In de Winter, de Tijd van de Noordkracht, wordt alles stil en worden we uitgedaagd om zelfs in donkere tijden Licht te zien waar er geen lijkt te zijn. Uil belichaamt deze kwaliteiten. Vaak geassocieerd met het verborgene (een Uil die stilzit in een boom is ook overdag zeer moeilijk te zien), het occulte en wijsheid,  leert Zij ons om het kleinste sprankeltje Licht te vinden, te zien wat anderen niet zien en er ons voordeel mee te doen…

Uilenkracht

Uil is stil. Ze heeft een dons op Haar veren die maakt dat je Haar niet hoort als ze vliegt. Ze kan zich ook zo goed stilhouden dat geen geluid Haar ontgaat. Uil is leeg. Het grootste deel van het hoofd dat we zien bestaat uit grote oorholtes en lucht tussen de veren. Haar botten zijn heel licht en toch sterk. De associatie met Wijsheid zien we in het beeld dat op de schouder van Athene, de Griekse godin van Wijsheid, een Uil zat. Stilte, leegte, kracht in lichtheid, leven in duisternis, wijsheid, duidelijk allemaal kwaliteiten van de kracht van het Noorden.

Waar Uil in voorchristelijke tijden voornamelijk een goede naam had, werd dit later, door Haar associaties met heidense magie, o.i.v. de Kerk meer omgebogen naar negatief. Uil zou dom zijn (uilskuiken!) en de dood met zich meebrengen. Terwijl Uil de dood, maar ook geboorte, slechts voorziet en bekendmaakt. Uil is dus een wachter op de drempel tussen deze en de Andere Wereld.

Noordkracht is de basis van waaruit Uil leeft. Noordkracht schept gelegenheid voor Oostkracht, die ook sterk aanwezig is in Uil. Ze heeft een uitzonderlijk waarnemingsvermogen: hoort als de beste en heeft een zeer scherp zicht, waardoor Ze zeer goed Haar prooi (vooral muizen) kan localiseren, zelfs onder de grond en onder een sneeuwtapijt. Hierdoor is Ze zeer efficiënt en is Haar slaagpercentage in de jacht zo hoog: tot rond de 80 %! Uil kan vooral goed recht en ver vooruit kijken; en opzij en zelfs achteruit doordat Ze Haar hoofd wel 270° kan draaien. Dit waarnemingsvermogen, deze focus en zin voor efficiëntie zijn helemaal Oost-kwaliteiten.

Werken met Uil

Je kunt de spirit van Uil uitnodigen om je te helpen rust te vinden, als je graag een helder zicht op iets krijgt waar het helemaal verborgen of ‘duister’ lijkt, om ver vooruit te kijken, (helderziendheid), iets op te sporen wat onvindbaar lijkt, je eigen efficiëntie aan te scherpen en vooral: om vanuit een helende neutraliteit naar oude, moeilijke, duistere zaken in jezelf te kijken (Uil kan immers ook heel goed achterom – in het verleden – kijken met Haar draaiende hoofd).

Om de spirit van Uil aan te trekken kan je er een plekje voor maken in je huis, met afbeelding, veren,… er geregeld tegen praten en andere manieren vinden om Haar te eren.

Om Uil te eren is het goed van Muis te eren: deze voornaamste prooi van Uil neemt in aantallen af omdat wij ons graan niet meer her en der in kleine schuren opslaan. Zulke schuren waren ook goede woonplaatsen voor sommige Uilen. Je kunt ook natuurbeschermingsorganisaties toestaan om speciale nestkasten voor bv. Steenuilen in je tuin te plaatsen. En uiteraard beperkt onze schrale oppervlakte aan bossen de leefmogelijkheden van o.a. Bosuilen en Ransuilen.

Minder leuk om te horen is ook dat Katten de ergste vijand zijn van jonge Steenuiltjes… Het is een goede zaak om bewuster met huisdieren (en hun aantallen) om te gaan, en ook om niet teveel ongesteriliseerde Katten te laten rondlopen. Ook landbouwgiffen zijn een slechte zaak voor Uilen: weer een reden om meer te kiezen voor biologische voeding.

Een wandeling in het bos tijdens de schemering of nacht is een goede manier om je uilenkracht aan te scherpen, je zintuigen te openen voor het normaal ongeziene.

Vrijdag 11/1/2019 kan je deelnemen aan onze Soundhealing met Uilspirit in Holsbeek!

–> Meer info en inschrijven

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *