weergegeven: 21-29 van 29 resultaten
Geen categorie

Spirit van Kikker: Transparantie, vernieuwing, aanpassingsvermogen

In april wordt Kikker wakker. Dan wordt Hij weer het Wezen dat Wereldenkikker (2) Verbindt. Kikker voorvoelt als er Water uit de Lucht gaat vallen, wordt wel eens gezien als Maker van Regen, en vooral de Groene Kikker springt heen en weer tussen Water en Aarde. Hij is de bondgenoot van zij die zich begeven tussen de werelden – heksen en sjamanen -, niet als ingrediënt van een giftig brouwsel maar als heler die kanaal is voor de Watergeest…

In Kikker werkt de Oostkracht. Velen verbinden het element Lucht met deze kracht, maar ook Water is nodig voor de manifestatie van het Oosten. Oostkracht doet beginnen en het Leven begint in het Water – vruchtwater in de buik, het vocht in een ei, kikkerdril,… Ook kenmerkend voor deze kracht is het scheppen van mogelijkheden, en dat is nu net wat Kikker doet door overvloedig eieren te leggen, waaruit de Zuidkracht zal selecteren welke eitjes en kikkervisjes sterk genoeg zijn om het leven voort te zetten.

In die zin komt de energie van Kikker niet toevallig overeen met die van Paardenbloem, typische plant van de maand April. Zij past zich ook ontzettend aan door zich zowel met Haar vele zaden, als met het kleinste stukje van Haar wortel en zelfs andere delen te kunnen voortplanten. –> Zie het artikel over Paardenbloem

kikker2 (2)Wij kunnen leren van deze kracht: durven impulsief inspiratie volgen en dingen in gang zetten, om dan te ondervinden wat ervan blijft leven en dus goed werkt, en ook los te laten wat niet kan aarden en het niet overleeft.

De kracht van vernieuwing is hier dus duidelijk aan het werk…

Kikker heeft een ontzettend gevoelige huid. Hij kan verbranden doordat je Hem aanraakt, en het is ook door de ultradunne huid en rekbaarheid van zijn blaaskaken dat Hij zulke subtiele klanken met boventonen kan maken. Kikker voelt ook Regen aankomen en zal beginnen kwaken voordat ‘ie valt. Hij is met zijn klanken een doorgeefluik van de Waterspirit, zoals Hij ook met zijn reizen tussen de twee elementen de spirit van het Water op de Aarde brengt. Luister met al je zintuigen naar een kikkerconcert en je krijgt een klankhealing.

Kikker heeft met zijn gevoeligheid een energie van transparantie die, als we ons erop afstemmen, ons helpt openen voor het Leven en voor het goede in dingen waar we het niet in zien. Kikker opent ons voor verborgen geschenken. Denk maar aan de vele verhalen waarin de Kikker verandert in een mooie prins als het meisje maar leert
vertrouwen in de verborgen goedheid van het dier waarvoor ze weerstand voelt. Ook wij stellen ons vaak angstig en defensief op tegenover mensen en situaties waarvan we het gevoel hebben dat we ons ertegen moeten beschermen. Terwijl, als we ons toch durven openen, open communiceren en durven kijken naar de goedheid i.p.v. de harde bolster, we die goedheid ook de kans geven om naar buiten te komen. Het is ook een manier om meer energie door ons te laten stromen (als we ons afsluiten, blokkeren we onze eigen energie), en gevuld zijn met energie is de beste ‘bescherming’.

Kikker brengt ons dus op verschillende kikker3 (2)manieren naar de Bron, de bron van Vernieuwing en Jeugd. Vroeger werden Kikkers ook vaak gezien als de vertegenwoordigers van de Watergeesten van vele bronnen, en bronnen behoorden nu net in onze streken tot de belangrijkste plekken van verering en genezing.

Wil jij graag de kans grijpen om de verborgen geschenken van Kikker je te laten verfrissen? Kom dan naar de Klankhealing met Reiki en Kikker medicijn op 28 april 2018!

Ik wens je een mooie verfrissende tijd met Kikker, met open zintuigen voor al Zijn geschenken!

Geen categorie

Hoe aard je een spirituele levenshouding?

Wat mij altijd gepassioneerd heeft, is de verbinding tussen Mens en Natuur, én die tussen spiritualiteit en duurzaamheid. Want spiritualiteit betekent leven vanuit je hart, zorg dragen voor en verantwoordelijkheid nemen. Het betekent ook geen afscheiding creëren, de natuurlijke weg gaan ook, en dat alles ten volle. Toch?

Dat klinkt allemaal heel mooi. Het is ook heerlijk om te ervaren hoe bv in een meditatie, weerstanden tegen de natuurlijke flow van energie smelten en je hart te voelen opengaan. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? Blijf je in die flow als je de volgende dag in de file staat? En wat betekent het in het dagelijks leven om beslissingen te nemen vanuit het hart en die verbondenheid echt neer te zetten?

Ik ben reeds lang in beide werelden redelijk thuis: zowel het stuk Mens en spiritualiteit als Natuur en duurzaam leven. Na en doorheen vele ervaringen en opleidingen, zit ik zelf op een steeds verdiepend pad van heling en zelfontplooiing en begeleid ik mensen op deze weg. De Natuur en het herbronnend effect van Haar diepere lagen zijn al lang mijn steun en toeverlaat, tuinieren is mijn passie en duurzame, ecologische keuzes maak ik al sinds ik op mijn eigen benen stond.

Toch bleven het voor een stuk twee werelden die zich niet helemaal leken te verenigen: het innerlijke en het uiterlijke. De schijnbare tegenstelling tussen de soms misschien zweverige innerlijke beleving die niet helemaal in de praktijk tot uitdrukking komt en anderzijds de buitenkant waarbij je toch vooral in het doen zit. Ik merkte ook dat mensen die met spiritualiteit en zelfontplooing bezig zijn, niet per se altijd ecologisch leven. En mensen die met ecologie bezig zijn, doen dat soms eerder vanuit reactie en zijn niet per se gericht op het essentiële feit dat ware verandering vanuit de binnenkant moet komen.

Toen kwam de klik, ik zag hoe de twee één konden worden. Ik ontdekte permacultuur: een holistische visie, gericht op het creëren en ervaren van overvloed. Hoe? Door het maken van zoveel mogelijk verbindingen tussen alle mogelijke elementen in je leven, waardoor deze elkaar versterken. En door een optimaal energiebeheer: zo veel mogelijk output met zo weinig mogelijk input, m.a.w. zorgen dat het stroomt. Leren denken als een ecosysteem, leren handelen als een deel ervan. De Natuur worden, in je binnenste én in je handelen.

Dit is bij uitstek eigenlijk een spirituele visie! Die ook meteen alles in de praktijk zet en gericht is op duurzaamheid en ‘ecologie’ op alle niveaus, micro en macro. Want de Aarde is een ecosysteem met heel veel verbindingen, jouw tuin ook, net zoals de organisatie van jouw beroepsleven en ook jij op jezelf bent een ecosysteem. En je kunt de principes succesvol toepassen op al deze vlakken.

Wat zijn dan de principes?

Permacultuur heeft 3 ethische uitgangspunten: Zorg voor de Mens, Zorg voor de Aarde en Deel de Overvloed. Overvloed kan er zijn als je de eerste twee toepast. Toets alles in je leven hieraan af: vraag je bij elke stap af of hij werkelijk voldoet aan deze drie.

Uit deze basisprincipes komen 12 ontwerpprincipes voort: die helpen je om de eerste 3 concreet te maken. Ik ga hier nu niet te uitgebreid op in, maar geef graag een voorbeeld. Volgens het principe (vrij vertaald) ‘Ga efficiënt met energie om, zorg dat ze in je systeem blijft circuleren en niet weglekt’, kun je je afvragen waar energie weglekt die jou eigenlijk toebehoort of die jij zou kunnen doorgeven aan je omgeving. Is het zinvol om elke dag uren in de wagen te zitten, honderd km af te leggen heen en terug naar een job die je geen plezier en voldoening geeft maar enkel geld opbrengt en je eigenlijk uitput? Geeft het hogere loon voor dit werk je ook echt overvloed of enkel opvulling met spullen, en zouden jij en je gezin misschien juist meer overvloed gaan ervaren met minder geld maar meer tijd? En minder vervuiling? En minder stress?

Zelf ervaren we steeds meer de voordelen van het ontwerpen van ons leven volgens deze principes. Doen wat we echt willen en wat ons echt roept, brengt ons voorlopig niet zo veel centen op, maar het leven betaalt ons in natura :-). We laden elke dag op van buiten in de Natuur te zijn, het plezier van met planten bezig te zijn en het gratis voedsel en de vele nieuwe smaken dat ons groeiende voedselbos ons geeft. We hebben het gevoel écht iets zinvols te doen en kijken vol verwondering uit naar wat het ons nog meer gaat brengen.

Permacultuur is bovenal een positieve kijk: je leert om mogelijkheden te zien, alles als een geschenk en een groeikans. En dat is nu net wat ik als de kern van mijn spirituele werk beschouw, om mensen hier bij te brengen.

Dit artikel is bedoeld als aanzet. Ik ga later graag dieper en concreter in op de praktisch-spirituele insteek van permacultuur. Hou onze website en nieuwsbrief in het oog!

Ter contemplatie zet ik nog even de 12 ontwerpprincipes op een rijtje:

 1. Observeer en handel ernaar
 2. Vang energie en sla ze op
 3. Zorg voor opbrengst
 4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling (laat je informeren door de gevolgen van je daden)
 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
 6. Produceer geen afval, maak kringlopen
 7. Ontwerp van grote lijnen naar details
 8. Verenig eerder dan te scheiden
 9. Gebruik kleine en trage oplossingen
 10. Gebruik en waardeer diversiteit
 11. Durf onbewandelde paden te betreden
 12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

 

Geen categorie

Spirit van Schaap: Volg de Lokroep naar Buiten

Al duizenden jaren lang wordt al wie zich verbindt met Schaap geroepen omWP_20150218_003 steeds weer nieuw terrein te verkennen en de platgetreden paden te verlaten. Ook wie geboren is onder het sterrenbeeld Ram, voelt die drang om het nieuwe te zoeken en gewoon te DOEN. Ook al houden we de kudde graag dicht bij, Schaap maakt de weg open en de moedigen volgen!

Ja, Schaap staat bekend als een braaf kuddedier, maar als we nader gaan kijken naar hoe Ze zich gedraagt en wat ze teweegbrengt bij mensen, zien we heel andere kwaliteiten naar boven komen…

Vanaf het moment dat mensen Schapen en andere gedomesticeerde dieren begonnen te hoeden, begonnen ze veel sterker invloed uit te oefenen op hun omgeving. Schapen eten niet alleen gras en kruidachtige gewassen kort, ze vreten ook (scheuten van) struikgewas weg en trekken schors van jonge bomen waardoor deze sterven, en hierdoor wordt het bezochte terrein steeds meer open. Meer grasland, met een andere, en vaak grotere, biodiversiteit kon ontstaan. De mens kon steeds nieuwe gebieden ontdekken, maar ook bewerken voor landbouw. Schaap creëert dus overzicht en nieuwe mogelijkheden.

schaapsherderEénmaal sedentaire gemeenschappen zich dan begonnen te vormen, werden de schaaphoeders degenen die zich steeds weer buiten de veilige, bekende omgeving van het dorp moesten wagen. Het waren vaak de mensen waarmee de gemeenschap geen blijf wist, op vele vlakken degenen die mentale, spirituele en fysieke grenzen in vraag stelden en verlegden.

Zo verlokt de energie van Schaap ons om hetzelfde te doen: naar buiten te komen om schapenhet nieuwe op te zoeken, springen in het duister. Schaap kondigt ook vaak de Lente aan: met het Keltische feest Imbolc begin februari worden de eerste lammetjes geboren… Ook wie geboren is met de Zon in het sterrenbeeld Ram, ook in de Lente maar dan maart-april, draagt deze kwaliteit van ‘doorstoten naar het nieuwe’.

Schaap manifesteert duidelijk de Oostkracht op het Levenswiel, meer specifiek het doorbreken van Noord naar Oost, zoals het aanbreken van de dag. Het nieuwe aangaan, grenzen verleggen, mogelijkheden verkennen, van binnen naar buiten gaan, overzicht creëren.

Wie behoefte heeft om zijn wereld en zijn blik open te trekken, kan zich verbinden met de spirit van Schaap. Je kunt ze ter hulp roepen in een sjamanistisch ritueel rond dit thema en vragen om jouw wereld open te trekken en je te helpen de drempel over te gaan. Een mooie manier om je af te stemmen is het bezingen van Haar kwaliteiten in een gedicht of in een lied, dat je rechtstreeks naar Haar richt.

Wil je leren effectief met zulke rituelen te werken? Dan is de Basistraining Sjamanisme Weg van de Spirits iets voor jou! –> Meer info 

Wil je op een eenvoudige manier de helende nabijheid van de spirit van Schaap ervaren? Kom dan naar de Sjamanistische Soundhealingceremonie met Reiki en de spirit van Schaap op 23/3/2018! –> Meer info

–> Inschrijven

 

Veel grensverleggend plezier en verbinding met Schaap!

Geen categorie

Spirit van Uil: vanuit Stilte, Licht in duister Zien

In de Winter, de Tijd van de Noordkracht, wordt alles stil en worden we uitgedaagd om zelfs in donkere tijden Licht te zien waar er geen lijkt te zijn. Uil belichaamt deze kwaliteiten. Vaak geassocieerd met het verborgene (een Uil die stilzit in een boom is ook overdag zeer moeilijk te zien), het occulte en …

Geen categorie

Spirit van Wolf: Schaduw, je Innerlijke Gids volgen

Wij Mensen kennen Wolf al heel lang. Uit het bondgenootschap dat we aangegaan zijn, is onze trouwste vriend Hond voortgekomen, minstens 31.000 jaar geleden. Wolf heeft naast een grote kracht ook een grote gevoeligheid, maar zoals onze naasten vaak doen, herinnert Hij ons ook aan onze Schaduw. Hij helpt ons, door deze in onszelf te …

Geen categorie

Spirit van Bij: Levenskracht om Dienstbaar je Plek in te nemen

In Juni komt de Zon tot Haar hoogste stand. Ze wordt ook ‘verheven’ door het wezen bij uitstek dat de Zonnekracht op Aarde brengt: de Bij. In hun Zonnedans, hun eerbetoon aan de Zon, brengen Honingbijen elkaar de kennis over waar veel bloemen bloeien, zodat ze zichzelf kunnen voeden met nectar en stuifmeel, en door …

Geen categorie

Spirit van Kikker: Transparantie, Vernieuwing, Aanpassingsvermogen

In april wordt Kikker wakker. Dan wordt Hij weer het Wezen dat Werelden Verbindt. Kikker voorvoelt als er Water uit de Lucht gaat vallen, wordt wel eens gezien als Maker van Regen, en vooral de Groene Kikker springt heen en weer tussen Water en Aarde. Hij is de bondgenoot van zij die zich begeven tussen …