Wat is sjamanisme?

Sjamanistische healing, daar kunnen we pas over praten als we duidelijk stellen wat sjamanisme is. Sjamanisme is een geheel van methoden om de harmonie in de mens, tussen mensen in een gemeenschap en tussen deze mensen en hun omgeving te optimaliseren. Sjamanisme is immers gebaseerd op 3 waarnemingen of ervaringen.

Principe 1 in sjamanistische healing: Alles is bezield

Ten eerste is er niet alleen de perceptie, maar zelfs de levende ervaring, dat alles bezield is. Alles. Mensen, zoogdieren, insekten, bomen, mossen, natuurlijke landschappen en zelfs flatgebouwen en computers zijn allemaal bezield. In feite kan niets bestaan zonder bezield te zijn.

Dit was de ervaring die de mens had tijdens het grootste gedeelte van zijn aanwezigheid op Aarde. Dat wil zeggen zo’n 300.000 jaar. Deze perceptie, het animisme, is pas sinds enkele eeuwen beginnen verdwijnen.

Sjamanistische healing is gebaseerd op dit principe.

Principe 2 in sjamanistische genezing: Alles is verbonden, niets is afgescheiden

Ten tweede hebben onze voorouders ervaren dat alles verbonden is. Dat maakt dat als er iets verandert in jouw omgeving, dit invloed heeft op jou zelf.

Voor mensen die leefden in een sjamanistische stamgemeenschap was dit heel normaal. Bijvoorbeeld voelen dat een nauw familielid ergens ver weg in moeilijkheden zat, daar keken ze niet van op. Misschien herken jij dit ook wel. Dit principe maakt ook dat zij ervaren dat de rivier deel van hen wordt telkens ze er een slokje van nemen. Of dat een totemdier werkelijk deel uitmaakt van hun kracht; er is geen afscheiding.

Hoe komt dit? Mensen met een animistische achtergrond zullen antwoorden: omdat alles energie is en komt uit één zelfde Bron. De Schepper, de Godin, Groot Mysterie, Wakan Tanka, Viracocha, Wodan, Tengri,…

Ook deze ervaring is fundamenteel in sjamanistische genezing.

Principe 3 in sjamanistische healing: Alles heeft zijn juiste plaats en zijn zin

Alle bezielde wezens hebben hun bestemming in het grote web waarin alles verbonden is. Ook deze ervaring delen mensen die in stamverband leven. Dus heeft elk lid in een gemeenschap zijn functie en elke gebeurtenis zijn bestaansreden.

De zin van je leven is daarom om in contact te komen met deze bestemming van je ziel en je best te doen om deze bestemming dienstbaar te leven. Dit is het werkelijke doel van sjamanistische healing: om je daar dichterbij te brengen.

Wat is sjamanistische healing?

Sjamanistische genezing is het herstellen van die harmonie, van hoe die bezieling aan elkaar hangt. Dit gebeurt doordat de healer de mens (of plaats, of dier, of…) opnieuw in connectie brengt met (delen van) zijn ziel. Soms zit er energie op de ‘verkeerde’ (lees: niet harmonische) plaats en ze brengt die dan naar de plaats waar die thuishoort.

Er is dus nooit iets verkeerd. Het leven is een constant zoeken en vinden van harmonie. Je raakt door bepaalde ervaringen gedisconnecteerd van delen van je ziel, energieën raken ‘misplaatst’. Dit gebeurt niet zomaar.

Alle dingen, ook deze disharmonieën, dienen om je bewuster te maken van twee dingen. Ten eerste van je natuurlijke staat van zijn: hoe het wel hoort te zijn, harmonisch en bezield. Ten tweede dat de kracht in wezen bij jou zit: je bent in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor de harmonie in je leven.

Het proces van sjamanistische healing dient dus om je te bekrachtigen.

Hoe werkt sjamanistische genezing precies?

De eigenschappen van een sjamanistisch healer

Om sjamanistische healing tot stand te brengen heb je als healer enkele eigenschappen nodig. Namelijk een zeker meesterschap over je geest en energie, zelf gekozen bewustzijnsverandering, connectie met helpende spirits en het vermogen om te gaan met energieën in andere lagen dan de alledaagse.

Meesterschap over je geest en energie zijn nodig om zeer goed geconcentreerd verankerd te blijven in de andere bewustzijnslagen. En om de tweede kwaliteit, de zelf gekozen sjamanistische staat van bewustzijn of trance, te handhaven. In deze staat ben je afgestemd op het energetische en zielsniveau eerder dan op het fysieke.

Elke sjamanistisch healer heeft relaties met helper-spirits die haar kracht en gidsing geven in die ‘andere wereld’. Deze connecties zijn zeer intiem en diepgaand, en worden in sjamanistische training met veel devotie opgebouwd.

In dit werk dien je ook goed thuis te zijn in de andere lagen van de realiteit. Bovendien is het nodig dat je je mannetje kunt staan in ontmoeting met de schaduwzijde. Het is dan ook best dat je zoveel mogelijk je eigen schaduw in de ogen gekeken en geïntegreerd hebt. Het betekent ook dat je de nodige kracht kunt opwekken; dit werk kan alleen duurzaam gebeuren met een krachtig energetisch lichaam.

Voorwaarden om een sjamanistisch healer te worden

Om over bovengenoemde eigenschappen te beschikken, zijn er twee voorwaarden.

Eerst en vooral heb je in aanleg een zekere energetische constitutie nodig. Vaak is deze doorgegeven in de familielijn. Soms is dat niet het geval en voel je je met deze aanleg alsof je op de verkeerde planeet terecht gekomen bent.

Daarnaast dienen all deze eigenschappen wakker gemaakt en getraind te worden. Dit gebeurt meestal met hulp van een sjamaan die je hiertoe één of meer initiaties geeft. Dan volgen er jaren van training tot je voldoende beheersing over bovenstaande kwaliteiten bezit om hiermee anderen te kunnen helpen.

De roep van een sjamanistisch healer

Sjamanistische healing is een roeping. Zoals gezegd, heb je er de juiste bedrading voor nodig. Voel jij de stem van de healer in jou?

–> Lees dan hier verder!

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *