Geen categorie

Spirit van Koe: Onvoorwaardelijk Overvloed Delen

Ooit was Koe over het hele Noordelijke halfrond een Heilig Dier. In India en koe2grote delen van Azië is dat nog steeds zo, op de Grote Vlakten van Noord-Amerika was Bizon heilig en ook de Kelten vereerden Haar. Geen ander dier heeft zich op zo veel manieren aan ons gegeven. Het is duidelijk dat Zij ons leert om ons Zelf onvoorwaardelijk te delen met de wereld…

koe4Voor de natives van de Noord-Amerikaanse Great Plains is de Bizon het centrale krachtdier, het dier dat hen in leven houdt. Op hun Levenswiel staat Ze in het Noorden, omdat Ze door Haar geven geassocieerd wordt met dankbaarheid (dat komt na het ‘oogsten’ en ontvangen en ‘integreren’ – koe3van vlees, huid, botten,… – in het Westen) en met Great Spirit die het volk leven geeft via Bizon. Bij de Kelten werd Koe gezien als manifestatie van de Godin, en dus ook van Noordkracht, de kracht van oorsprong en het eeuwige. Ook niet toevallig is de benaming van het Kosmische fenomeen de ‘Melkweg‘, door de Kelten het ‘Koeienpad’ genoemd.

Maar juist door dat heel fysieke geven, is Koe ook een manifestatie van de kracht van het Zuiden. Koe heeft mensen altijd melk gegeven, iets waarvan je naar mijn mening beter niet teveel drinkt o.a. juist vanwege de (te) sterke Zuidkracht. Melk bevat namelijk van nature voor ons teveel groeihormoon, dat ervoor zorgt dat kalveren enorm snel groeien (groeikracht is deel van de kracht van het Zuiden), terwijl onze baby’tjes véél trager groeien. Toch heeft melk helende eigenschappen. Bij sommige acute vergiftigingen kan melk drinken je leven redden door het gif op te slorpen en te neutraliseren. Het kan ook weldadig zijn voor je huid.

Hoewel ik vegetariër ben, kan ik niet ontkennen dat Koe vele generaties mensen gevoed heeft met Haar vlees. Je kunt je afvragen of het wel goed is dat wij dieren opsluiten om vet te mesten voor hun vlees etc. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Toch is er ook een andere zienswijze, die zowel ondersteund kan worden vanuit de evolutiepsychologie alsook een sjamanistische beschouwing is. Die gaat ervan uit dat bepaalde planten- en dierensoorten, ervoor ‘gekozen’ hebben zich door de mens te laten domesticeren omdat dat zorgde voor het (in aantal althans) gedijen van de soort. Het kan wel gezegd worden dat Koe het in die zin goed gedaan heeft. De Natuur heeft veel over voor overleven en gedijen van de soort, zelfs overfokking en genetische manipulatie door de mens…

In die zin kan je zeggen dat Koe, door Haar melk, vlees, huid, hoorn en arbeid onvoorwaardelijk aan ons te geven, ook zichzelf overvloed schenkt. En dat is nu precies de spirit van deze tijd van het jaar, Augustus, die begint met het Keltische feest Lughnasadh en waarin de meeste overvloed aanwezig is en uitgebreid kan stromen. Juist omdat er zodanig overvloed langs alle kanten stroomt, is het veilig voor iedereen om ook het beste van zichzelf te geven, en tegelijk te durven ontvangen.

Deze tijd van het jaar wordt nog steeds gedomineerd door de kracht van het Zuiden, maar neigt al wat naar het Westen. Koe manifesteert helemaal deze kracht, die niet meer zo hevig is als met Midzomer, maar relaxter en meer gegrond, geconsolideerd. Koe heeft een warme energie, die ook verondersteld werd beschermend te werken: driemaal met de wijzers van de klok rond een plek lopen waar een Koe had gelegen, zou daarvoor voldoende zijn.

Ook de hoorn van Koe wordt nog steeds geassocieerd met overvloed, denk aan ‘de Hoorn hoorndesovervloedsdes Overvloeds’. Het is ook een methode uit de bio-dynamische landbouw van Rudolf Steiner om mest in koeienhoorns te stoppen om hem te potentiëren.

Melk was bij de Kelten zodanig belangrijk dat het een offer was om de goden te danken en de elfen gunstig te stemmen, zelfs de menhirs werden geregeld overgoten met melk. De godin Brighid was opgegroeid met melk van een Koe uit de Andere Wereld en was de beschermster van het rundvee.

koeKoeien stonden ook dicht bij de Andere wereld en hadden vele associaties met feeën; hier en daar doken heilige kudden witte Koeien op en de naam van de godin Boann, waarnaar de rivier de Boyne in Ierland genoemd is, betekent zoiets als ‘Witte Koe’. Er bestonden ook ‘Toverkoeien’ die uit de Zee kwamen om te grazen.

Koe stamt af van het Europese Oerrund, oorspronkelijk (dan spreken we over zeker 1 miljoen jaar geleden) afkomstig uit India, net zoals het gedomesticeerde rund door de Indo-Germanen uit Centraal-Azië werd meegevoerd. Het laatste Oerrund stierf in 1627 in Polen.

Door verschillende koeienrassen met oerrund-kwaliteiten met elkaar te kruisen, kwam men tot de Tauros, diekoe tauros het oorspronkelijke oerrund nauw zou benaderen. Tauros is volledig zelfredzaam en kan terug uitgezet worden in natuurgebieden. Helaas werd dit idee, naar ik begrijp, niet enthousiast onthaald door Natuurpunt, omdat de aanwezigheid van dit dier niet veilig zou zijn voor menselijke bezoekers van natuurgebieden. Alsof de runderen en paarden die er nu staan platgespoten teddyberen zijn waarbij je nooit iets kan gebeuren.

Ik vind dit onzin. Nu lijkt het erop dat natuurgebieden er meer zijn voor mensen dan voor de rest van de natuur! Gevaar hoort nu eenmaal bij een wilde natuur, de oorspronkelijkheid die we terug willen herstellen en die we zo nodig hebben om de levenskracht van het Land terug op peil te brengen. Als wij geen plaats gaan maken voor Wildheid, zal de Natuur dat zelf doen!

Als je wil contact maken met de spirit van Koe, kan je je vooral oefenen in ontvangen koe6en tegelijk vanuit je hart schenken van jouw gaven aan de wereld. Wat kan jij goed? Bied het nederig aan. Maar verwen ook jezelf eens extra. Zet wat melk op je altaar. Kijk in een paar zachte koeienogen en glimlach. Je zal het vanzelf voelen beginnen stromen. Maar ook heel praktisch: om Koe te eren, kan je juist wat minder (van Haar) vlees eten, of tenminste van biologische teelt.

Wie de warme adem en de diepe klank van Koe over zich wil voelen, kan deelnemen aan onze Soundhealing met de spirit van Koe op 18 Augustus.

–> Inschrijven

Veel plezier met Koe!

Geen categorie

Spirit van Slang: Levenskracht heelt dualiteit

Slang heeft een paradoxale reputatie zo oud als de Mens: enerzijds gevaar, slanggespletenheid, onbetrouwbaarheid, maar ook mystiek, levenskracht, genezing, zowel mannelijke als vrouwelijke connotaties en sexualiteit. We zijn er bang van en we bewonderen Haar/Hem. Wat al deze eigenschappen onderbouwt en verbindt, is Kracht. Ze leert ons dat we met Kracht alle kanten uit kunnen, en dus de macht van de keuze hebben…

Alle reptielen, en dus ook Slangen, zijn koudbloedige dieren. Ze hebben de warmte van de Zon nodig, ze moeten zich erin opladen, om actief te kunnen zijn. Ze zijn dus totaal afhankelijk van de Zonnekracht, maar verstaan anderzijds dus ook de kunst om deze Kracht op te slaan en te benutten. Tegelijk is Slang als geen ander reptiel altijd en volledig verbonden met Moeder Aarde, met Haar hele lijf plat op de grond, ook als ze zich voortbeweegt. Ze haalt de Kracht uit de twee Grote Bronnen, dubbele portie Kracht dus.

Toegang tot Kracht en opslaan en benutten van Kracht, twee sterke Zuid-kwaliteiten. Ook de verbinding mét de Aarde is zo’n Zuid-eigenschap (anders dan de Westkracht, die bundeling en de Aarde ingaan, en dus Aarde worden bevordert).

Andere aanwijzingen dat de Zuidkracht sterk aanwezig is in Slang, zijn niet moeilijk te vinden. Groei is namelijk een Zuid-kwaliteit, en Slang groeit Zijn hele leven door, stopt nooit met groeien. Daarom vervelt Slang ook, Hij groeit uit zijn vel. Het vervellen van Slang wijst dus niet zozeer op de Westelijke Transformatiekracht, maar op de Zuidelijke Groeikracht. Vergelijk het met Vlinder, die verandert tijdens zijn leven meerdere malen van vorm, transformeert dus. Slang groeit gewoon.

slang3Ook een Zuidelijk kantje is de connotatie met sexualiteit en zowel het mannelijke als het vrouwelijke die Slang bij ons opwekt. De mannelijke fallus die zich opricht als een Cobra en zeer scherp/vurig kan uithalen, en het vrouwelijke dat verbonden is met de Aarde, Vuur (zonnewarmte) absorbeert en flexibel en rond is. Slang belichaamt beide.

Ook niet toevallig is de Levenskracht Kundalini als een opgerolde Slang aan de basis van onze ruggengraat, opstijgend als we opgewonden zijn of in onze Kracht komen. Ook kundalini caduceussjamanen over heel de wereld voelen deze enorme Kracht opstijgen als ze in trance gaan; een ander woord voor deze bewustzijnstoestand is ook extase. Dit is de Levenskracht die helend werkt door mensen die Haar weten te benutten.

Zelfs bij ons staat de caduceus, de staf van Hermes/Mercurius omwonden met 2 Slangen, net als de esculaap (staf met één Slang omwonden), nog steeds symbool voor geneeskunst. De onderliggende alchemistische symboliek is die van Heling en Eenheid door het verenigen van tegendelen.

slang2Ook hier komen de Zuidkracht, de polariteit van vrouwelijk en mannelijk en het verenigen door sexualiteit weer kijken. Slang belichaamt tegelijk beide polen en de vereniging ervan. Ze heelt doordat Haar Levenskracht éénmaakt, doet versmelten. De polariteit wordt nog benadrukt door het feit dat Slang een dubbele penis heeft.

Het paradoxale van Slang is Zijn extreme gevaarlijkheid en giftigheid, en toch genezing door Zijn Levenskracht en ook het tegengif dat van Zijn gif kan gemaakt worden. Slang bewaakt met Zijn gif het mysterie van dood, leven en wedergeboorte via het juiste richten van Levenskracht. Bij de Kelten werd Slang ook gezien als bewaker van bronnen die gewijd waren aan de Godin, meestal Brighid die de Godin van bronnen, Vuur, smederij en poëzie was.

Een andere uiting van de dualiteit in Slang is de gespletenheid die we Hem toekennen, slang en Evazoals Zijn letterlijk gespleten tong, die ons iets zegt en de volgende keer weer iets helemaal anders. We kunnen er kop noch staart aan vastmaken en markeren hem als onbetrouwbaar, zoals de Slang in de Hof van Eden die Eva ‘om de tuin leidde’. Slang kreeg dan een slechte reputatie, maar wijst ons eigenlijk op de relativiteit van de dingen waar wij niet kunnen mee omgaan. Ook deze kunst om met relativiteit te goochelen is een Zuid-eigenschap.

Vanuit een sjamanistische zienswijze komt Kracht uit de Andere Wereld, meer specifiek komt Vitale Kracht vaak uit de Onderwereld. Slang komt dan ook zelf uit de Onderwereld. Slang kruipt in spelonken waar niemand anders komen kan, en schuurt zo Haar vel los om als herboren weer naar boven te komen.

ouroborosDe Slang Ouroboros, symbool in de Azteekse, Chinese en vele andere mythologieën, bijt in z’n eigen staart en verbeeldt zo de eeuwige kringloop der vormen, nieuwe vormen die uit het vergaan van de oude vormen geboren worden. In de Noorse mythologie heet Hij Jormungandr en omringt Hij de Middenwereld, waar Hij aardbevingen veroorzaakt telkens Hij in z’n staart bijt.

Er is een sterke connectie tussen het mythische wezen Draak en Slang. Draak is als het draak2ware het alter ego van Slang in de Andere Wereld, de vliegende en wijzere variant van Slang in de Bovenwereld. De Chinezen, de Kelten en andere volkeren zien Draken in het landschap, zoals Ouroboros het landschap tegelijk bij elkaar houdt en hervormt door Zijn aardbevingen.

Je weet misschien dat ik enkel schrijf over dieren die bij ons voorkomen. Dan vraag je je waarschijnlijk af hoe Slang hier terechtkomt? Denk je dan dat hier geen Slangen meer voorkomen? Nochtans zijn op nog geen kilometer van onze yurt in Holsbeek Ringslangen opgemerkt (deze zijn niet giftig voor de Mens). Typisch voor Slang natuurlijk om zich in het verborgene te bewegen…

Voel je dat de Kracht van Slang wel iets voor jou zou kunnen betekenen? Op 20 Juli 2018 geven we samen met Slang een Soundhealing met Reiki. Hartelijk welkom! –> Inschrijven

Zal ik je nu veel plezier wensen met Slang? ?

Geen categorie

Spirit van Hert: Waardig je Keuze volgen in het Wilde Woud

In Mei en Juni steekt de Natuur volop Haar energie in de planten en de dieren die Ze de kans gegeven heeft tot geboorte en groei. De spirit van Hert belichaamt deze keuze, en de moed en vastberadenheid om dit engagement aan te gaan, mét de nodige fijngevoeligheid en de antennes naar boven gericht, om zélfs tijdens dit Aardse geweld in afstemming met ons Visioen te blijven…

Hert is het dier waar ooit het meest is op gejaagd, en leeft vooral in de rand van het bos, de overgangszone tussen het veilige, bekende open grasland en het mysterieuze woud. Talloze vastberaden jagers heeft Hert het bos in gelokt, steeds dieper, vaak tot verdwalen, soms om nooit meer terug te keren. Misschien verloren sommigen, bezeten door de jacht, hun verstand, en er gingen verhalen dat deze dwalers zo ver werden gelokt dat ze in de Andere Wereld terechtkwamen, of betoverd door het Elfenvolk.

Wie zich niet liet dol maken door begeerte naar het resultaat van de jacht, maar zich geduldig, gedoseerd en toch vastberaden liet meedrijven op het spoor van het dier, en zich terwijl voedde met de vruchten van het woud, had meer kans om succesvol de jacht te beëindigen én de weg terug te vinden.

Hert toont ons hoe we ons consequent kunnen overgeven aan de gevolgen van de keuzes waar we in geloven en aan het onbekende avontuur dat dat met zich meebrengt.

Hert combineert een alertheid, fijngevoeligheid en zachtheid met een prachtige fierheid en sierlijkheid: een uitstraling die zegt ‘ik ben de droom, waar ik voor ga, waardig!

Zo manifesteert Hert de kracht van het Zuidoosten op het Levenswiel, die ons ertoe aanzet om ons Visioen al experimenterend in de praktijk te brengen, met een secuur evenwicht tussen de nodige voeten op de grond en het nodige vertrouwen dat onze intuïtie ons zal brengen waar we dienen te zijn. –> Meer lezen over het Levenswiel

De verhalen over de verbinding tussen Herten, vooral Hindes, en het Feeënvolk zijnhert4 talloos. In Schotland noemde men hen het ‘feeënvee’, die door feeën op bergtoppen gemolken werden. Hindes stonden onder bescherming van Feeën en heksen, maar veranderden ook vaak in Feeën. Je verbinden met Herten lijkt uiteindelijk onvermijdelijk te leiden naar contact met natuurwezens…

Tweepoligheid is een eigenschap die Hert ook duidelijk op de wereld zet. De hert8tegenstelling tussen de Hinde in al Haar sierlijkheid en teerheid en de Hertenbok die soms een extreme aardse mannelijkheid neerzet, het tegelijk aanwezig zijn van deze aardsheid en de gerichtheid van Zijn gewei naar de Hemel als antennes, de tweedeligheid van Zijn gewei… Daarbij komt nog dat Hert in het Medicijnwiel volgens Chippewa medicijnman Sun Bear de totem is van wie geboren is in de tijd van Tweelingen (21 mei – 21 juni), het sterrenbeeld van tweeheid en van de ene naar de andere ervaring springen, zoals Hert zelf springt en zigzagt door het bos.

Hert-energie zoekt een verscheidenheid aan ervaringen op, en dat is ook precies het gedrag dat hoort bij het aangaan van het avontuur. Dit gedragspatroon is zo vruchtbaar als Hert zelf, als het tenminste ten dienste staat van consequente keuzes van de Ziel.

Je kunt je afstemmen op Hert door je in het bos te richten op de bomen. Ook zij hebben tegelijk takken (een gewei) naar boven gericht en wortels die hun aarden. Verschillende bomen belichamen verschillende aspecten van Hert: het etherische, de sierlijkheid en de lichtheid in Berk, de moed en stevigheid en gestage vastberadenheid in Eik.

Op vrijdag in mei werken we met de spirit van Hert in de Soundhealing met Reiki. Wil je graag aanwezig zijn? Schrijf je dan gauw in, want de plaatsen zijn beperkt en soms snel volzet!

–> Inschrijven

Geen categorie

Helende Plant Mei: Eik – Levensdrager, Duurzaam bouwen, Moed

In Mei bloeit Zomereik (Quercus robur), in Centraal- en West-Europa altijd eik2al gekend als de Koning van het Woud. Geen boom huisvest zoveel levensvormen, geen hout draagt beter het dak dat ons beschermt. Hij spoort ons aan om consequent, traag maar gestaag ons Hart te volgen en dit om te zetten in duurzame daden.

In de oude tijden werd Eik gezien als vertegenwoordiger van de mannelijke oppergod, bv. de Germaanse Donar en later de Griekse Zeus. Over geen boom is zoveel geschreven in de Keltische literatuur, waarbij hij meestal werd aangehaald om associaties met kracht, moed, wijsheid en uithoudingsvermogen aan te halen. Rechtspraak vond plaats onder een Eik, de druïden beschouwden Hem als heilig en plaatsen waar oude Eiken groeiden, liefst nog in een cirkel, waren hun geliefkoosde plaatsen voor rituelen en magie.

Eén van de oude betekenissen van Eik is ‘deur‘, wat duidt op nieuwe kansen en de moed die ervoor nodig is om erdoor te gaan, alsook op het zien van beide kanten van een plaatje.

eik bliksemEik trekt Bliksem aan, niet toevallig ook geassocieerd met Donar (Donder), en een Eik die reeds getroffen is door de Bliksem werd als uitzonderlijk heilig beschouwd. Aangezien de Bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats insloeg, was hout van zo’n boom dan ook gegeerd als beschermende talisman, tegen Bliksem of ander ‘onheil’.

De heiligste en meest gegeerde Maretak groeide op Eik, moeilijk te vinden omdat de bast van Eik zo hard en ondoordringbaar is.

Eik is een traag groeiende boom: Hij begint pas vrucht te dragen als Hij ongeveer 20 jaar oud is, het kan 200 jaar duren voor Hij tot volle wasdom is gekomen, normaal (als Hij de kans krijgt) wordt hij 600 à 700 jaar, maar Hij kan tot 2000 jaar oud worden! Hij leert ons de les dat met geduld de meest duurzame en kwalitatieve resultaten bereikt worden.

Wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen is dat Zijn wortels even diep in de Aarde reiken als Zijn takken hoog zijn. Zo kan Hij dieper liggende grondstoffen aanboren dan alle andere bomen én op plaatsen groeien waar anderen (behalve pioniersplanten) het niet redden. Op deze manier toont Hij ons Zijn ware kracht, ‘zo boven, zo beneden’ en het wezenlijke belang van een goede aarding.

Eik is een echte Levensdrager, ecologisch gezien van ongekende waarde. In de 16e eeuw was één derde (!) van Europa door enorme Eikenwouden bedekt, door kappen blijft hier bijna niets meer van over. Meer dan 400 soorten insecten zijn voor hun voedsel rechtstreeks afhankelijk van Eik! Galwespen, rupsen van nachtvlinders, houtetende eikenbladinsecten,… Dan zijn er nog de soorten insecten, vogels die van deze insecten leven. Zijn bladerkroon laat vrij veel licht door, wat weer veel ondergroei toelaat van kleinere bosplanten en struiken, die dan weer tesamen met Eik veel nest- en schuilgelegenheid aan vogels en andere dieren biedt. Daarbij komen nog de vele soorten schimmels en paddenstoelen die in en rond de Eik leven. En uiteraard zijn er de eikels, in de Herfst belangrijk voedsel voor Everzwijn, Eekhoorn, Gaai en Houtduif.

Hij speelt een hoofdrol in spontane bosontwikkeling, waar Hij vroeg verschijnt en heel lang blijft. Zo bouwt Hij aan een duurzame rijkdom aan leven. De mogelijkheden die Hij schept voor ander leven, creëren een veel grotere biodiversiteit dan in meer schaduwrijke bossen.

Qua uitstraling, met Zijn kronkelende takken en diepe hoekige kloven in de harde bast, heeft Eik niet het stijlvolle van de gladde, dansende Beuk, maar wel de woeste oerkracht van een krijger, die opkomt voor Al wat van Hem afhankelijk is.

Hoewel Hij in de druïdische traditie qua jaargetijde vooral gelinkt wordt met midzomer, dat net zoals de Eik het summum van levenskracht is, past Hij ook heel mooi in het jaargetijde van opbouw, de Lente, meer bepaald in het teken van de Stier, die ook tot een gegronde opbouw aanzet, het Leven rijkelijk rond zich wil verzamelen en een kans wil geven om groeivormen uit te proberen. In die zin is de Zuidoostkracht heel duidelijk aan het werk in Eik.

In het Ogham, het Keltische bomenalfabet, heeft Eik een plaats met als kernwoorden Moed en Doorzettingsvermogen.

De geneeskracht van Eik

Vooral de looistoffen in de jonge bast zijn hier van belang, soms in combinatie met het flavonoïde quercetine en saponinen. Eerstgenoemde hebben een samentrekkende werking op weefsels, wat de genezing – het toegroeien – bevordert van wonden, in- en uitwendige zweren (huid, maag, darm, mondslijmvlies, tandvlees, spataderzweren,…), huiduitslag en ontstekingen die hierbij kunnen voorkomen (hierbij helpen de flavonoïden).

Voorzichtigheid in het gebruik (kleine hoeveelheden per keer) is geboden wegens de grote concentratie aan looistoffen in eikenbast.

Zeer interessant is ook een aftreksel, in alcohol en glycerine, van de jonge, zich pas ontluikende bladknoppen: deze stimuleren de aanmaak van testosteron en werken activerend en versterkend. Goed als je je wat futloos voelt. Met wat geluk vind je nu, begin Mei, nog zo’n ontluikende Eik.

Wat kan je nog doen met Eik?

eik spiritZoals gezegd is het hout uitermate geschikt voor duurzaam dragend binnenschrijnwerk (balken), maar het meest heb je (en iedereen) aan Eik en Eik aan jou als je Hem laat staan; Hij biedt een krachtige bedding en Hemel-Aarde verbinding om rituelen onder uit te voeren: geeft een veel vlottere instroom van en connectie met zowel de Kosmische als de Aardekrachten. Eer Hem telkens vooraf met wat (smeulende) kruiden, een lied of een zoetigheidje.

Heel opladend is om gewoon een poosje met je rug tegen een Eik te gaan zitten of staan – of Hem te knuffelen – en contact te maken. Voel dan de energie maar doorstromen. Je kan ook vooraf een vraag stellen en tijdens het contact luisteren naar het antwoord. Hoe ouder de Eik, van des te Dieper het antwoord komt.

Ik wens je een duurzame, diepgaande verbinding met Eik!

Geen categorie

Levende Wilgentempel

Wilgen zijn fantastisch! Hun groeikracht is ongeëvenaard, net als hun buigzaamheid en verzachtende werking bij koorts en hoofdpijn (door de stof salicylzuur, waarvan aspirine wordt gemaakt). We hebben ze jaren gebruikt om zweethutten mee te bouwen…

Waarschijnlijk heb je al eens een levende wilgenhut gezien, gemaakt van twijgen die in de grond zijn gestoken. Deze schieten dan terug uit, groeien en worden wel vaker gevlochten tot een levend, groeiend speelkamp voor kinderen in de vorm van een iglo of een tipi.

Al deze dingen bij elkaar gaven ons de inspiratie om een wat groter levend bouwwerk te maken: een cirkel van 7m doorsnee. We hebben hiervoor stevige takken van zo’n 7cm dik gebruikt, 2m hoog boven de grond. Het is de bedoeling dat deze stammen in elkaar groeien en dat de nieuwe twijgen in elkaar gevlochten worden tot een steeds steviger dak.

Zo krijgen we een praktijkruimte die later volledig waterdicht en warm zal zijn, zelfs in de Winter… Hoe we dat gaan doen, verklappen we nog niet…

Het wordt een tempel die is gewijd aan de integratie en harmonieuze samenleving van zoveel mogelijk levensvormen. Wij mensen doen er onze ceremonies en cursussen in, de wilgen groeien en verschillende soorten dieren kunnen erin nestelen en voedsel vinden.

In onze droom wordt dit ooit een gigantische holle boom…

Het mag de levende realiteit worden van ‘All my relations’!

Je mag in dit bericht af en toe updates verwachten over de evolutie van de Levende Wilgentempel: de groei, het vlechten, ceremonies,…

Eerste Vuur-ceremonie

Mooi hoe de energie hier gebundeld werd, uitnodigde tot cirkeldansen en tot het maken van de verbinding Hemel-Aarde.

Tempel in de Groei!

Eind april 2018: hij begint te schieten!

Geen categorie

Helende Plant April: Paardenbloem – Zien en Oneindige Inspiratie Zaaien

In April bloeit Paardenbloem (Taraxacum officinale), het landschap vrolijkpaardenbloem geel kleurend als een tapijt van ingedaalde Sterren. Ze herinnert ons met Haar wijd verspreide bloemen en nadien met Haar enorme aantal zaden uitgedragen door de wind, aan de vele mogelijkheden om de oneindige inspiratie van de Ziel uit te zaaien, en diep te verankeren waar we ook terechtkomen…

Bekeken vanuit het Levenswiel heeft Paardenbloem een duidelijk manifeste Oostkracht, de kracht achter de Lente, die zich toont in de aspecten van het Zien, de gele kleur, de veelheid van zaden die ze verspreidt en het gemak waarmee Ze zich uitzaait.

Haar Latijnse benaming zou zijn afgeleid van het Griekse ‘taraxis’ (oogziekten) en ‘akeomai’ (genezen) en duidt op de traditionele aanwending bij oogziekten. Paardenbloem helpt ons dus Zien, zien als onze ogen genezen maar ook zien waar onze zaden zullen terechtkomen of onze blik richten waar we ze willen heen leiden.

paardenbloem3Een andere associatie met helder Zien is het traditionele kinderspelletje (dat zijn wortels vindt in waarzeggerij door sjamanen en heksen) om op de pluisbol te blazen en je dan door het aantal pluisjes dat nog bleef staan te laten vertellen hoeveel jaren het nog zou duren voor je ging huwen of hoeveel kinderen je zou krijgen.

Zoals elke kleur zijn effect op de geest en het gevoelsleven heeft, maakt de gele kleur van Haar bloem onze geest fris, helder en opgewekt. Geel wekt m.a.w. Oostkracht in ons op.

Haar tientallen zaden verspreiden zich met gemak via de wind, dankzij het pluisje dat als een soort parachute dient, daarmee de Oost-kwaliteit tentoon spreidend van de veelheid van ideeën en inspiraties die we zelf kunnen afvuren, waarvan er dan wel een aantal zullen in goede aarde vallen en goed gedijen.

Bovendien zijn de zaadjes die goed gedijen helemaal niet zo zeldzaam. Paardenbloempaardenbloem5 beschikt over grote levenskrachten die ervoor zorgen dat Ze kan groeien in de moeilijkste omstandigheden: in de meest verharde grond, tussen stenen, zowel in zand als klei, vochtig of droog en zelfs verzilte grond. Paardenbloem heeft in de Natuur dan ook de Taak om de grond te bewerken, los te breken met Haar diepe penwortels. Ze is net als Berk een pioniersplant. Haar levenskracht gaat zelfs zo ver dat Ze zich niet alleen kan vermeerderen uit zaad, maar uit eender welk plantendeel: stukjes afgebroken wortel, zelfs stukjes blad, stengel of bloem. Paardenbloem is een survivor. Al wordt Ze nog zovele malen platgelopen, Ze zal toch telkens weer terug groeien en bloeien en zaden verspreiden.

De ‘versnipperde veelheid‘ van Paardenbloem vinden we niet alleen terug in Haar gedrag, het is zelfs zo dat Zijzelf eigenlijk niet één soort is; Haar ene naam is slechts een illusie, een verzamelnaam voor een oneindigheid aan miniscuul verschillende ondersoorten. Zij verdeelt zich graag in velen… Ook de vele benamingen in de volksmond die Haar ooit gegeven zijn, zijn ontelbaar. Van pissebloem, molsla en leeuwentand over pluisbol, melkdistel, melkwied, varkensbloem, kaarsjesbloem tot papenkruid en brievenbesteller. En daarmee is nog maar een deeltje van de lijst aangeraakt!

Nog een vertoning van Haar Oostkracht is het feit dat ze bij moeders die borstvoeding geven, de melkproductie stimuleert: ook zo bevordert Ze de groei van nieuw leven.

Paardenbloem groeit nederig onder onze voeten, en wordt vaak beschouwd als hardnekkig ‘onkruid’, en toch biedt Ze een schatkist aan gezondheid. Al duizenden jaren beschouwt de Chinese geneeskunde, en later ook onze traditionele kruidengeneeskunde, zowel blad als wortel als een breed werkende zegen, werkend via de zuiveringsorganen en de spijsvertering.

Aan het blad wordt voornamelijk een heilzame werking door een stimulerende invloed op de nieren (zonder ze te irriteren), vochtafdrijving en urinezuurafdrijving toegeschreven. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij vochtophoping, nierzwakte, nierstenen, lentezuiveringskuren, artritis en jicht. Door Haar hoge kaliumgehalte vangt Ze ook het verlies van dit mineraal op dat optreedt door de waterafdrijvende werking. (Veel klassieke vochtafdrijvende medicijnen daarentegen creëren een tekort aan kalium.)

Hoewel zowel blad als wortel beide op zowel nieren als lever/gal werken, werkt de wortel toch het meest op lever/gal. De bitterstoffen werken galvormend en -drijvend en leverstimulerend. Hierdoor kan Ze ingezet worden bij zwakke leverfunctie, hepatitis, geelzucht, galblaaszwakte of -ontsteking, preventie en afdrijving van galstenen. Dezelfde bitterstoffen stimuleren alle spijsverteringssappen, waardoor Paardenbloem heel nuttig is bij gebrekkige eetlust en slechte maagsapafscheiding.

Paardenbloem is ontzettend rijk aan verschillende mineralen (kalium, magnesium, calcium, silicium, ijzer,…) en vitamines (vooral provitamine A en vitamine C, maar ook verschillende B-vitamines), waardoor Ze een heel goede aanvulling vormt in het voorjaar en mede door de stimulerende bitterstoffen een echt versterkend tonicum is. De mineralen helpen ook bot- en bindweefsel, huid, haar en nagels te versterken.

Tenslotte bevat de wortel nogal wat inuline, zoals Haar familieleden Chicorei en Aardpeer, wat de aangroei van goede darmflora bevordert en de bloedsuikerspiegel helpt in evenwicht brengen.

Paardenbloem is altijd voedsel geweest, vooral de jonge blaadjes. In het vroege voorjaar, als de voedselvoorraden opraakten, was Ze een welkome bron van voeding en reiniging voor de lichaamsslakken van de winter.

Wat kan je doen met Paardenbloem?

Je kunt de jonge blaadjes als (of in de) sla eten, klaarmaken als spinazie, er thee van zetten. Pluk ze vóór de bloei, erna worden ze erg bitter. Je kan ze ook bleken zoals witloof (dit wordt dan molsla genoemd) door er grond over te leggen en enkele weken later te oogsten (zachter van textuur en smaak).

paardenbloemenwijnJe kunt van de blaadjes (geoogst in de lente) of wortels (geoogst in de late herfst of vroege lente) een tinctuur maken met alcohol van 60 % of van de wortels een likeurtje met jenever van ca. 40 %.

Een traditionele toepassing is het maken van wijn van de bloemetjes of ze gewoon laten trekken in wijn. De bloemen kunnen ook opgekookt worden met suiker om een heerlijke siroop van te maken, te gebruiken als honing of in witte wijn in de zomer.

Als je Haar Spirit wilt aanwenden in rituelen (op een altaar voor een healingritueel) of gewoon Haar fysieke kracht wilt benutten, is het altijd goed om eerst het sjamanistisch contact aan te gaan door Haar te eren en te danken met woorden, een lied en/of wat salie of een zoetigheidje, Haar uit te leggen wat je wil gaan doen en toestemming te vragen. Die toestemming krijg je meestal wel, tenzij je een sterke innerlijke ‘nee, nu niet’ voelt.

Ik wens je veel verbinding en Oostkracht met Paardenbloem!

Geen categorie

Spirit van Kikker: Transparantie, vernieuwing, aanpassingsvermogen

In april wordt Kikker wakker. Dan wordt Hij weer het Wezen dat Wereldenkikker (2) Verbindt. Kikker voorvoelt als er Water uit de Lucht gaat vallen, wordt wel eens gezien als Maker van Regen, en vooral de Groene Kikker springt heen en weer tussen Water en Aarde. Hij is de bondgenoot van zij die zich begeven tussen de werelden – heksen en sjamanen -, niet als ingrediënt van een giftig brouwsel maar als heler die kanaal is voor de Watergeest…

In Kikker werkt de Oostkracht. Velen verbinden het element Lucht met deze kracht, maar ook Water is nodig voor de manifestatie van het Oosten. Oostkracht doet beginnen en het Leven begint in het Water – vruchtwater in de buik, het vocht in een ei, kikkerdril,… Ook kenmerkend voor deze kracht is het scheppen van mogelijkheden, en dat is nu net wat Kikker doet door overvloedig eieren te leggen, waaruit de Zuidkracht zal selecteren welke eitjes en kikkervisjes sterk genoeg zijn om het leven voort te zetten.

In die zin komt de energie van Kikker niet toevallig overeen met die van Paardenbloem, typische plant van de maand April. Zij past zich ook ontzettend aan door zich zowel met Haar vele zaden, als met het kleinste stukje van Haar wortel en zelfs andere delen te kunnen voortplanten. –> Zie het artikel over Paardenbloem

kikker2 (2)Wij kunnen leren van deze kracht: durven impulsief inspiratie volgen en dingen in gang zetten, om dan te ondervinden wat ervan blijft leven en dus goed werkt, en ook los te laten wat niet kan aarden en het niet overleeft.

De kracht van vernieuwing is hier dus duidelijk aan het werk…

Kikker heeft een ontzettend gevoelige huid. Hij kan verbranden doordat je Hem aanraakt, en het is ook door de ultradunne huid en rekbaarheid van zijn blaaskaken dat Hij zulke subtiele klanken met boventonen kan maken. Kikker voelt ook Regen aankomen en zal beginnen kwaken voordat ‘ie valt. Hij is met zijn klanken een doorgeefluik van de Waterspirit, zoals Hij ook met zijn reizen tussen de twee elementen de spirit van het Water op de Aarde brengt. Luister met al je zintuigen naar een kikkerconcert en je krijgt een klankhealing.

Kikker heeft met zijn gevoeligheid een energie van transparantie die, als we ons erop afstemmen, ons helpt openen voor het Leven en voor het goede in dingen waar we het niet in zien. Kikker opent ons voor verborgen geschenken. Denk maar aan de vele verhalen waarin de Kikker verandert in een mooie prins als het meisje maar leert
vertrouwen in de verborgen goedheid van het dier waarvoor ze weerstand voelt. Ook wij stellen ons vaak angstig en defensief op tegenover mensen en situaties waarvan we het gevoel hebben dat we ons ertegen moeten beschermen. Terwijl, als we ons toch durven openen, open communiceren en durven kijken naar de goedheid i.p.v. de harde bolster, we die goedheid ook de kans geven om naar buiten te komen. Het is ook een manier om meer energie door ons te laten stromen (als we ons afsluiten, blokkeren we onze eigen energie), en gevuld zijn met energie is de beste ‘bescherming’.

Kikker brengt ons dus op verschillende kikker3 (2)manieren naar de Bron, de bron van Vernieuwing en Jeugd. Vroeger werden Kikkers ook vaak gezien als de vertegenwoordigers van de Watergeesten van vele bronnen, en bronnen behoorden nu net in onze streken tot de belangrijkste plekken van verering en genezing.

Wil jij graag de kans grijpen om de verborgen geschenken van Kikker je te laten verfrissen? Kom dan naar de Klankhealing met Reiki en Kikker medicijn op 28 april 2018!

Ik wens je een mooie verfrissende tijd met Kikker, met open zintuigen voor al Zijn geschenken!

Geen categorie

Hoe aard je een spirituele levenshouding?

Wat mij altijd gepassioneerd heeft, is de verbinding tussen Mens en Natuur, én die tussen spiritualiteit en duurzaamheid. Want spiritualiteit betekent leven vanuit je hart, zorg dragen voor en verantwoordelijkheid nemen. Het betekent ook geen afscheiding creëren, de natuurlijke weg gaan ook, en dat alles ten volle. Toch?

Dat klinkt allemaal heel mooi. Het is ook heerlijk om te ervaren hoe bv in een meditatie, weerstanden tegen de natuurlijke flow van energie smelten en je hart te voelen opengaan. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Blijf je in die flow als je de volgende dag in de file staat? En wat betekent het in het dagelijks leven om beslissingen te nemen vanuit het hart en die verbondenheid echt neer te zetten?

Ik ben reeds lang in beide werelden redelijk thuis: zowel het stuk Mens en spiritualiteit als Natuur en duurzaam leven. Na en doorheen vele ervaringen en opleidingen, zit ik zelf op een steeds verdiepend pad van heling en zelfontplooiing en begeleid ik mensen op deze weg. De Natuur en het herbronnend effect van Haar diepere lagen zijn al lang mijn steun en toeverlaat, tuinieren is mijn passie en duurzame, ecologische keuzes maak ik al sinds ik op mijn eigen benen stond.

Toch bleven het voor een stuk twee werelden die zich niet helemaal leken te verenigen: het innerlijke en het uiterlijke. De schijnbare tegenstelling tussen de soms misschien zweverige innerlijke beleving die niet helemaal in de praktijk tot uitdrukking komt en anderzijds de buitenkant waarbij je toch vooral in het doen zit. Ik merkte ook dat mensen die met spiritualiteit en zelfontplooing bezig zijn, niet per se altijd ecologisch leven. En mensen die met ecologie bezig zijn, doen dat soms eerder vanuit reactie en zijn niet per se gericht op het essentiële feit dat ware verandering vanuit de binnenkant moet komen.

Toen kwam de klik, ik zag hoe de twee één konden worden. Ik ontdekte permacultuur: een holistische visie, gericht op het creëren en ervaren van overvloed. Hoe? Door het maken van zoveel mogelijk verbindingen tussen alle mogelijke elementen in je leven, waardoor deze elkaar versterken. En door een optimaal energiebeheer: zo veel mogelijk output met zo weinig mogelijk input, m.a.w. zorgen dat het stroomt. Leren denken als een ecosysteem, leren handelen als een deel ervan. De Natuur worden, in je binnenste én in je handelen.

Dit is bij uitstek eigenlijk een spirituele visie! Die ook meteen alles in de praktijk zet en gericht is op duurzaamheid en ‘ecologie’ op alle niveaus, micro en macro. Want de Aarde is een ecosysteem met heel veel verbindingen, jouw tuin ook, net zoals de organisatie van jouw beroepsleven en ook jij op jezelf bent een ecosysteem. En je kunt de principes succesvol toepassen op al deze vlakken.

Wat zijn dan de principes?

Permacultuur heeft 3 ethische uitgangspunten: Zorg voor de Mens, Zorg voor de Aarde en Deel de Overvloed. Overvloed kan er zijn als je de eerste twee toepast. Toets alles in je leven hieraan af: vraag je bij elke stap af of hij werkelijk voldoet aan deze drie.

Uit deze basisprincipes komen 12 ontwerpprincipes voort: die helpen je om de eerste 3 concreet te maken. Ik ga hier nu niet te uitgebreid op in, maar geef graag een voorbeeld. Volgens het principe (vrij vertaald) ‘Ga efficiënt met energie om, zorg dat ze in je systeem blijft circuleren en niet weglekt’, kun je je afvragen waar energie weglekt die jou eigenlijk toebehoort of die jij zou kunnen doorgeven aan je omgeving. Is het zinvol om elke dag uren in de wagen te zitten, honderd km af te leggen heen en terug naar een job die je geen plezier en voldoening geeft maar enkel geld opbrengt en je eigenlijk uitput? Geeft het hogere loon voor dit werk je ook echt overvloed of enkel opvulling met spullen, en zouden jij en je gezin misschien juist meer overvloed gaan ervaren met minder geld maar meer tijd? En minder vervuiling? En minder stress?

Zelf ervaren we steeds meer de voordelen van het ontwerpen van ons leven volgens deze principes. Doen wat we echt willen en wat ons echt roept, brengt ons voorlopig niet zo veel centen op, maar het leven betaalt ons in natura :-). We laden elke dag op van buiten in de Natuur te zijn, het plezier van met planten bezig te zijn en het gratis voedsel en de vele nieuwe smaken dat ons groeiende voedselbos ons geeft. We hebben het gevoel écht iets zinvols te doen en kijken vol verwondering uit naar wat het ons nog meer gaat brengen.

Permacultuur is bovenal een positieve kijk: je leert om mogelijkheden te zien, alles als een geschenk en een groeikans. En dat is nu net wat ik als de kern van mijn spirituele werk beschouw, om mensen hier bij te brengen.

Dit artikel is bedoeld als aanzet. Ik ga later graag dieper en concreter in op de praktisch-spirituele insteek van permacultuur. Hou onze website en nieuwsbrief in het oog!

Ter contemplatie zet ik nog even de 12 ontwerpprincipes op een rijtje:

 1. Observeer en handel ernaar
 2. Vang energie en sla ze op
 3. Zorg voor opbrengst
 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling (laat je informeren door de gevolgen van je daden)
 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
 6. Produceer geen afval, maak kringlopen
 7. Ontwerp van grote lijnen naar details
 8. Verenig eerder dan te scheiden
 9. Gebruik kleine en trage oplossingen
 10. Gebruik en waardeer diversiteit
 11. Durf onbewandelde paden te betreden
 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

 

Geen categorie

Spirit van Schaap: Volg de Lokroep naar Buiten

Al duizenden jaren lang wordt al wie zich verbindt met Schaap geroepen omWP_20150218_003 steeds weer nieuw terrein te verkennen en de platgetreden paden te verlaten. Ook wie geboren is onder het sterrenbeeld Ram, voelt die drang om het nieuwe te zoeken en gewoon te DOEN. Ook al houden we de kudde graag dicht bij, Schaap maakt de weg open en de moedigen volgen!

Ja, Schaap staat bekend als een braaf kuddedier, maar als we nader gaan kijken naar hoe Ze zich gedraagt en wat ze teweegbrengt bij mensen, zien we heel andere kwaliteiten naar boven komen…

Vanaf het moment dat mensen Schapen en andere gedomesticeerde dieren begonnen te hoeden, begonnen ze veel sterker invloed uit te oefenen op hun omgeving. Schapen eten niet alleen gras en kruidachtige gewassen kort, ze vreten ook (scheuten van) struikgewas weg en trekken schors van jonge bomen waardoor deze sterven, en hierdoor wordt het bezochte terrein steeds meer open. Meer grasland, met een andere, en vaak grotere, biodiversiteit kon ontstaan. De mens kon steeds nieuwe gebieden ontdekken, maar ook bewerken voor landbouw. Schaap creëert dus overzicht en nieuwe mogelijkheden.

schaapsherderEénmaal sedentaire gemeenschappen zich dan begonnen te vormen, werden de schaaphoeders degenen die zich steeds weer buiten de veilige, bekende omgeving van het dorp moesten wagen. Het waren vaak de mensen waarmee de gemeenschap geen blijf wist, op vele vlakken degenen die mentale, spirituele en fysieke grenzen in vraag stelden en verlegden.

Zo verlokt de energie van Schaap ons om hetzelfde te doen: naar buiten te komen om schapenhet nieuwe op te zoeken, springen in het duister. Schaap kondigt ook vaak de Lente aan: met het Keltische feest Imbolc begin februari worden de eerste lammetjes geboren… Ook wie geboren is met de Zon in het sterrenbeeld Ram, ook in de Lente maar dan maart-april, draagt deze kwaliteit van ‘doorstoten naar het nieuwe’.

Schaap manifesteert duidelijk de Oostkracht op het Levenswiel, meer specifiek het doorbreken van Noord naar Oost, zoals het aanbreken van de dag. Het nieuwe aangaan, grenzen verleggen, mogelijkheden verkennen, van binnen naar buiten gaan, overzicht creëren.

Wie behoefte heeft om zijn wereld en zijn blik open te trekken, kan zich verbinden met de spirit van Schaap. Je kunt ze ter hulp roepen in een sjamanistisch ritueel rond dit thema en vragen om jouw wereld open te trekken en je te helpen de drempel over te gaan. Een mooie manier om je af te stemmen is het bezingen van Haar kwaliteiten in een gedicht of in een lied, dat je rechtstreeks naar Haar richt.

Wil je leren effectief met zulke rituelen te werken? Dan is de Basistraining Sjamanisme Weg van de Spirits iets voor jou! –> Meer info 

Wil je op een eenvoudige manier de helende nabijheid van de spirit van Schaap ervaren? Kom dan naar de Sjamanistische Soundhealingceremonie met Reiki en de spirit van Schaap op 23/3/2018! –> Meer info

–> Inschrijven

 

Veel grensverleggend plezier en verbinding met Schaap!

Geen categorie

Spirit van Uil: vanuit Stilte, Licht in duister Zien

In de Winter, de Tijd van de Noordkracht, wordt alles stil en worden we uitgedaagd om zelfs in donkere tijden Licht te zien waar er geen lijkt te zijn. Uil belichaamt deze kwaliteiten. Vaak geassocieerd met het verborgene (een Uil die stilzit in een boom is ook overdag zeer moeilijk te zien), het occulte en …