Geen categorie

Herbonade: supersimpele, supergezonde, superlekkere verfrissende kruidendrank

Met het warme zomerweer is het belangrijk om genoeg te drinken. Water is dan heel goed. Soms wil je ook wel eens een smaakje. De meeste drankjes zijn echter of niet zo natuurlijk of bevatten teveel suiker en zijn dus ook plakkerig en niet echt dorstlessend. Vruchtensap is dan wel goed wat vitaminen betreft. Maar …

krachtdier slang
Geen categorie

Krachtdier Slang: Levensenergie heelt gespletenheid

Het krachtdier Slang is één van de oudste krachtdieren; met een al even grote dubbelheid. Slang heeft een paradoxale reputatie zo oud als de Mens. Enerzijds belichaamt ze gevaar, gespletenheid, onbetrouwbaarheid, maar ook mystiek, levenskracht, genezing, zowel mannelijke als vrouwelijke connotaties en sexualiteit. We zijn er bang van en we bewonderen Haar/Hem. Maar wat al …

krachtdier hert
Geen categorie

Krachtdier Hert: Waardig je Droom volgen

Het krachtdier Hert is wakker. Deze periode bij uitstek in de geschiedenis van de mensheid helpt ons bewuster worden van de keuze van de ziel. Hert schenkt de fijngevoeligheid om hierop afgestemd te blijven, terwijl we snuisteren in het palet der zinnelijke ervaringen waarmee we deze keuze kunnen vormgeven. Daarnaast brengt het ook de waardigheid, …

Geen categorie

Spirit van Wolf: Schaduw, je Innerlijke Gids volgen

Wolf

Wij Mensen kennen Wolf al heel lang. Uit het bondgenootschap dat we aangegaan zijn, is onze trouwste vriend Hond voortgekomen, minstens 31.000 jaar geleden. Wolf heeft naast een grote kracht ook een grote gevoeligheid, maar zoals onze naasten vaak doen, herinnert Hij ons ook aan onze Schaduw. Hij helpt ons, door deze in onszelf te aanvaarden, ons innerlijk Leiderschap te omarmen…

Wolven leven in een hoogontwikkelde sociale structuur. De minste lichaamsbeweging is een signaal dat o.a. de rangorde bevestigt. Wolven zijn ook geprogrammeerd om beweging waar te nemen: ze zijn heel gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en ze hebben een hoog gehalte aan staafjes in hun ogen die beweging waarnemen.

Volgens Chippewa-medicijnman Sun Bear komt de energie van Wolf overeen met het Noordoosten op het Medicijnwiel en de tijd van het sterrenbeeld Vissen (21 februari – 21 maart): gevoeligheid en groepsgeest. Wolfmensen voorvoelen dingen, dingen die groeiende zijn maar enkel zichtbaar voor zij die gevoelig zijn voor de energie ervan, die zich aankondigt voor de manifestatie. Zo ook is dit de tijd waarin het leven onzichtbaar, maar voelbaar wakker wordt en groeit.

wolf in schaapskleren

Wolfs nobele werk van het weerspiegelen van onze Schaduwkant heeft Hem helaas een slechte naam opgeleverd. In vroeger tijden werd de Kracht van Wolf zowel gevreesd als geëerd; de meest woeste Viking-strijders, de ‘berserkers’, vochten met de kracht van beren en wolven en Wolf was een veel voorkomend clan-totemdier. De kwalijke verhalen over aanvallen van Wolven op mensen, die altijd meer fictie dan feit waren, de legendes over weerwolven en de vele sprookjes met de ‘Grote Boze Wolf’, weerspiegelen hoe Wolf vaak diende als scherm voor onze eigen duistere projecties. Door de angst voor onze eigen kracht moest Wolf het vaak vergelden…

Niet voor niets heeft dit gevoelige dier een sterke connectie met de Maan, het hemellichaam dat onze gevoelskant en intuïtie versterkt, en was de drang om Weerwolf te worden het sterkst met Volle Maan. Het huilen van Wolf wordt wel gezien als een sociaal gegeven, maar heeft duidelijk een harmoniserend effect dat de trilling van de Maan op Aarde verankert. Wolven zijn klankhealers.

Wolf kan je leren je schaduw onder ogen te zien en door de kracht ervan te integreren je innerlijk leiderschap te belichamen. Hij kan je gevoeligheid vergroten voor de signalen van je intuïtie en je leren trouw te blijven aan je innerlijke gids.

Naar mijn gevoel kan je Wolf eren door te supporteren voor Zijn terugkomst naar onze streken en je voor te stellen hoe Hij hier terug door onze bossen loopt en het natuurlijke evenwicht herstelt. Roofdieren staan aan de top van de voedselketen en zijn hier erg belangrijk voor, en Wolf is van nature het voornaamste grote roofdier in onze streken. Als ons vee wordt opgegeten, is dat niet de schuld van de Wolf, maar de onze, omdat wij onze dieren opsluiten in omheiningen waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Als ze dat wel zouden kunnen, zou de kans dat ze gepakt worden door dat beetje Wolven dat hier kan leven in onze verstedelijkte wereld, zeer klein zijn. Het vestigt meteen de aandacht op het thema landschapsherstel. De Wolf begint nog maar terug te komen (ja, je leest het goed) en Hij stimuleert ons nu al om onze verantwoordelijkheid als co-hoeders van de Natuur op te nemen

Veel verdieping en zelfontdekking met Wolf!

Geen categorie

Spirit van Walvis: Droomtijd, sferisch bewustzijn

Walvis is een intelligent wezen. Maar Ze denkt niet als wij. Wij denken lineair, Zij in cirkels. Ze is in staat Haar bewustzijn uit te strekken over grotere gehelen van tijd en ruimte, te zien hoe alles samenhangt en steeds terugkomt. Ze draagt het geheugen van de Aarde in Haar grotere context, de Akasha-kronieken, eindeloos rond in de oceanen. Via Walvis kunnen we ons verbinden met onze Oorsprong in de Droomtijd, met wie we bedoeld zijn te Zijn…

De Droomtijd kennen we als een begrip uit Australische Aboriginal culturen. Het wordt uitgelegd als de tijd waarin de voorouders landschappen en wezens schiepen, en duidt op de archetypische energetische lagen, de dimensie van de Ziel waar alles eerst ontstond (ontstaat). Maar eigenlijk weten alle animistische (sjamanistische) culturen, dat alles een oorspronkelijke blauwdruk heeft en in de eerste plaats als energie bestaat voor het zich eventueel fysiek manifesteert.

Walvis weet dit ook en is de grote bewaker, de archivaris van deze Aarde-bibliotheek in het element van het geheugen: Water. Hij is het enige dier met een ‘hogere intelligentie’ dat op zulke diepten zwemt. Daarbij pikt Hij oude informatie op uit de diepte om het aan de oppervlakte te brengen, net zoals Hij ook nieuwe gegevens helpt integreren bij het duiken. Zijn grote lichaam heeft Hij nodig om deze bibliotheek te dragen. Walvis legt grote afstanden af in de oceanen en zwemt daarbij, om de kennis beschikbaar te houden, langs de grote energiebanen/meridianen/leylijnen van de Aarde.

Als wij mensen de linker hersenhelft van de Aarde vertegenwoordigen, het analytische en planmatige, dan is Walvis de rechter hersenhelft nl. het intuïtieve en holistische bewustzijn. Maak je leeg wanneer je Walvissen hoort zingen en je komt dichter bij dezelfde staat, wat men noemt het sferische bewustzijn waarin je contact maakt met de energetische dimensies, met het oude, het eeuwige.  Walvis ondersteunt door te zingen de activering van de trilling van de Ziel. De Ziel van de Aarde en de Ziel van ieder wezen die het hoort.

Als je een Walvis ziet, moet je moeite doen om te geloven dat dit echt is; Ze lijkt wel een mythisch wezen. En dat is Ze ook: een mythisch wezen in een fysiek lichaam.

Er zijn steeds minder Walvissen. Er wordt gezegd dat Ze overgaan naar een hogere trilling, dat Ze verdwijnen om de ontwikkeling van de Aarde te ondersteunen van op een hoger vlak. Veel is in verandering… Wat niet wil zeggen dat we het onrecht dat hen wordt aangedaan zomaar moeten laten gebeuren. Onze verbondenheid en onze gemeenschappelijke afkomst (het zijn ook verstandelijk hoger ontwikkelde zoogdieren die ooit op het land leefden) vragen hierom. Walvissen worden nog steeds op grote schaal bejaagd om hun vlees door o.a. Japan en soms zelfs voor de sport afgemaakt door jonge mannen bv. in Denemarken om hun mannelijkheid te bewijzen…(?!) Sonars van onderzeeërs sturen het lokalisatievermogen van Walvissen in de war, waardoor Ze gescheiden geraken van de kudde, verloren zwemmen en soms in ondiepe wateren in de problemen geraken en aanspoelen.

Deze zaken mogen aan de kaak gesteld worden. Maar laat ons ook, terwijl Ze er nog zijn, genieten van hen gezang dat ons meeneemt in de ruimere sferen, en zo ons sferisch bewustzijn van onszelf als energetisch wezen vergroten. Wat dan weer onze betrokkenheid op het welzijn van het Grotere Geheel bevordert.

Wil je mee gaan in de afstemming op de Droomtijd, de Zieletrilling die Walvis brengt? Kom dan naar de soundhealing met Walvis op vrijdag 20 december!

Ik schrijf me in voor de soundhealing met Walvis

Geen categorie

Cadeautje van de Natuur: Sleedoornpruimengelei

De Natuur biedt ons, ook in de Winter, gratis supergezond voedsel om zomaar te plukken. Omdat deze planten niet veredeld zijn om meer op te brengen, ten koste van de levenskracht en de inhoudsstoffen van dit voedsel, bevatten ze nog steeds veel meer gezonde stoffen dan onze groenten en fruit uit de winkel. En natuurlijk zijn ze ook niet behandeld met vergif.

Eén van die schatten zijn de pruimpjes van de Sleedoorn. Het is een soort oerpruim, propvol vitamine C en andere stoffen die je lichaam beschermen en je levenskracht verhogen. Rauw gegeten zijn ze wat wrang van smaak, hoewel je ook dan al de typische zoete pruimensmaak erin kunt ontdekken.

Het geheim om de wrangheid er wat uit te krijgen, is de Winter! Ontdek waar in je buurt er enkele struiken met veel mooie pruimpjes staan, en wacht met oogsten tot Vrouwe Vorst er eens goed is overgegaan. Dan is er al redelijk wat uit van de scherpe nasmaak.

Ze worden echter pas helemaal lekker als ze zijn opgekookt met suiker. Je maakt er dus gelei van. Ja, suiker, ongezond, ik weet het… Maar je zal hoe dan ook een veel gezondere gelei hebben dan die van de opgefokte en bespoten pruimen uit de winkel. Je hoeft er ook niet zoveel suiker bij te doen. Meestal wordt gezegd voor confituur of gelei 50% fruit en 50% suiker. Die hoeveelheid suiker kan je minstens halveren, en dan zal het nog meer dan zoet en ingedikt genoeg zijn (sleedoornpruimen bevatten ook veel pectine, wat helpt indikken).

Ook om te bewaren hoeft de hoeveelheid suiker niet zo hoog te zijn. Belangrijk daarbij is vooral om nauwkeurig en hygiënisch te werken.

De glazen potten die je gebruikt om je gelei in te doen, maak je eerst steriel met kokend water. Een bodem ingieten, even ronddraaien, nog wat bijvullen en enkele minuten laten staan. Zelfde met de deksels. Water uitgieten, doe je vlak voor je de gelei erin doet.

Nadat je de pruimpjes hebt opgekookt met de suiker en de pitten eruit gezeefd, vul je je potten tot de rand met de hete brij. Dan draai je het deksel er goed vast op en je draait de pot onmiddellijk om. Je bewaart je potten ook steeds omgekeerd. Zo ben je gerust dat er nooit lucht bijkan en dat je gelei dus steriel blijft. Zo kan je de hele Winter door en zelfs tot in de Zomer als je dat wilt nog genieten van deze superfood op je boterham.

Smakelijk!

Geen categorie

Spirit van Beer: Diepteheling, zelfzorg, centeren, wortelen

beer

Beer is de Oer-healer, de meester-heler onder de dieren. Hij kent de kruiden, geneest zichzelf met wortels en aarzelt niet om diep te graven om de oorzaak boven te halen. Tegelijk is Hij de teddybeer, brengt kinderen die troost nodig hebben weer terug bij de rust in zichzelf. Hij is het oudst vereerde dier; in het Paleolithicum, de oudste periode van ons mens-zijn, was er een Berencultus. Volgens Joseph Campbell vormen heiligdommen met berenschedels uit die periode het vroegste bewijs op Aarde van de verering van een goddelijk wezen…

Oktober vormt samen met november de meest uitgesproken West-periode: sapstromen zakken, energie trekt zich terug in de Aarde en de wortels, planten(delen) sterven af en ook dieren verdwijnen uit het zicht en in de Grond. Zo ook Beer, die zich eerst volvreet om zich dan terug te trekken en volledig stil te vallen (zelfs zijn nieren stoppen met werken in functie van diepe winterslaap). Beer gehoorzaamt zo aan het natuurlijke ritme dat Hem Kracht geeft.

Beer staat bekend als manifestatie van de West-kracht. Hij volgt zijn gevoel, zijn instinct, doet wat zijn ritme hem ingeeft vanuit een gezond gecenterd zelfgevoel, en weet als geen ander geneeskrachtige kruiden en vooral wortels te vinden om zichzelf te behandelen. Niet alleen gaat Hij dus met regelmaat de Aarde in, Hij weet met de wortels ook opgeslagen energieën in de Aarde te vinden en te benutten. Terugtrekking, introspectie en tappen uit en verbinden met Aarde-energie zijn typische kwaliteiten van de kracht van het Westen. Beer gaat de diepte in.

teddybeer

Andere West-kwaliteiten die Beer bezit lijken wat tegenstrijdig, zoals de Westkracht zelf ook paradoxaal is. Enerzijds heeft Beer dat zorgende en zachte, vandaar ook de Teddybeer; een Berenmoeder is ook zeer beschermend en wegzakken in Haar pels is ook niet moeilijk om je voor te stellen. Anderzijds heeft Zij de neiging om, als het nodig is, zeer explosief uit te halen, het is zowat het laatste (vroeger) inheemse dier in Europa dat je wil tegenkomen. Beren lijken log, maar zijn zeer snel: topsnelheid op vlakke stukken 60 km/u. De woestheid van bepaalde aan Odin gewijde Noorse krijgers, de ‘Berserkir‘, stond bekend en de naam zelf verwijst naar Beren.

beer spirit

Ook in sjamanistisch werk staat Beer bekend voor deze twee kanten. Behulpzaam, maar onder Zijn zelf bepaalde condities (een Beer kan je niet voor je kar spannen), zacht als het kan maar tot op het bot als het moet. Beer is een helper uit de duizend, maar je moet Hem nemen zoals Hij is: liefdevol maar nukkig, Hij werkt voor jouw goed maar niet voor je comfort.

Wat we van Beer kunnen leren is om enkel te gaan voor keuzes die echt goed voelen, geen compromissen sluiten omwille van het comfort van anderen, en “nee” zeggen als het nodig is. Beer de honingliefhebber toont je ook dat genieten een ruime plek mag innemen in je leven. Beer de winterslaper herinnert je eraan om met regelmaat ruim de tijd te nemen om je terug te trekken, te rusten en op te laden. Beer helpt je ook contact maken met wat in de diepte van jezelf leeft, jouw dromen en drijfveren.

beer neanderthalers

‘Art’ is het Keltische stamwoord voor Beer en de Kelten vereerden Berengodin Artio of Andarta en de Berengod Artaois, Ardehe of Arthe. Ook de naam van koning Arthur verwees naar de kracht van de Beer en de ‘Beer in de Sterren’, de Grote Beer, wordt in het Engels ook wel Arthurs plough (Arthur’s ploeg) genoemd. Deze verbinding van Beer met zowel Aarde als het fijnstoffelijke goddelijke Sterrenlicht gaat helemaal terug tot het Paleolithicum, toen Beer het eerste als goddelijk vereerde dier was. Zelfs de Neanderthalers vereerden 70.000 jaar geleden al de holenbeer als Heer der Dieren, zo tonen ons stenen altaren met een grote verzameling Berenbotten.

De natives in wat nu Noord-Amerika heet, beschouwen de Beer als verwant aan de Mens; naast ons is Hij de enige ‘tweebenige’, omdat Hij rechtop kan lopen.

Beer is vernederd en tot het uiterste mishandeld door de Mens in Europa, gedwongen om voor ons te dansen en gefolterd ter vermaak. We hebben hem uitgeroeid, er leven vandaag de dag geen Beren meer in onze streken. In de bergen is Hij terug uitgezet en op sommige plaatsen (o.a. Slovenië) gaat het er goed mee. Wolf is terug aan het opkomen, Beer is daar nog lang niet aan toe, maar wie weet kan Hij op een dag terug Zijn plaats innemen in ons ecosysteem. Het eerste dat we dienen te doen, is Hem terug te eren en Zijn waarde te erkennen.

beer zalm

In Alaska verrijkt Beer hele ecosystemen met stikstof nodig voor de groei, door resten van half opgegeten Zalm in het bos te verspreiden (dat gaat over vele tonnen die verspreid worden door duizenden Beren). De vraatzucht van Beer in de Herfst is daar de motor voor de vruchtbaarheid.

Voorbij alle miskenning en uitroeiing, spoort de spirit van Beer ons nog steeds aan om in onze Kracht te staan. Ons eigen ritme en gevoel te volgen, wat de wereld ook zegt. En is Hij als healer nog steeds bereid voor wie zich openstelt en zich een stukje overgeeft.

Beren-centeringsoefening

Denk aan een situatie waarbij je er moeilijk in lijkt te slagen om voet bij stuk te houden, nee te zeggen of neigt om eerder voor het comfort van de ander te kiezen dan dat van jezelf.

Ga met je voeten uit elkaar, op schouderbreedte, rechtop staan met een rechte, niet holle rug zodat je je buikspieren voelt werken. Leg je beide handen over je navel, het centrum van je lichaam dat de hara genoemd wordt.

Voel hoe zwaar je voeten op de Grond wegen, hoe ze impact hebben. Voel hoe je hele lichaam druk teweeg brengt op de Aarde, ‘gewicht in de schaal legt’. Breng met je lichaam meer gewicht over op je ene voet, en vervolgens op de andere. Doe dit zo enkele minuten en blijf daarbij je impact op de ondergrond, de druk die je uitoefent, gewaarworden. Daarbij kan je je ook inleven hoe het zou zijn om er als een grote Beer te staan.

Dan kan je beginnen stappen, waarbij je met elke stap je voet neerploft en een korte, diepe binnensmondse grom maakt. Daarbij denk je terug aan je situatie, en geef je aan jezelf, de omgeving en mensen met elke plof en grom de boodschap dat je wél je ruimte inneemt, je grenzen stelt en jouw comfort installeert.

Eindig met terug in stilstand te komen en zoals in het begin je gewicht van de ene voet op de andere te verplaatsen, terwijl je bevestigt in jezelf met een lange diepe binnensmondse grom dat je nu je ruimte hebt ingenomen.

Wil jij de spirit van Beer komen ervaren in een koesterende omgeving en relaxte toestand? Kom dan naar de sjamanistische Soundhealing met Reiki en spirit van Beer!  Vrijdag 26 oktober, 20u – 22u. –> Inschrijven

Veel genot en verdieping met Beer!

Geen categorie

Spirit van Kat: Sensitief Genotvol Meesterschap

kat5

Geen dier heeft ons zo bij de neus als Kat: wij geven Haar eten en onderdak, en toch is ze helemaal vrij, doet Ze wat Ze wil en zal Ze zich nooit iets laten opleggen. Wij denken dat we een Kat ‘hebben’, maar eigenlijk heeft Zij ons, als dienaar. Ze is totaal onafhankelijk maar laat zich bedienen, weet als geen ander de geneugten van het leven ten volle te proeven en is naast Haar ongeëvenaarde fysieke behendigheid ook een Ziener en Voeler in het duister, toonbeeld van intuïtie en Meester van het Ondoordringbare…

Weer een dier dat duidelijk Zuidkracht manifesteert. Het is typisch voor dieren dat ze in het Nu zijn, maar Kat likt wel echt duimen en vingers ervan af, Ze straalt een vergrotende trap van zinnelijk genieten uit. Slapen, eten krijgen, zich uitrekken, geaaid worden, spinnen, spelen, heel af en toe eens jagen, en weer slapen,… En je kan het vergeten dat Ze iets fysieks voor ons zou doen zoals honden, paarden of koeien dat bv. doen. Anderzijds doet Ze juist in de spiritwereld heel veel energetisch werk voor ons…

kat

Daarnaast laat Kat zich niet alleen verwennen als Ze uitgebreid geaaid wordt, het is zelfs zo dat als ze met Haar kopje langs je been streelt, Ze dat niet doet uit affectie maar om met geurklieren jou als Haar territorium te bestempelen… Ook deze territorialiteit is een typische Zuid-kwaliteit.

Kat stond in Keltische tijden ook bekend om Haar geweldige vechtlust, zoals je ’s nachts in de paartijd al eens kan horen, en daarom hadden verschillende clanleiders een uiterlijk teken dat hen associeerde met Kat. Ook agressie is een Zuid-kwaliteit. Hoewel explosiviteit die hiermee gepaard kan gaan al neigt naar Westkracht (denk aan Bliksem).

kat4

Kat draagt immers ook West-kenmerken. Het vele slapen en daarmee naar binnen gekeerd zijn, actiever zijn in de schemering, het mysterieuze dat rond Haar hangt en de zelfgerichtheid die Ze uitstraalt zijn allemaal kwaliteiten van de Kracht van deze windrichting. Ook Haar sensitiviteit, extra gevoeligheid voor dingen die slechts subtiel of enkel energetisch waarneembaar zijn, drukt dit uit. Niet toevallig bespreken we Kat dan ook in de overgangsperiode van Zuid naar West, van Zomer naar Herfst.

kat Freya

Je merkt dat ik steeds over Kat in de vrouwelijke vorm spreek; veel mensen hebben ook die neiging. Ze wordt met feminine kwaliteiten en sensualiteit geassocieerd, denk aan het woord ‘stoeipoes‘. Ook een veel gebruikt woord voor de vulva is ‘poesje‘. Maar ze heeft nog veel oudere associaties met de Godin zelf. Bastet was een Egyptische vruchtbaarheidsgodin in de gedaante van een Kat die de farao beschermde, de wagen van de Germaanse Godin Freya werd getrokken door Boskatten die symbool stonden voor Haar magie.

Ook in de Keltische samenleving was Kat gewijd aan de godin en geëerd omwille van Haar vermogen om in de geestenwereld te kijken en te werken. Denk ook aan de Kat als bondgenoot van de heks. Brighid, Godin van de magie, had een Kat bij zich. De angst van de Kerk voor heidense magische praktijken resulteerde in wrede vervolgingen (levend verbranden) van Katten in een poging om magie de kop in te drukken.

kat6

Kat heeft echter altijd een dubbele reputatie gehad, zowel positief als negatief, juist vanwege het ontzag voor toverkunsten en de relatie die Zij daarmee heeft. Angst voor de grotere vrouwelijke krachten van de Natuur zit er immers al heel lang in. Een zwarte Kat roept dit bij veel mensen nog steeds op, zeker op een vrijdag de 13e – vrijdag is de dag van de Godin Freya en 13 het aantal Manen in een Jaar.

De Kat, je kunt Ze niet helemaal te pakken krijgen; als Ze daar zo ligt met Haar ogen half gesloten, is Ze dan in deze Wereld of de Andere? Ze verbindt steeds de zinnelijke verbondenheid aan de Aarde met mystiek bewustzijn. En als Ze dood is, is Ze dan echt dood, of is Ze al begonnen aan het volgende van Haar negen levens? Niet alleen lijkt Ze met Haar fysieke behendigheid een hoge graad van meesterschap over het lichaam te bezitten, soms lijkt het alsof Ze speelt met Leven, Dood en de Grens daartussen. Kat laat zich ook niet temmen, Ze is het enige van onze ‘gedomesticeerde’ dieren die eigenlijk totaal vrij is en zich gewoon laat voederen. Ook zo is Ze thuis in deze wereld en in de Andere (de wilde Natuur).

De reis van de Kat

Af en toe is het goed om je al spinnend te laten meenemen in de Andere Wereld.

Begin, nadat je een intentie voor je droomreis geformuleerd hebt, vooral met je te wentelen in iets over-the-top genietelijks en houd daarbij voor één keer alleen rekening met jezelf. Eet iets wat je anders nooit zou durven eten voor de lijn, ga naar de duurste sauna, ga veel te lang in bad met veel badschuim terwijl je veel te dure champagne drinkt, of drink gewoon ’s avonds een lekker theetje als je dat leuker vindt :-).

Belangrijk hierbij is wel van je energie met verscherpte aandacht in je binnenkant te houden en te laten circuleren. Sluit je ogen om vanuit deze extra verwende, genietend in je lijf verzonken toestand te kijken waar je naartoe gebracht wordt in de innerlijke werelden.

Onthoud hierbij dat jij, net zoals Kat, meester bent over hoe je je beweegt in deze realiteit en dat jij kiest wat je doet met situaties die zich aandienen, alsook hoe lang je blijft. Je kan makkelijk terugkeren, want je bent immers goed verankerd in de aardse grofstoffelijk zintuiglijke wereld.

Wil je de innerlijke wereld en het onafhankelijk meesterschap waar Kat toegang toe biedt, verkennen vanuit de verwenning van een klankbad en ceremoniële begeleiding? Kom dan naar de sjamanistische Soundhealing met Reiki en spirit van Kat op 15 september, 20u – 22u in ‘t Chaletje in Holsbeek!

–> Meer info over Soundhealing

–> Inschrijven

Veel genot en meesterschap met Kat!