Waarom ceremonie? Wij mensen hebben onze behoeften. Behoeften zijn universeel: voeding, onderdak, slaap, zelfontplooiing,… Het zijn dus noden die we allemaal kennen. Steeds meer mensen echter worden zich opnieuw bewust van een behoefte die lang bedolven is door vele lagen stof en as, een behoefte die voor hen nochtans even essentieel voelt. We hebben het over de behoefte aan het ervaren van connectie met de sacrale dimensie, Dat wat alles overstijgt. Ceremonie vormt daarvoor het kader.

Wat is ceremonie?

Ceremonie is het geheel van voorwaarden die ervoor zorgen dat je die connectie met die bezielende kracht(en) bewust en intentioneel kunt aangaan. Het is het kader, de structuur. Als je er niet helemaal met je aandacht kunt bij zijn, is dit contact onmogelijk. Het kan je ook overkomen dat je spontaan geraakt wordt door Spirit, zonder dat je daar bewust iets voor gedaan hebt. Genade wordt dat wel eens genoemd. Maar als je zelf vanuit die behoefte de verbinding gaat opzoeken, zorg je best dat je je ceremonie optimaliseert.

Misvattingen over ceremonie

Voor ik je de tips geef om met ceremonie je connectie met de bezielende krachten te verdiepen, wil ik enkele misvattingen uit de weg hebben. Met name over die bezielende krachten of spirits.

Vanuit onze culturele achtergrond, zijn we geprogrammeerd met diepgewortelde concepten als onwaarde, afsmeken en boetedoening. Dit vertaalt zich naar hedendaags spiritueel werk toe. We gaan er (onbewust) van uit dat:

Je maar moet hopen dat Spirit je hoort.

Ben ik wel goed genoeg in het aantrekken of bereiken van de Krachten?

Het niet zeker is dat de spirits je wel goed gezind zijn.

Misschien moet ik harder mijn best doen? Meer offeren? Iets anders doen om waardiger te worden?

We misschien niet de juiste formulering of spreuk gebruiken in onze ceremonie.

‘Oh god, wat ben ik stuntelig, wat zit ik hier te doen…’

Het misschien allemaal niet werkt, zelfs niet echt is.

We zijn geconditioneerd om te geloven dat het materiële het enige echte is.

We in een aards tranendal leven.

Dat daar niet veel aan te doen is, we onze tijd moeten uitzitten en als braaf genoeg zijn, dan gaan we met wat/veel geluk naar een beter Hiernamaals.

De ware aard van Spirit

ceremonie

Bovenstaande aannames weerleg ik graag één voor één, omdat ze jou belemmeren om in een sjamanistische ceremonie dieper contact te maken met het diepere lagen van je bestaan.

Spirit(s) is/zijn niet gebonden aan tijd en ruimte.

Hoe fijner de frequentie, hoe minder ze dat zijn. Ze zijn, bij wijze van spreken want je kunt er niet echt over spreken in termen van tijd en ruimte, altijd en overal. Ze moeten dus niet aangetrokken of bereikt worden. Zo werkt het niet. Wat wij doen om connectie te ervaren met Spirit, doen we om onszelf te openen. Spirit staat aan je deur te wachten, tot jij opendoet.

Spirit(s) is/zijn jou goed gezind

Energie en spirits zijn er in heel veel lagen en trillingen, van ‘laag’ tot ‘hoog’. De trillingen waarmee je wil werken om een mooier, meer harmonisch leven te leiden, zijn energieën van Liefde. Dus zijn ze ons goed gezind – en dat is een understatement. Ze oordelen niet, ze Zijn gewoon en doen hun job; én ze verlangen om door jou de materie te ervaren. Ze zijn dus geneigd naar connectie. Het is een uitwisseling: wij meer Spirit, zij meer materie.

It’s not what you say, it’s how you say it.

It’s not what you do, it’s how you do it. Maak je geen zorgen over de juiste formulering, als het maar vanuit je hart komt. Zowel je pijn als je dromen (zie lager).

Ervaring is echt

Wat je wil ervaren, is meer energie, Liefde, kracht, verbinding, schoonheid. Het is ook meteen het geheim, dat je je richt, je afstemt op wat je wil ervaren. Liefde, kracht, verbondenheid zijn heel echte ervaringen, minstens even echt als de materie. Meer nog, ze zijn de essentie van je bestaan. Maar dat hoef je niet aan te nemen, dat zal je wel merken als je je meer verdiept in de finesse van sjamanistische ceremonie.

Perspectief in ceremonie

Dat we in een aards tranendal leven, is één mogelijk perpectief. Het is ook niet meer dan dat. Perspectieven, hoe je omgaat met de dingen die je gebeuren, kan je veranderen – dat is de gave van ons menszijn – en bijgevolg hoe je je leven creëert ook. Paradijs op Aarde is beschikbaar, en we zijn in staat te stoppen om die natuurlijke staat van Zijn tegen te werken.

6 ceremonie tips: voor diepere connectie en meer effect

ceremonie

Zo, nu we enkele luchtgaatjes in onze vastgeroeste perspectieven gekeuterd hebben, kunnen volgende tips meer levensvatbaar zijn. Zelfs voor doorgewinterde ceremonie-beoefenaars zullen hier dingen tussen zitten om de puntjes op de i te zetten. Hier komen ze.

Maak tijd en ruimte voor ceremonie

Alles staat of valt ermee dat je ook echt tijd maakt voor een sjamanistische ceremonie. Het verdient af en toe prioriteit. Ja, andere dingen kunnen tijdelijk prioriteit krijgen, maar zelfzorg, of beter zielenzorg, is essentieel, niet? Dit uitstellen ondermijnt op termijn je geluk.

Het klinkt daarnaast ook vanzelfsprekend dat je tijd maakt om wat dan ook te doen en dat je daar ook ruimte voor nodig hebt. Toch vind ik het erg belangrijk om te benadrukken dat het essentieel is dat je ook het gevoel hebt dat je de tijd hebt. Als je te krap de tijd neemt, kan je je niet comfortabel voelen en echt zakken in je ceremonie. Neem de tijd dus ruim: een half uur is een minimum, maar neem langer als je ervaring uitwijst dat je meer nodig hebt. Beter één goede ceremonie per week dan 2 halve.

Zet je telefoon uit, zorg dat je niet gestoord kunt worden, zet een wekker 5min voor je dient af te ronden zodat je niet met de tijd hoeft bezig te zijn.

Maak ruimte. Doe het zo weinig mogelijk in een omgeving en tussen spullen die met andere levensdomeinen geassocieerd zijn. Maak op z’n minst een klein plekje met een altaartje, waarop minstens iets staat dat je hart aan Spirit herinnert.

Heilige Ruimte

Maak niet alleen ruimte, creëer ook Sacred Space. Dit vraagt oefening. Oefening baart kunst. Heilige Ruimte maken, wil zeggen dat je je aanwezigheid en je connectie met Spirit bewust een plaats geeft; je zet het intentioneel neer. Je ankert je sjamanistische ceremonie tussen de Oerkrachten, de grote energieën die het leven vormgeven, en creëert zo een krachtenveld. In veel tradities wereldwijd worden Hemel/Kosmos/het Grote Mysterie, Moeder Aarde en de Krachten van de 4 Windrichtingen aanzien als de voornaamste Oerkrachten. Verwelkom deze krachten.

Spreek tot Spirit

Spreken, het gebruiken van onze stem kan wat onwennig voelen in ceremonie, ook als je dat alleen doet. Het is niet per se nodig, maar voor mensen die niet héél veel ervaring hebben met ceremonie en niet erg getraind zijn in focus houden, is het eigenlijk toch een must. Het bevordert je focus en afstemming enorm, draagt je ceremonie, bevordert inspiratie en spontane ingevingen met antwoorden van Spirit. De klank van je stem houdt je ook in contact met jezelf en werkt grondend. Onderschat tevens niet de magische, verbindende kwaliteit die ook jouw stem heeft.

Als we zeggen, spreek tot Spirit, bedoelen we dit letterlijk. Richt je tot de spirits als tot een persoon. Zeg niet ‘ik spreek tot de kracht van het Oosten’ maar ‘kracht van het Oosten, ik spreek tot u’. Spreken tot creëert veel meer de ervaring van connectie dan spreken over. Ook dit kan wat onwennig zijn in het begin, maar je zult merken dat het meer verbinding creëert.

Zeg dank in je sjamanistische ceremonie

Het belangrijkste in een ceremonie is dat je hart opengaat voor Spirit. Niets is sterker dan danken om dit te bevorderen. Dank voor al wat je kunt bedenken, ook uitdagende dingen, die vandaag of recent op je pad kwamen, dank voor wat jou al ondersteunt in je struggles en je zult zo de aanwezigheid van Spirit al meer voelen. Gemeend danken (en die gemeendheid komt meer door te doen) maakt zoveel vrij dat alleen al hierdoor je ceremonie grotendeels geslaagd is.

Leg je ziel op tafel in ceremonie

Als jij contact maakt met, voelt, bewust bent van wat jou bezwaart én waar jij van droomt (spreek het uit!), zet je de deur in jezelf open voor het helende licht van Spirit. Alles waar jij bewust contact mee maakt in jezelf, kan aangeraakt worden. Het is ontzettend waardevol om de tijd te nemen om kenbaar te maken wat er moeilijk is, welke gedachten je hierover hebt en wat je hier bij voelt, het hele spectrum aan ervaringen. Je offert het op deze manier. Tegelijk is Spirit de beste psychotherapeut, niet oordelend, onvoorwaardelijk aanvaardend.

Kom bij de essentie van wat je wil ervaren

Als je in een sjamanistische ceremonie hulp wil vragen bij iets (wat dus eigenlijk betekent dat je innerlijk toelating geeft aan Spirit om het aan te raken), is wat voorbereiding meer dan zinvol. Vraag niet: ik wil dat het zo en zo wordt, op die en die manier. Vraag jezelf eerst af wat je eigenlijk wil ervaren, en open je voor de essentie van wat je wil ervaren.

Waarom wil je steun bij iets, waarom wil je die nieuwe job, waarom een betere communicatie in een relatie? Omwille van wat je hoopt dat die gebeurtenissen jou zullen schenken. Neem de korte weg, richt je op de kwaliteit/energie die je wil ervaren in de gegeven situatie. Leef je in in die kwaliteit. Je wil eigenlijk niet de vorm, je wil de essentie: verbinding, liefde, kracht, overvloed, vreugde, genot, vrijheid. Misschien is het goed je geest te openen om te zien dat ook andere vormen jou deze ervaring kunnen brengen.

De praktijk van ceremonie

Zo, nu aan de slag! Probeer het uit, ervaar, leer, verdiep, ontdek, word rijker. Deze tips zullen je zeker helpen, als je ze in de praktijk brengt tenminste én herhaalt, volhoudt, openstaat en vertrouwt.

Ceremonie is de basis voor sjamanistisch healingwerk.

Ben jij één van die mensen die de roep voelen om mensen met dit werk bij te staan in hun harmonie en ontwikkeling? Dan is de opleiding sjamanisme Spirit Healer mogelijk iets voor jou.

In deze opleiding leer je alles wat nodig is om een goede sjamanistisch counselor en healer te worden.

–> Lees er hier meer over

Lees ook:

2 Reacties

  1. Heldere betekenisvolle uiteenzetting. Ik hoop dat het veel harten en hoofden mag bereiken en deze in handelingen worden omgezet. DANK JE

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *