gronding: begin er vroeg mee
Gronding: begin er vroeg mee

Gronding, of aarding. Het is een term die je vast wel kent, en waarvan je weet of denkt dat het goed is en nodig. Want het is fijn om af en toe je geest de vrije loop te laten, ‘verheffende’ ervaringen te hebben, in meditaties, trancereizen,… Daar vinden we tenslotte de verbinding terug met ons wezenlijke Zelf, met onze gidsen en krachtdieren. Maar we kunnen ‘daarboven’ niet blijven, ons leven is hier op Aarde.

Een goede gronding is nodig om ons goed te voelen, thuis.

Niet gegrond zijn, gaat niet goed samen met functioneren in de dagelijkse, praktische, materiële wereld. Om praktisch te functioneren kan je niet veel met een geest die in de wolken zit. Bovendien is een langdurige zwakke gronding helemaal niet aangenaam, noch gezond. Over hoe dat voelt en wat de gevolgen zijn, lees je later meer.

Maar wat is gegrond zijn nu echt? Om echt goed te gronden, is het belangrijk om te weten waarover het precies gaat. Pas dan kunnen we het ook goed doen. En dan pas werkt het. Dit weten alleen al helpt je zeker op weg naar meer gronding.

Gronding is met je aandacht in je lichaam zijn

Ik zie het zo: je bent hier op Aarde om te gronden, niet om op te stijgen. Preciezer gezegd: je bent hier om als ziel volledig te incarneren, om volledig bewust van de Goddelijke aard van de realiteit in de stof te zijn. Zo wezenlijk is gronding. Hoe meer je met je aandacht in de fysieke ervaring aanwezig bent, hoe meer je geleidelijk ook bewust wordt van de energie en de ziel waarvan die materie de uitdrukking is. Het omgekeerde, ervaringen van energie en spirit opzoeken zonder aarding, werkt niet. Toch niet op een duurzame manier. Dan worden op zich ontzettend waardevolle ervaringen vluchtig, losse flodders.

Hoe je dat dan doet, gronden, klinkt misschien simpel en te voor de hand liggend. Maar de aard van gronding is ook per definitie simpel. Het is eenvoudig met je aandacht in je lichaam zijn. In je zintuiglijke ervaring. Want energie volgt aandacht, en ziel volgt energie.

Het betekent dus niet in de eerste plaats dat je bv. een koord van licht naar het binnenste van de Aarde visualiseert. Dat kan een hulpmiddel zijn, maar het is niet de essentie. Als je dit doet zonder de materie te voelen, in en met je lichaam, is het energiewerk. Dat is goed natuurlijk, maar het is energiewerk zonder gronding. Daarover meer later.

Dit principe, gegrond zijn is met je aandacht in je lichaam zijn, brengt een tweede met zich mee.

Gronding is met je aandacht hier en nu zijn

Als je met je aandacht of bewustzijn in je lichaam bent, ben je ook hier en nu aanwezig, bij wat hier en nu gebeurt in de fysieke laag van de realiteit. Je hebt als mens een bepaalde hoeveelheid aandacht ter beschikking. Die aandacht kan je richten zoals je wil: volledig in je lichaamsbewustzijn en zintuiglijke ervaring, volledig ervan weg of iets tussenin.

Het ideaal is zo veel mogelijk met je bewustzijn in je fysieke ervaring. Je hebt natuurlijk vaak een stuk van je aandacht nodig om te functioneren:  taken uitvoeren, planning, reflectie, voelen wat er emotioneel in je gebeurt, met je aandacht bij de persoon waarmee je praat. Maar ook visualisatie of trance. Maar je hebt dan de keuze. Je kunt de rest van je aandacht laten afleiden door zorgen en gebabbel in je hoofd, waardoor je ook weggetrokken wordt van de huidige gebeurtenis. Of je bent volledig bij de gebeurtenis en met de rest van die aandacht in je lichaam. Ook dat is dus gronding. Wat het zinvolste van de 2 is, daarover later meer, maar je kunt het vast al raden.

Volledig weg van je lichaamsgewaarzijn betekent in gedachten zijn, niet bij wat hier en nu gebeurt, in je hoofd, beredenerend, fantaserend, piekerend. Dat is niet per se altijd slecht.

Onze huidige westerse leefwereld daagt je echter ontzettend uit in je gegrond zijn en blijven. Er zijn bijna overal heel veel prikkels, complexiteit, stress, gejaagdheid en beton onder je voeten. De meesten onder ons hebben nog weinig contact met waar bv. je voedsel vandaan komt. Dit zijn allemaal dingen waardoor je je uit je gronding laat verleiden en in je hoofd gaat zitten, niet hier en nu, het tegendeel van gronding.

We zitten in ons hoofd, in het verleden of de toekomst, in ‘wat als’ en ‘hoe moet ik dit’, bezorgd. Af en toe is vragen stellen, strategie, achteruit en vooruit kijken een goedezaak. Dat is het niet als het een chronische toestand geworden is.

Dat heeft soms grote gevolgen voor ons welzijn.

Verstoorde gronding

Wanneer je gronding niet optimaal is, hoe komt dat dan?

Ik benoemde al enkele uitdagingen die onze westerse levenswijze daarin brengt: het mentale, stress en simpelweg weinig contact met de Aarde. We bewegen met z’n allen ook een pak minder dan 100 jaar geleden.

Een belangrijke ondermijner van onze gronding is echter van alle tijden, en bevindt zich aan de binnenkant: trauma’s. We maken namelijk allemaal gebeurtenissen mee die ons doen schrikken en ons vertrouwen in het leven doen wankelen. That’s life. Wat er dan gebeurt, is dat de ziel zich dan een stukje terugtrekt uit ‘die ruwe aardse realiteit’ en letterlijk minder geïncarneerd raakt, minder geaard dus. Hoe meer van zulke ingrijpende gebeurtenissen er plaats vinden, hoe meer de toestand van je onveilig voelen zich installeert.

M.a.w. Als je op je gemak bent, zak je, grond je. Als je je niet helemaal thuis voelt, trek je je energie terug van de Aarde. Eén van de meest uitgesproken vormen van niet geaard zijn, maakt dit duidelijk: dissociatie. Deze toestand kan optreden als de trauma’s te groot zijn voor de psyche om mee om te gaan, een plaats te geven. De psyche (eigenlijk de ziel) trekt zich helemaal terug uit het contact met de aardse realiteit en dus ook de mensen. In sjamanistische termen spreken we van ‘soul loss’ of zielsverlies; de ziel, of een groot stuk ervan, beschermt zichzelf door zich te verschuilen in de wereld van de ziel waar ze vandaan komt.

Dissociatie is een doorgedreven vorm van niet gegrond zijn. Er zijn echter nog veel meer uitingsvormen van sterk verstoorde gronding. Als de ziel niet helemaal in het lichaam thuis is, stroomt de levenskracht ook niet goed. Op psychisch vlak kan zich dat o.a. uiten in depressie, angststoornissen, gebrek aan zelfvertrouwen, neiging tot psychosen en niet in contact staan met je zielsmissie. Maar ook in het ontstaan en volharden van alle mogelijke fysieke klachten en ziekten is een verzwakte gronding een heel belangrijke, zeg maar gerust wezenlijke factor.

Als je gronding niet helemaal goed zit, voel je je kortom op z’n minst niet lekker in je vel, niet echt levenslustig, je hebt minder zin in het leven, minder zelfvertrouwen én je bent ook afgeremd om te gaan voor je dromen.

Gronding

Hoe voelt een goede gronding?

Nu je de kenmerken kent van een verstoorde aarding, worden de kwaliteiten van een gezonde gronding vanzelfsprekend.

Helemaal gegrond zijn, betekent dat je je simpelweg helemaal goed in je vel voelt. Je voelt je levenskrachtig, want je wordt gevoed door de energie van de Aarde, een gigantisch reservoir aan levensenergie die oneindig gedeeld wordt (en gerecycleerd) met al Haar levensvormen. Je staat in je kracht. Je bent gefocust met je aandacht helemaal hier en nu, zonder energie te verspillen aan zinloze, versnipperde gedachten. In directe verbinding met wat is, reageer je rechtstreeks en doeltreffend vanuit je buikgevoel en een heldere, klare geest.

Door een stevige verankering in je lichaam en vol bewustzijn van de steun die de Aarde biedt, maak je ook optimaal gebruik van die steun. Hierdoor ben je ook niet meer uit je lood te slaan, zowel op vlak van fysiek evenwicht als mentaal-emotioneel.

Je weet wat je wil en gaat er gewoon voor. Je buikgevoel zegt je immers wat je hier te doen hebt. De kans dat je ondernemingen slagen, is maximaal in de gegeven omstandigheden en als het dan toch niet lukt, laat je je hier niet door van de wijs brengen. Je herpakt je kalm, nuchter en gefocust.

En misschien is het belangrijkste toch wel dat je je thuis voelt in je leven, je geniet en laat je niet meeslepen door ‘wat zou moeten’, stress en twijfel.

Alles staat of valt met een goede gronding. Gronding is de basis van een spirituele krijger.

Die aarding is ook nodig om spirituele ervaringen goed te laten aankomen, te integreren in je wezen. Je beleeft ze ten volle en laat je niet afschrikken door de intensiteit die ze soms hebben, omdat je dat oervertrouwen hebt.

Ten volle spiritueel ontwikkelen is niet mogelijk zonder goede aarding, het is een absolute voorwaarde.

Dit wil ook zeggen dat het versterken van je gronding je spiritueel potentieel enorm zal verdiepen. Hoe meer verfijnd je bewust bent van je lichamelijke ervaring, je fysieke gewaarwordingen, hoe meer je bewust wordt van de energie waaruit jouw lichaam en de materiële realiteit is opgebouwd. Hoe meer bewust je wordt van de energetische aard van de realiteit, hoe meer je wakker wordt in de ware goddelijke essentie van de Realiteit.

Dit is de natuurlijke weg. Te sterke eenzijdige focus op de energetische en spirituele zijde van het bestaan zonder gronding in verhouding daartoe, brengt je uit evenwicht en maakt je kwetsbaarder voor boven genoemde problemen. Via een sterke focus op de essentie van aarding bouw je echter wel een solide spiritueel bewustzijn op.

Hoe kan ik mijn gronding versterken?

Hierboven kon je al lezen dat gronden betekent: met je aandacht hier en nu en vooral in je lichaam zijn. Dit wil ik even concreet maken, zodat je helemaal mee bent.

Het belangrijkste is het voelen van je tactiele (fysieke gevoels-) gewaarwordingen, niet gaan analyseren wat ze zijn, maar er helemaal met je aandacht in zijn. De temperatuur die je voelt, misschien verschillend tussen je tenen en je oksel, druk, spanning, ontspanning, kriebeling, kloppen van je aders en ga zo maar door. Kortom alles wat er puur lichamelijk, dus niet emotioneel, te voelen valt.

Maar om helemaal met je aandacht in de fysieke laag van de realiteit te komen, is het ook heel goed om je andere zintuigen bewust te bewonen: je geurzin, smaakzin, gehoor en visuele vermogen. Ook weer niet gaan identificeren wàt we ruiken of horen, dat brengt ons in ons hoofd. Gewoon ruiken ervaren, er valt altijd iets te ruiken en hoe meer je moeite moet doen om subtiel geur te detecteren, hoe meer dat helpt om te gronden.
Ook proeven doe je eigenlijk altijd, op z’n minst de smaak in je mond. We leven ook zeker niet in een wereld zonder geluid, dus dat lukt ook wel. Ook bij het gezichtsvermogen gaat het niet over registreren wat je ziet, dus niet om de betekenis, maar het opmerken van de gewaarwording van kleur, vorm, licht, donker,…

Niet onbelangrijk is dat er buiten de 5 gewone zintuigen ook ons kinesthetische zintuig is, dwz dat je door de werking van de basiszintuigen gewaarwordt dat je beweegt. Vaak geef ik na een soundhealing de suggestie om even je vingers en tenen te bewegen, je uit te rekken of even heen en weer te schommelen.

Wat als er één of meerdere zintuigen niet (zo goed) meer werken? Kan je dan minder gronden? Nee, als zintuigen uitvallen dan gebruiken we de andere intensiever dus dat hoeft je niet te verhinderen om in je lichaam aanwezig te zijn.

Heel belangrijk is het om na spiritueel werk extra aandacht aan je gronding te besteden. Als ik werk met deelnemers in een training met sjamanistische technieken, leg ik er bij het beëindigen van een reis of ceremonie voortdurend de nadruk op. Kom terug volledig met je aandacht in je lichaam; je voelen, ruiken, proeven, horen, zien, bewegen.

5 tips om beter te gronden

Betere gronding

Fysiek bezig zijn

Gronden is met je aandacht in je lichaam zijn, en fysieke activiteit brengt je aandacht in je lichaam. Dat is de reden dat deze bezigheden grondend werken. Iedere fysieke activiteit is goed, maar het beste zijn bezigheden waarbij je al je aandacht nodig hebt om de taak of bezigheid uit te voeren. Zo ga je immers nog meer je lichaam bewonen, je bent volledig in het hier en nu. Voorbeelden zijn sporten die veel behendigheid vragen, maar ook bv. acrobatie en jongleren zijn heel interessant. Joggen is goed, maar je kunt er ook bij afdwalen in gedachten.

Nieuwe vaardigheden leren

Aansluitend bij het vorige, fysieke activiteiten waarbij je al je aandacht nodig hebt, is het doen van iets wat je niet gewoon bent ook een goede oppepper van je gronding. Ook dit vraagt concentratie en je lichaam bewust bewonen, zeker als het een beetje moeilijk is. Het moeten geen dingen zijn waar al te veel denken en tactiek (vooruitzien) aan te pas komt, maar dingen waarbij je lichaam nieuwe combinaties van bewegingen moet uitvoeren. Een (nieuw) muziekinstrument leren bespelen of een dansstijl leren zijn goede voorbeelden. Hoe meer lichaamsdelen en zintuigen erbij betrokken zijn, hoe beter.

Blote voeten wandelmeditatie

Dit is een goede concrete oefening om na ont-grondende ervaringen (zoals een drukke dag op kantoor met veel stress) terug te aarden.

Regelmatig op je blote voeten lopen, kan wel degelijk helpen je aarding te verbeteren. Liefst in alle seizoenen. Ok, in de winter doe je dat misschien maar kort als de bodem bevroren is, maar die koudeshock brengt je aandacht ook weer goed in je lichaam. Het is goed om er een meditatie van te maken en je bewust te zijn van alle veranderlijke sensaties in je voeten. Je kunt de meditatie sterker maken door ook de gewaarwordingen in de rest van je lichaam op te merken, ook kleur, geur, smaak en geluid (probeer dit zonder de prikkels te identificeren of benoemen).

EHBO: een koude douche nemen

Een snelle en doeltreffende maatregel om een verstoorde aarding te herstellen. Als je merkt dat je helemaal uit je lichaam bent, uit je centrum, weg van jezelf, brengt dit je aandacht weer snel in je lichaam, bij jezelf  en uit je gedachten. Ik weet het, misschien is het idee niet meteen aantrekkelijk, maar het werkt en voelt zalig achteraf ;-). Na de douche voel je overal tintelingen en door je lichaam gegenereerde warmte. Je ervaart hoe deugddoend het echt voelen van je lichaam kan zijn. Je voelt je als herboren, want je bent terug gegrond!

Beoefen vipassana-meditatie

Hoezo, meditatie? Daar ga je toch net van zweven? Niet per se. Meditatie betekent eigenlijk: met je aandacht helemaal hier en nu zijn, bij wat er is. Dat kan in een visualisatie, maar meditatie en visualisatie zijn 2 verschillende dingen.

De meest doeltreffende meditatievorm die ik ken, is vipassana. Dat is de techniek die Boeddha onderwees. Deze techniek heeft echt mijn leven veranderd; hij leerde me om terug meester te worden over mijn geest. En de geest is waar we ons eigen lijden creëren. Bovendien bestaat de meditatie eruit dat je gelijkmoedigheid beoefent, terwijl je… heel nauwkeurig met je aandacht doorheen je lichaam gaat. Een heel grondende meditatie dus!

Ik beoefen elke dag vipassana; het is letterlijk de basis van mijn spirituele pad en stelt me in staat om gecenterd te blijven in Waarheid en Liefde als een spirituele krijger. Sinds ik het zo’n 20 jaar geleden leerde beoefenen, is de kwaliteit van mijn spiritueel werk ook exponentieel versterkt.

Zo, ik zou zeggen ga aan de slag met deze tips en natuurlijk is het heel fijn van je te horen wat jouw resultaten zijn. Nu weet je allicht een stuk beter wat gronding precies is, waarom het zo belangrijk is en hoe je je gronding kunt versterken.

Gronding en healing

Gronding is van wezenlijk belang als je wil werken met sjamanistische counseling en/of healing.

In de opleiding sjamanisme Spirit Healer leer je alles wat nodig is om een goede sjamanistisch counselor en healer te worden.

–> Lees er hier alles over

Lees ook:

1 Reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *