Ze wat Ze wil en zal Ze zich nooit iets laten opleggen. Wij denken dat we een Kat ‘hebben’, maar eigenlijk heeft Zij ons, als dienaar. Ze is totaal onafhankelijk maar laat zich bedienen, weet als geen ander de geneugten van het leven ten volle te proeven en is naast Haar ongeëvenaarde fysieke behendigheid ook een Ziener en Voeler in het duister, toonbeeld van intuïtie en Meester van het Ondoordringbare…

Weer een dier dat duidelijk Zuidkracht manifesteert. Het is typisch voor dieren dat ze in het Nu zijn, maar Kat likt wel echt duimen en vingers ervan af, Ze straalt een vergrotende trap van zinnelijk genieten uit. Slapen, eten krijgen, zich uitrekken, geaaid worden, spinnen, spelen, heel af en toe eens jagen, en weer slapen,… En je kan het vergeten dat Ze iets fysieks voor ons zou doen zoals honden, paarden of koeien dat bv. doen. Anderzijds doet Ze juist in de spiritwereld heel veel energetisch werk voor ons…

kat

Daarnaast laat Kat zich niet alleen verwennen als Ze uitgebreid geaaid wordt, het is zelfs zo dat als ze met Haar kopje langs je been streelt, Ze dat niet doet uit affectie maar om met geurklieren jou als Haar territorium te bestempelen… Ook deze territorialiteit is een typische Zuid-kwaliteit.

Kat stond in Keltische tijden ook bekend om Haar geweldige vechtlust, zoals je ’s nachts in de paartijd al eens kan horen, en daarom hadden verschillende clanleiders een uiterlijk teken dat hen associeerde met Kat. Ook agressie is een Zuid-kwaliteit. Hoewel explosiviteit die hiermee gepaard kan gaan al neigt naar Westkracht (denk aan Bliksem).

kat4

Kat draagt immers ook West-kenmerken. Het vele slapen en daarmee naar binnen gekeerd zijn, actiever zijn in de schemering, het mysterieuze dat rond Haar hangt en de zelfgerichtheid die Ze uitstraalt zijn allemaal kwaliteiten van de Kracht van deze windrichting. Ook Haar sensitiviteit, extra gevoeligheid voor dingen die slechts subtiel of enkel energetisch waarneembaar zijn, drukt dit uit. Niet toevallig bespreken we Kat dan ook in de overgangsperiode van Zuid naar West, van Zomer naar Herfst.

kat Freya

Je merkt dat ik steeds over Kat in de vrouwelijke vorm spreek; veel mensen hebben ook die neiging. Ze wordt met feminine kwaliteiten en sensualiteit geassocieerd, denk aan het woord ‘stoeipoes‘. Ook een veel gebruikt woord voor de vulva is ‘poesje‘. Maar ze heeft nog veel oudere associaties met de Godin zelf. Bastet was een Egyptische vruchtbaarheidsgodin in de gedaante van een Kat die de farao beschermde, de wagen van de Germaanse Godin Freya werd getrokken door Boskatten die symbool stonden voor Haar magie.

Ook in de Keltische samenleving was Kat gewijd aan de godin en geëerd omwille van Haar vermogen om in de geestenwereld te kijken en te werken. Denk ook aan de Kat als bondgenoot van de heks. Brighid, Godin van de magie, had een Kat bij zich. De angst van de Kerk voor heidense magische praktijken resulteerde in wrede vervolgingen (levend verbranden) van Katten in een poging om magie de kop in te drukken.

kat6

Kat heeft echter altijd een dubbele reputatie gehad, zowel positief als negatief, juist vanwege het ontzag voor toverkunsten en de relatie die Zij daarmee heeft. Angst voor de grotere vrouwelijke krachten van de Natuur zit er immers al heel lang in. Een zwarte Kat roept dit bij veel mensen nog steeds op, zeker op een vrijdag de 13e – vrijdag is de dag van de Godin Freya en 13 het aantal Manen in een Jaar.

De Kat, je kunt Ze niet helemaal te pakken krijgen; als Ze daar zo ligt met Haar ogen half gesloten, is Ze dan in deze Wereld of de Andere? Ze verbindt steeds de zinnelijke verbondenheid aan de Aarde met mystiek bewustzijn. En als Ze dood is, is Ze dan echt dood, of is Ze al begonnen aan het volgende van Haar negen levens? Niet alleen lijkt Ze met Haar fysieke behendigheid een hoge graad van meesterschap over het lichaam te bezitten, soms lijkt het alsof Ze speelt met Leven, Dood en de Grens daartussen. Kat laat zich ook niet temmen, Ze is het enige van onze ‘gedomesticeerde’ dieren die eigenlijk totaal vrij is en zich gewoon laat voederen. Ook zo is Ze thuis in deze wereld en in de Andere (de wilde Natuur).

De reis van de Kat

Af en toe is het goed om je al spinnend te laten meenemen in de Andere Wereld.

Begin, nadat je een intentie voor je droomreis geformuleerd hebt, vooral met je te wentelen in iets over-the-top genietelijks en houd daarbij voor één keer alleen rekening met jezelf. Eet iets wat je anders nooit zou durven eten voor de lijn, ga naar de duurste sauna, ga veel te lang in bad met veel badschuim terwijl je veel te dure champagne drinkt, of drink gewoon ’s avonds een lekker theetje als je dat leuker vindt :-).

Belangrijk hierbij is wel van je energie met verscherpte aandacht in je binnenkant te houden en te laten circuleren. Sluit je ogen om vanuit deze extra verwende, genietend in je lijf verzonken toestand te kijken waar je naartoe gebracht wordt in de innerlijke werelden.

Onthoud hierbij dat jij, net zoals Kat, meester bent over hoe je je beweegt in deze realiteit en dat jij kiest wat je doet met situaties die zich aandienen, alsook hoe lang je blijft. Je kan makkelijk terugkeren, want je bent immers goed verankerd in de aardse grofstoffelijk zintuiglijke wereld.

Wil je de innerlijke wereld en het onafhankelijk meesterschap waar Kat toegang toe biedt, verkennen vanuit de verwenning van een klankbad en ceremoniële begeleiding? Kom dan naar de sjamanistische Soundhealing met Reiki en spirit van Kat op 15 september, 20u – 22u in ‘t Chaletje in Holsbeek!

–> Meer info over Soundhealing

–> Inschrijven

Veel genot en meesterschap met Kat!

Geen categorie

Spirit van Koe: Onvoorwaardelijk Overvloed Delen

Ooit was Koe over het hele Noordelijke halfrond een Heilig Dier. In India en koe2grote delen van Azië is dat nog steeds zo, op de Grote Vlakten van Noord-Amerika was Bizon heilig en ook de Kelten vereerden Haar. Geen ander dier heeft zich op zo veel manieren aan ons gegeven. Het is duidelijk dat Zij ons leert om ons Zelf onvoorwaardelijk te delen met de wereld…

koe4Voor de natives van de Noord-Amerikaanse Great Plains is de Bizon het centrale krachtdier, het dier dat hen in leven houdt. Op hun Levenswiel staat Ze in het Noorden, omdat Ze door Haar geven geassocieerd wordt met dankbaarheid (dat komt na het ‘oogsten’ en ontvangen en ‘integreren’ – koe3van vlees, huid, botten,… – in het Westen) en met Great Spirit die het volk leven geeft via Bizon. Bij de Kelten werd Koe gezien als manifestatie van de Godin, en dus ook van Noordkracht, de kracht van oorsprong en het eeuwige. Ook niet toevallig is de benaming van het Kosmische fenomeen de ‘Melkweg‘, door de Kelten het ‘Koeienpad’ genoemd.

Maar juist door dat heel fysieke geven, is Koe ook een manifestatie van de kracht van het Zuiden. Koe heeft mensen altijd melk gegeven, iets waarvan je naar mijn mening beter niet teveel drinkt o.a. juist vanwege de (te) sterke Zuidkracht. Melk bevat namelijk van nature voor ons teveel groeihormoon, dat ervoor zorgt dat kalveren enorm snel groeien (groeikracht is deel van de kracht van het Zuiden), terwijl onze baby’tjes véél trager groeien. Toch heeft melk helende eigenschappen. Bij sommige acute vergiftigingen kan melk drinken je leven redden door het gif op te slorpen en te neutraliseren. Het kan ook weldadig zijn voor je huid.

Hoewel ik vegetariër ben, kan ik niet ontkennen dat Koe vele generaties mensen gevoed heeft met Haar vlees. Je kunt je afvragen of het wel goed is dat wij dieren opsluiten om vet te mesten voor hun vlees etc. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Toch is er ook een andere zienswijze, die zowel ondersteund kan worden vanuit de evolutiepsychologie alsook een sjamanistische beschouwing is. Die gaat ervan uit dat bepaalde planten- en dierensoorten, ervoor ‘gekozen’ hebben zich door de mens te laten domesticeren omdat dat zorgde voor het (in aantal althans) gedijen van de soort. Het kan wel gezegd worden dat Koe het in die zin goed gedaan heeft. De Natuur heeft veel over voor overleven en gedijen van de soort, zelfs overfokking en genetische manipulatie door de mens…

In die zin kan je zeggen dat Koe, door Haar melk, vlees, huid, hoorn en arbeid onvoorwaardelijk aan ons te geven, ook zichzelf overvloed schenkt. En dat is nu precies de spirit van deze tijd van het jaar, Augustus, die begint met het Keltische feest Lughnasadh en waarin de meeste overvloed aanwezig is en uitgebreid kan stromen. Juist omdat er zodanig overvloed langs alle kanten stroomt, is het veilig voor iedereen om ook het beste van zichzelf te geven, en tegelijk te durven ontvangen.

Deze tijd van het jaar wordt nog steeds gedomineerd door de kracht van het Zuiden, maar neigt al wat naar het Westen. Koe manifesteert helemaal deze kracht, die niet meer zo hevig is als met Midzomer, maar relaxter en meer gegrond, geconsolideerd. Koe heeft een warme energie, die ook verondersteld werd beschermend te werken: driemaal met de wijzers van de klok rond een plek lopen waar een Koe had gelegen, zou daarvoor voldoende zijn.

Ook de hoorn van Koe wordt nog steeds geassocieerd met overvloed, denk aan ‘de Hoorn hoorndesovervloedsdes Overvloeds’. Het is ook een methode uit de bio-dynamische landbouw van Rudolf Steiner om mest in koeienhoorns te stoppen om hem te potentiëren.

Melk was bij de Kelten zodanig belangrijk dat het een offer was om de goden te danken en de elfen gunstig te stemmen, zelfs de menhirs werden geregeld overgoten met melk. De godin Brighid was opgegroeid met melk van een Koe uit de Andere Wereld en was de beschermster van het rundvee.

koeKoeien stonden ook dicht bij de Andere wereld en hadden vele associaties met feeën; hier en daar doken heilige kudden witte Koeien op en de naam van de godin Boann, waarnaar de rivier de Boyne in Ierland genoemd is, betekent zoiets als ‘Witte Koe’. Er bestonden ook ‘Toverkoeien’ die uit de Zee kwamen om te grazen.

Koe stamt af van het Europese Oerrund, oorspronkelijk (dan spreken we over zeker 1 miljoen jaar geleden) afkomstig uit India, net zoals het gedomesticeerde rund door de Indo-Germanen uit Centraal-Azië werd meegevoerd. Het laatste Oerrund stierf in 1627 in Polen.

Door verschillende koeienrassen met oerrund-kwaliteiten met elkaar te kruisen, kwam men tot de Tauros, diekoe tauros het oorspronkelijke oerrund nauw zou benaderen. Tauros is volledig zelfredzaam en kan terug uitgezet worden in natuurgebieden. Helaas werd dit idee, naar ik begrijp, niet enthousiast onthaald door Natuurpunt, omdat de aanwezigheid van dit dier niet veilig zou zijn voor menselijke bezoekers van natuurgebieden. Alsof de runderen en paarden die er nu staan platgespoten teddyberen zijn waarbij je nooit iets kan gebeuren.

Ik vind dit onzin. Nu lijkt het erop dat natuurgebieden er meer zijn voor mensen dan voor de rest van de natuur! Gevaar hoort nu eenmaal bij een wilde natuur, de oorspronkelijkheid die we terug willen herstellen en die we zo nodig hebben om de levenskracht van het Land terug op peil te brengen. Als wij geen plaats gaan maken voor Wildheid, zal de Natuur dat zelf doen!

Als je wil contact maken met de spirit van Koe, kan je je vooral oefenen in ontvangen koe6en tegelijk vanuit je hart schenken van jouw gaven aan de wereld. Wat kan jij goed? Bied het nederig aan. Maar verwen ook jezelf eens extra. Zet wat melk op je altaar. Kijk in een paar zachte koeienogen en glimlach. Je zal het vanzelf voelen beginnen stromen. Maar ook heel praktisch: om Koe te eren, kan je juist wat minder (van Haar) vlees eten, of tenminste van biologische teelt.

Wie de warme adem en de diepe klank van Koe over zich wil voelen, kan deelnemen aan onze Soundhealing met de spirit van Koe op 18 Augustus.

–> Inschrijven

Veel plezier met Koe!

Geen categorie

Spirit van Slang: Levenskracht heelt dualiteit

Slang heeft een paradoxale reputatie zo oud als de Mens: enerzijds gevaar, slanggespletenheid, onbetrouwbaarheid, maar ook mystiek, levenskracht, genezing, zowel mannelijke als vrouwelijke connotaties en sexualiteit. We zijn er bang van en we bewonderen Haar/Hem. Wat al deze eigenschappen onderbouwt en verbindt, is Kracht. Ze leert ons dat we met Kracht alle kanten uit kunnen, en dus de macht van de keuze hebben…

Alle reptielen, en dus ook Slangen, zijn koudbloedige dieren. Ze hebben de warmte van de Zon nodig, ze moeten zich erin opladen, om actief te kunnen zijn. Ze zijn dus totaal afhankelijk van de Zonnekracht, maar verstaan anderzijds dus ook de kunst om deze Kracht op te slaan en te benutten. Tegelijk is Slang als geen ander reptiel altijd en volledig verbonden met Moeder Aarde, met Haar hele lijf plat op de grond, ook als ze zich voortbeweegt. Ze haalt de Kracht uit de twee Grote Bronnen, dubbele portie Kracht dus.

Toegang tot Kracht en opslaan en benutten van Kracht, twee sterke Zuid-kwaliteiten. Ook de verbinding mét de Aarde is zo’n Zuid-eigenschap (anders dan de Westkracht, die bundeling en de Aarde ingaan, en dus Aarde worden bevordert).

Andere aanwijzingen dat de Zuidkracht sterk aanwezig is in Slang, zijn niet moeilijk te vinden. Groei is namelijk een Zuid-kwaliteit, en Slang groeit Zijn hele leven door, stopt nooit met groeien. Daarom vervelt Slang ook, Hij groeit uit zijn vel. Het vervellen van Slang wijst dus niet zozeer op de Westelijke Transformatiekracht, maar op de Zuidelijke Groeikracht. Vergelijk het met Vlinder, die verandert tijdens zijn leven meerdere malen van vorm, transformeert dus. Slang groeit gewoon.

slang3Ook een Zuidelijk kantje is de connotatie met sexualiteit en zowel het mannelijke als het vrouwelijke die Slang bij ons opwekt. De mannelijke fallus die zich opricht als een Cobra en zeer scherp/vurig kan uithalen, en het vrouwelijke dat verbonden is met de Aarde, Vuur (zonnewarmte) absorbeert en flexibel en rond is. Slang belichaamt beide.

Ook niet toevallig is de Levenskracht Kundalini als een opgerolde Slang aan de basis van onze ruggengraat, opstijgend als we opgewonden zijn of in onze Kracht komen. Ook kundalini caduceussjamanen over heel de wereld voelen deze enorme Kracht opstijgen als ze in trance gaan; een ander woord voor deze bewustzijnstoestand is ook extase. Dit is de Levenskracht die helend werkt door mensen die Haar weten te benutten.

Zelfs bij ons staat de caduceus, de staf van Hermes/Mercurius omwonden met 2 Slangen, net als de esculaap (staf met één Slang omwonden), nog steeds symbool voor geneeskunst. De onderliggende alchemistische symboliek is die van Heling en Eenheid door het verenigen van tegendelen.

slang2Ook hier komen de Zuidkracht, de polariteit van vrouwelijk en mannelijk en het verenigen door sexualiteit weer kijken. Slang belichaamt tegelijk beide polen en de vereniging ervan. Ze heelt doordat Haar Levenskracht éénmaakt, doet versmelten. De polariteit wordt nog benadrukt door het feit dat Slang een dubbele penis heeft.

Het paradoxale van Slang is Zijn extreme gevaarlijkheid en giftigheid, en toch genezing door Zijn Levenskracht en ook het tegengif dat van Zijn gif kan gemaakt worden. Slang bewaakt met Zijn gif het mysterie van dood, leven en wedergeboorte via het juiste richten van Levenskracht. Bij de Kelten werd Slang ook gezien als bewaker van bronnen die gewijd waren aan de Godin, meestal Brighid die de Godin van bronnen, Vuur, smederij en poëzie was.

Een andere uiting van de dualiteit in Slang is de gespletenheid die we Hem toekennen, slang en Evazoals Zijn letterlijk gespleten tong, die ons iets zegt en de volgende keer weer iets helemaal anders. We kunnen er kop noch staart aan vastmaken en markeren hem als onbetrouwbaar, zoals de Slang in de Hof van Eden die Eva ‘om de tuin leidde’. Slang kreeg dan een slechte reputatie, maar wijst ons eigenlijk op de relativiteit van de dingen waar wij niet kunnen mee omgaan. Ook deze kunst om met relativiteit te goochelen is een Zuid-eigenschap.

Vanuit een sjamanistische zienswijze komt Kracht uit de Andere Wereld, meer specifiek komt Vitale Kracht vaak uit de Onderwereld. Slang komt dan ook zelf uit de Onderwereld. Slang kruipt in spelonken waar niemand anders komen kan, en schuurt zo Haar vel los om als herboren weer naar boven te komen.

ouroborosDe Slang Ouroboros, symbool in de Azteekse, Chinese en vele andere mythologieën, bijt in z’n eigen staart en verbeeldt zo de eeuwige kringloop der vormen, nieuwe vormen die uit het vergaan van de oude vormen geboren worden. In de Noorse mythologie heet Hij Jormungandr en omringt Hij de Middenwereld, waar Hij aardbevingen veroorzaakt telkens Hij in z’n staart bijt.

Er is een sterke connectie tussen het mythische wezen Draak en Slang. Draak is als het draak2ware het alter ego van Slang in de Andere Wereld, de vliegende en wijzere variant van Slang in de Bovenwereld. De Chinezen, de Kelten en andere volkeren zien Draken in het landschap, zoals Ouroboros het landschap tegelijk bij elkaar houdt en hervormt door Zijn aardbevingen.

Je weet misschien dat ik enkel schrijf over dieren die bij ons voorkomen. Dan vraag je je waarschijnlijk af hoe Slang hier terechtkomt? Denk je dan dat hier geen Slangen meer voorkomen? Nochtans zijn op nog geen kilometer van onze yurt in Holsbeek Ringslangen opgemerkt (deze zijn niet giftig voor de Mens). Typisch voor Slang natuurlijk om zich in het verborgene te bewegen…

Voel je dat de Kracht van Slang wel iets voor jou zou kunnen betekenen? Op 20 Juli 2018 geven we samen met Slang een Soundhealing met Reiki. Hartelijk welkom! –> Inschrijven

Zal ik je nu veel plezier wensen met Slang? ?

Geen categorie

Spirit van Hert: Waardig je Keuze volgen in het Wilde Woud

In Mei en Juni steekt de Natuur volop Haar energie in de planten en de dieren die Ze de kans gegeven heeft tot geboorte en groei. De spirit van Hert belichaamt deze keuze, en de moed en vastberadenheid om dit engagement aan te gaan, mét de nodige fijngevoeligheid en de antennes naar boven gericht, om zélfs tijdens dit Aardse geweld in afstemming met ons Visioen te blijven…

Hert is het dier waar ooit het meest is op gejaagd, en leeft vooral in de rand van het bos, de overgangszone tussen het veilige, bekende open grasland en het mysterieuze woud. Talloze vastberaden jagers heeft Hert het bos in gelokt, steeds dieper, vaak tot verdwalen, soms om nooit meer terug te keren. Misschien verloren sommigen, bezeten door de jacht, hun verstand, en er gingen verhalen dat deze dwalers zo ver werden gelokt dat ze in de Andere Wereld terechtkwamen, of betoverd door het Elfenvolk.

Wie zich niet liet dol maken door begeerte naar het resultaat van de jacht, maar zich geduldig, gedoseerd en toch vastberaden liet meedrijven op het spoor van het dier, en zich terwijl voedde met de vruchten van het woud, had meer kans om succesvol de jacht te beëindigen én de weg terug te vinden.

Hert toont ons hoe we ons consequent kunnen overgeven aan de gevolgen van de keuzes waar we in geloven en aan het onbekende avontuur dat dat met zich meebrengt.

Hert combineert een alertheid, fijngevoeligheid en zachtheid met een prachtige fierheid en sierlijkheid: een uitstraling die zegt ‘ik ben de droom, waar ik voor ga, waardig!

Zo manifesteert Hert de kracht van het Zuidoosten op het Levenswiel, die ons ertoe aanzet om ons Visioen al experimenterend in de praktijk te brengen, met een secuur evenwicht tussen de nodige voeten op de grond en het nodige vertrouwen dat onze intuïtie ons zal brengen waar we dienen te zijn. –> Meer lezen over het Levenswiel

De verhalen over de verbinding tussen Herten, vooral Hindes, en het Feeënvolk zijnhert4 talloos. In Schotland noemde men hen het ‘feeënvee’, die door feeën op bergtoppen gemolken werden. Hindes stonden onder bescherming van Feeën en heksen, maar veranderden ook vaak in Feeën. Je verbinden met Herten lijkt uiteindelijk onvermijdelijk te leiden naar contact met natuurwezens…

Tweepoligheid is een eigenschap die Hert ook duidelijk op de wereld zet. De hert8tegenstelling tussen de Hinde in al Haar sierlijkheid en teerheid en de Hertenbok die soms een extreme aardse mannelijkheid neerzet, het tegelijk aanwezig zijn van deze aardsheid en de gerichtheid van Zijn gewei naar de Hemel als antennes, de tweedeligheid van Zijn gewei… Daarbij komt nog dat Hert in het Medicijnwiel volgens Chippewa medicijnman Sun Bear de totem is van wie geboren is in de tijd van Tweelingen (21 mei – 21 juni), het sterrenbeeld van tweeheid en van de ene naar de andere ervaring springen, zoals Hert zelf springt en zigzagt door het bos.

Hert-energie zoekt een verscheidenheid aan ervaringen op, en dat is ook precies het gedrag dat hoort bij het aangaan van het avontuur. Dit gedragspatroon is zo vruchtbaar als Hert zelf, als het tenminste ten dienste staat van consequente keuzes van de Ziel.

Je kunt je afstemmen op Hert door je in het bos te richten op de bomen. Ook zij hebben tegelijk takken (een gewei) naar boven gericht en wortels die hun aarden. Verschillende bomen belichamen verschillende aspecten van Hert: het etherische, de sierlijkheid en de lichtheid in Berk, de moed en stevigheid en gestage vastberadenheid in Eik.

Op vrijdag in mei werken we met de spirit van Hert in de Soundhealing met Reiki. Wil je graag aanwezig zijn? Schrijf je dan gauw in, want de plaatsen zijn beperkt en soms snel volzet!

–> Inschrijven

Geen categorie

Helende Plant Mei: Eik – Levensdrager, Duurzaam bouwen, Moed

In Mei bloeit Zomereik (Quercus robur), in Centraal- en West-Europa altijd eik2al gekend als de Koning van het Woud. Geen boom huisvest zoveel levensvormen, geen hout draagt beter het dak dat ons beschermt. Hij spoort ons aan om consequent, traag maar gestaag ons Hart te volgen en dit om te zetten in duurzame daden.

In de oude tijden werd Eik gezien als vertegenwoordiger van de mannelijke oppergod, bv. de Germaanse Donar en later de Griekse Zeus. Over geen boom is zoveel geschreven in de Keltische literatuur, waarbij hij meestal werd aangehaald om associaties met kracht, moed, wijsheid en uithoudingsvermogen aan te halen. Rechtspraak vond plaats onder een Eik, de druïden beschouwden Hem als heilig en plaatsen waar oude Eiken groeiden, liefst nog in een cirkel, waren hun geliefkoosde plaatsen voor rituelen en magie.

Eén van de oude betekenissen van Eik is ‘deur‘, wat duidt op nieuwe kansen en de moed die ervoor nodig is om erdoor te gaan, alsook op het zien van beide kanten van een plaatje.

eik bliksemEik trekt Bliksem aan, niet toevallig ook geassocieerd met Donar (Donder), en een Eik die reeds getroffen is door de Bliksem werd als uitzonderlijk heilig beschouwd. Aangezien de Bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats insloeg, was hout van zo’n boom dan ook gegeerd als beschermende talisman, tegen Bliksem of ander ‘onheil’.

De heiligste en meest gegeerde Maretak groeide op Eik, moeilijk te vinden omdat de bast van Eik zo hard en ondoordringbaar is.

Eik is een traag groeiende boom: Hij begint pas vrucht te dragen als Hij ongeveer 20 jaar oud is, het kan 200 jaar duren voor Hij tot volle wasdom is gekomen, normaal (als Hij de kans krijgt) wordt hij 600 à 700 jaar, maar Hij kan tot 2000 jaar oud worden! Hij leert ons de les dat met geduld de meest duurzame en kwalitatieve resultaten bereikt worden.

Wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen is dat Zijn wortels even diep in de Aarde reiken als Zijn takken hoog zijn. Zo kan Hij dieper liggende grondstoffen aanboren dan alle andere bomen én op plaatsen groeien waar anderen (behalve pioniersplanten) het niet redden. Op deze manier toont Hij ons Zijn ware kracht, ‘zo boven, zo beneden’ en het wezenlijke belang van een goede aarding.

Eik is een echte Levensdrager, ecologisch gezien van ongekende waarde. In de 16e eeuw was één derde (!) van Europa door enorme Eikenwouden bedekt, door kappen blijft hier bijna niets meer van over. Meer dan 400 soorten insecten zijn voor hun voedsel rechtstreeks afhankelijk van Eik! Galwespen, rupsen van nachtvlinders, houtetende eikenbladinsecten,… Dan zijn er nog de soorten insecten, vogels die van deze insecten leven. Zijn bladerkroon laat vrij veel licht door, wat weer veel ondergroei toelaat van kleinere bosplanten en struiken, die dan weer tesamen met Eik veel nest- en schuilgelegenheid aan vogels en andere dieren biedt. Daarbij komen nog de vele soorten schimmels en paddenstoelen die in en rond de Eik leven. En uiteraard zijn er de eikels, in de Herfst belangrijk voedsel voor Everzwijn, Eekhoorn, Gaai en Houtduif.

Hij speelt een hoofdrol in spontane bosontwikkeling, waar Hij vroeg verschijnt en heel lang blijft. Zo bouwt Hij aan een duurzame rijkdom aan leven. De mogelijkheden die Hij schept voor ander leven, creëren een veel grotere biodiversiteit dan in meer schaduwrijke bossen.

Qua uitstraling, met Zijn kronkelende takken en diepe hoekige kloven in de harde bast, heeft Eik niet het stijlvolle van de gladde, dansende Beuk, maar wel de woeste oerkracht van een krijger, die opkomt voor Al wat van Hem afhankelijk is.

Hoewel Hij in de druïdische traditie qua jaargetijde vooral gelinkt wordt met midzomer, dat net zoals de Eik het summum van levenskracht is, past Hij ook heel mooi in het jaargetijde van opbouw, de Lente, meer bepaald in het teken van de Stier, die ook tot een gegronde opbouw aanzet, het Leven rijkelijk rond zich wil verzamelen en een kans wil geven om groeivormen uit te proberen. In die zin is de Zuidoostkracht heel duidelijk aan het werk in Eik.

In het Ogham, het Keltische bomenalfabet, heeft Eik een plaats met als kernwoorden Moed en Doorzettingsvermogen.

De geneeskracht van Eik

Vooral de looistoffen in de jonge bast zijn hier van belang, soms in combinatie met het flavonoïde quercetine en saponinen. Eerstgenoemde hebben een samentrekkende werking op weefsels, wat de genezing – het toegroeien – bevordert van wonden, in- en uitwendige zweren (huid, maag, darm, mondslijmvlies, tandvlees, spataderzweren,…), huiduitslag en ontstekingen die hierbij kunnen voorkomen (hierbij helpen de flavonoïden).

Voorzichtigheid in het gebruik (kleine hoeveelheden per keer) is geboden wegens de grote concentratie aan looistoffen in eikenbast.

Zeer interessant is ook een aftreksel, in alcohol en glycerine, van de jonge, zich pas ontluikende bladknoppen: deze stimuleren de aanmaak van testosteron en werken activerend en versterkend. Goed als je je wat futloos voelt. Met wat geluk vind je nu, begin Mei, nog zo’n ontluikende Eik.

Wat kan je nog doen met Eik?

eik spiritZoals gezegd is het hout uitermate geschikt voor duurzaam dragend binnenschrijnwerk (balken), maar het meest heb je (en iedereen) aan Eik en Eik aan jou als je Hem laat staan; Hij biedt een krachtige bedding en Hemel-Aarde verbinding om rituelen onder uit te voeren: geeft een veel vlottere instroom van en connectie met zowel de Kosmische als de Aardekrachten. Eer Hem telkens vooraf met wat (smeulende) kruiden, een lied of een zoetigheidje.

Heel opladend is om gewoon een poosje met je rug tegen een Eik te gaan zitten of staan – of Hem te knuffelen – en contact te maken. Voel dan de energie maar doorstromen. Je kan ook vooraf een vraag stellen en tijdens het contact luisteren naar het antwoord. Hoe ouder de Eik, van des te Dieper het antwoord komt.

Ik wens je een duurzame, diepgaande verbinding met Eik!

Geen categorie

Levende Wilgentempel

Wilgen zijn fantastisch! Hun groeikracht is ongeëvenaard, net als hun buigzaamheid en verzachtende werking bij koorts en hoofdpijn (door de stof salicylzuur, waarvan aspirine wordt gemaakt). We hebben ze jaren gebruikt om zweethutten mee te bouwen…

Waarschijnlijk heb je al eens een levende wilgenhut gezien, gemaakt van twijgen die in de grond zijn gestoken. Deze schieten dan terug uit, groeien en worden wel vaker gevlochten tot een levend, groeiend speelkamp voor kinderen in de vorm van een iglo of een tipi.

Al deze dingen bij elkaar gaven ons de inspiratie om een wat groter levend bouwwerk te maken: een cirkel van 7m doorsnee. We hebben hiervoor stevige takken van zo’n 7cm dik gebruikt, 2m hoog boven de grond. Het is de bedoeling dat deze stammen in elkaar groeien en dat de nieuwe twijgen in elkaar gevlochten worden tot een steeds steviger dak.

Zo krijgen we een praktijkruimte die later volledig waterdicht en warm zal zijn, zelfs in de Winter… Hoe we dat gaan doen, verklappen we nog niet…

Het wordt een tempel die is gewijd aan de integratie en harmonieuze samenleving van zoveel mogelijk levensvormen. Wij mensen doen er onze ceremonies en cursussen in, de wilgen groeien en verschillende soorten dieren kunnen erin nestelen en voedsel vinden.

In onze droom wordt dit ooit een gigantische holle boom…

Het mag de levende realiteit worden van ‘All my relations’!

Je mag in dit bericht af en toe updates verwachten over de evolutie van de Levende Wilgentempel: de groei, het vlechten, ceremonies,…

Eerste Vuur-ceremonie

Mooi hoe de energie hier gebundeld werd, uitnodigde tot cirkeldansen en tot het maken van de verbinding Hemel-Aarde.

Tempel in de Groei!

Eind april 2018: hij begint te schieten!

Geen categorie

Helende Plant April: Paardenbloem – Zien en Oneindige Inspiratie Zaaien

In April bloeit Paardenbloem (Taraxacum officinale), het landschap vrolijkpaardenbloem geel kleurend als een tapijt van ingedaalde Sterren. Ze herinnert ons met Haar wijd verspreide bloemen en nadien met Haar enorme aantal zaden uitgedragen door de wind, aan de vele mogelijkheden om de oneindige inspiratie van de Ziel uit te zaaien, en diep te verankeren waar we ook terechtkomen…

Bekeken vanuit het Levenswiel heeft Paardenbloem een duidelijk manifeste Oostkracht, de kracht achter de Lente, die zich toont in de aspecten van het Zien, de gele kleur, de veelheid van zaden die ze verspreidt en het gemak waarmee Ze zich uitzaait.

Haar Latijnse benaming zou zijn afgeleid van het Griekse ‘taraxis’ (oogziekten) en ‘akeomai’ (genezen) en duidt op de traditionele aanwending bij oogziekten. Paardenbloem helpt ons dus Zien, zien als onze ogen genezen maar ook zien waar onze zaden zullen terechtkomen of onze blik richten waar we ze willen heen leiden.

paardenbloem3Een andere associatie met helder Zien is het traditionele kinderspelletje (dat zijn wortels vindt in waarzeggerij door sjamanen en heksen) om op de pluisbol te blazen en je dan door het aantal pluisjes dat nog bleef staan te laten vertellen hoeveel jaren het nog zou duren voor je ging huwen of hoeveel kinderen je zou krijgen.

Zoals elke kleur zijn effect op de geest en het gevoelsleven heeft, maakt de gele kleur van Haar bloem onze geest fris, helder en opgewekt. Geel wekt m.a.w. Oostkracht in ons op.

Haar tientallen zaden verspreiden zich met gemak via de wind, dankzij het pluisje dat als een soort parachute dient, daarmee de Oost-kwaliteit tentoon spreidend van de veelheid van ideeën en inspiraties die we zelf kunnen afvuren, waarvan er dan wel een aantal zullen in goede aarde vallen en goed gedijen.

Bovendien zijn de zaadjes die goed gedijen helemaal niet zo zeldzaam. Paardenbloempaardenbloem5 beschikt over grote levenskrachten die ervoor zorgen dat Ze kan groeien in de moeilijkste omstandigheden: in de meest verharde grond, tussen stenen, zowel in zand als klei, vochtig of droog en zelfs verzilte grond. Paardenbloem heeft in de Natuur dan ook de Taak om de grond te bewerken, los te breken met Haar diepe penwortels. Ze is net als Berk een pioniersplant. Haar levenskracht gaat zelfs zo ver dat Ze zich niet alleen kan vermeerderen uit zaad, maar uit eender welk plantendeel: stukjes afgebroken wortel, zelfs stukjes blad, stengel of bloem. Paardenbloem is een survivor. Al wordt Ze nog zovele malen platgelopen, Ze zal toch telkens weer terug groeien en bloeien en zaden verspreiden.

De ‘versnipperde veelheid‘ van Paardenbloem vinden we niet alleen terug in Haar gedrag, het is zelfs zo dat Zijzelf eigenlijk niet één soort is; Haar ene naam is slechts een illusie, een verzamelnaam voor een oneindigheid aan miniscuul verschillende ondersoorten. Zij verdeelt zich graag in velen… Ook de vele benamingen in de volksmond die Haar ooit gegeven zijn, zijn ontelbaar. Van pissebloem, molsla en leeuwentand over pluisbol, melkdistel, melkwied, varkensbloem, kaarsjesbloem tot papenkruid en brievenbesteller. En daarmee is nog maar een deeltje van de lijst aangeraakt!

Nog een vertoning van Haar Oostkracht is het feit dat ze bij moeders die borstvoeding geven, de melkproductie stimuleert: ook zo bevordert Ze de groei van nieuw leven.

Paardenbloem groeit nederig onder onze voeten, en wordt vaak beschouwd als hardnekkig ‘onkruid’, en toch biedt Ze een schatkist aan gezondheid. Al duizenden jaren beschouwt de Chinese geneeskunde, en later ook onze traditionele kruidengeneeskunde, zowel blad als wortel als een breed werkende zegen, werkend via de zuiveringsorganen en de spijsvertering.

Aan het blad wordt voornamelijk een heilzame werking door een stimulerende invloed op de nieren (zonder ze te irriteren), vochtafdrijving en urinezuurafdrijving toegeschreven. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij vochtophoping, nierzwakte, nierstenen, lentezuiveringskuren, artritis en jicht. Door Haar hoge kaliumgehalte vangt Ze ook het verlies van dit mineraal op dat optreedt door de waterafdrijvende werking. (Veel klassieke vochtafdrijvende medicijnen daarentegen creëren een tekort aan kalium.)

Hoewel zowel blad als wortel beide op zowel nieren als lever/gal werken, werkt de wortel toch het meest op lever/gal. De bitterstoffen werken galvormend en -drijvend en leverstimulerend. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij zwakke leverfunctie, hepatitis, geelzucht, galblaaszwakte of -ontsteking, preventie en afdrijving van galstenen. Dezelfde bitterstoffen stimuleren alle spijsverteringssappen, waardoor Paardenbloem heel nuttig is bij gebrekkige eetlust en slechte maagsapafscheiding.

Paardenbloem is ontzettend rijk aan verschillende mineralen (kalium, magnesium, calcium, silicium, ijzer,…) en vitamines (vooral provitamine A en vitamine C, maar ook verschillende B-vitamines), waardoor Ze een heel goede aanvulling vormt in het voorjaar en mede door de stimulerende bitterstoffen een echt versterkend tonicum is. De mineralen helpen ook bot- en bindweefsel, huid, haar en nagels te versterken.

Tenslotte bevat de wortel nogal wat inuline, zoals Haar familieleden Chicorei en Aardpeer, wat de aangroei van goede darmflora bevordert en de bloedsuikerspiegel helpt in evenwicht brengen.

Paardenbloem is altijd voedsel geweest, vooral de jonge blaadjes. In het vroege voorjaar, als de voedselvoorraden opraakten, was Ze een welkome bron van voeding en reiniging voor de lichaamsslakken van de winter.

Wat kan je doen met Paardenbloem?

Je kunt de jonge blaadjes als (of in de) sla eten, klaarmaken als spinazie, er thee van zetten. Pluk ze vóór de bloei, erna worden ze erg bitter. Je kan ze ook bleken zoals witloof (dit wordt dan molsla genoemd) door er grond over te leggen en enkele weken later te oogsten (zachter van textuur en smaak).

paardenbloemenwijnJe kunt van de blaadjes (geoogst in de lente) of wortels (geoogst in de late herfst of vroege lente) een tinctuur maken met alcohol van 60 % of van de wortels een likeurtje met jenever van ca. 40 %.

Een traditionele toepassing is het maken van wijn van de bloemetjes of ze gewoon laten trekken in wijn. De bloemen kunnen ook opgekookt worden met suiker om een heerlijke siroop van te maken, te gebruiken als honing of in witte wijn in de zomer.

Als je Haar Spirit wilt aanwenden in rituelen (op een altaar voor een healingritueel) of gewoon Haar fysieke kracht wilt benutten, is het altijd goed om eerst het sjamanistisch contact aan te gaan door Haar te eren en te danken met woorden, een lied en/of wat salie of een zoetigheidje, Haar uit te leggen wat je wil gaan doen en toestemming te vragen. Die toestemming krijg je meestal wel, tenzij je een sterke innerlijke ‘nee, nu niet’ voelt.

Ik wens je veel verbinding en Oostkracht met Paardenbloem!