Krachtdier kraai

Krachtdier Kraai en Raaf herinneren ons aan ongecontroleerde duisternis in ons leven, aan iets spannends aan ‘een andere kant’. Ze werden vroeger in heel Europa gezien als Zij die de Grens oversteken als boodschapper tussen deze en gene zijde, bondgenoten van de Oppergod. Tegelijk zijn Ze met hun intelligentie, handigheid en communicatievermogen meester-manipulators, magiërs. Ze tonen ons het meester worden over het duister door het toe te laten, en zo het negatieve ervan te overstijgen.

Krachtdier kraai op het Levenswiel

De Zwarte Brutale Vogel vertegenwoordigt op het Levenswiel sterk de kracht van het Noordwesten. Deze leidt ons in het donker, over de grens van zichtbaar naar onzichtbaar, van leven naar dood. Op deze grens sterven veel levensvormen af, ze gaan ondergronds of zoeken andere oorden op. Daar komen we drempels tegen, angst voor loslaten en het onbekende, en verdrongen delen als we naar binnen kijken.

Zijn Noordwestkracht komt ook tot uiting in Zijn vermogen tot communicatie met de Andere Wereld. We kennen het krachtdier Kraai als de sprekende vogel en associëren Hem tegelijk met de Dood. Maar onze voorouders, zowel aan Germaanse als aan Keltische kant (we hebben ze allebei in ons), kenden Hem ook als de boodschapper van de Oppergod.

Kraaien, raven en de voorouders

De Germaanse oppergod Wodan (Odin in Scandinavië) had 2 raven, Hugin (intelligentie) en Munin (geheugen), die Hij ’s ochtends de wereld inzond en Hem ’s avonds kwamen zeggen wat Ze gezien hadden. Wodan zelf is ook de sjamaan, en heeft één oog dat naar binnen kijkt. Ter informatie: Sinterklaas is Wodan, die met Zijn achtvoetig paard over de huizen vloog met zijn zoon Oel. Oel met het roetzwarte gezicht keek naar binnen door het ‘oelgat’, het rookgat, en bracht rond midwinter geschenken.

In grote delen van de Keltische wereld was Lugh de belangrijkste god; de namen van de steden Lyons in Frankrijk, Leiden in Nederland en Leeds in Engeland verwijzen naar Hem. Ook Hij wordt geassocieerd met het krachtdier Kraai. De held Bran, wiens naam Kraai of Raaf betekent, was een goddelijke incarnatie of bovenmenselijke figuur die Zijn hoofd liet begraven op de heuvel waar later de Tower of London gebouwd werd, om het land te beschermen. De toren werd eeuwenlang bewaakt door Raven en toen hij in de 2e wereldoorlog gebombardeerd werd, verdwenen de Raven. Churchill (lid van een druïdenorde) liet nieuwe Raven halen om de bescherming van de ‘Ravengod’ verder te zetten.

Krachtdier Kraai hoog en laag

Het arrogante voorkomen van het Krachtdier Kraai duwt de confrontatie met wat we niet in de ogen durven kijken in ons gezicht. Tegelijk spoort Haar heldere intelligentie ons aan om er bewust naar te kijken, en in het duister ons eigen licht te ontdekken. Welke schaduw je ook omringt, als je blijft kijken zonder oordeel ben jij het Licht van Bewustzijn dat alles verlicht. Daardoor integreer je de kracht, de potentie van het duister.

Men zag Kraaien ook vaak als orakel, druïden voorspelden op basis van Hun vlucht en Hun krassen. Er zouden zelfs verslagen bestaan uit de late 17e eeuw van Raven die voorspellingen uitspraken. Ze helpen ons kijken in de Andere Wereld. Als we lang en intens relatie met Hem aangaan, kan het krachtdier Kraai ons de gave van profetie verschaffen.

Toch zijn het ook heel ‘gegronde vogels’. Het zijn aaseters, die dus dode resten van dieren opruimen en zo ziektes helpen voorkomen. Nog een geaarde eigenschap van Kraaien is dat Ze heel territoriaal zijn. En Ze zijn heel sociaal, leven soms in grote groepen met een complexe sociale structuur. Dat wijst weer op hun intelligentie. Niet te verwonderen dat Ze vaak in de jacht een bondgenootschap met Wolven aangaan. Ze hebben er heel wat mee gemeen.

Net zoals Raaf de bondgenoot is van Wodan, de sjamaan-god, staat Hij ook bekend als helper van de sjamaan of tovenaar, die naar de Onderwereld reist om heling te vinden. Raaf kent geen angst, en dat is het wat Hem zijn Kracht geeft.

–> Meer lezen over sjamanistische healing

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *